Bestseller-taloustieteilijä Robert Shiller: Tarinat liikuttavat markkinoita

eurokriisi
Teksti
Kustaa Hulkko

Huippuekonomisti Robert Shiller pitää mahdollisena, että Yhdysvaltain seuraava finanssisokki on maatalousmaan hintakuplan puhkeaminen. Pellon hinta on noussut koko finanssikriisin ajan ja nousee yhä.

”Tunteet, tarinat joita ihmiset kertovat.” Tällä tavoin kiteyttää arvostettu yhdysvaltalainen ekonomisti Robert Shiller perussyyt sellaisiin suuriin markkinakäänteisiin kuin esimerkiksi IT-kuplan puhkeaminen vuonna 2000 ja Yhdysvaltain asuntokuplan puhkeaminen, joka alkoi vuonna 2006.

Shiller esitelmöi 22. tammikuuta Evli Pankin ”Huomisen mahdollisuudet ja riskit” -seminaarissa Oopperan Alminsalissa.

”Markkinoiden volatiilisuuden pääsyy on – ihmisten puhe! Hintamuutokset saavat ihmiset puhumaan. Keskuspankkien on vaikea vakauttaa tällaisia prosesseja. Kysymys on psykologiasta”, Shiller sanoi.

Nokia, tarinoiden lähde

Eri maiden markkinoilla on omat tarinansa. Shillerin mukaan Suomen pörssin suurten hintaheilahtelut selittyvät Nokialla. Se oli pitkään legendojen lähde. Nokia-tarinat kertoivat Shillerin mukaan innovaatioista.

Shillerin mukaan sanaan ”asuntokupla” liittyvät Google-haut saavuttivat huippunsa jo vuonna 2005. Vastaava ”tarinoiden leviäminen” liittyy myös siihen, miten euroalueen kriisi levisi ja paisui.

Shiller muistutti, että aluksi Kreikan hallitus aikoi nostaa esimerkiksi monen naisvaltaisen työntekijäryhmän eläkeikää. Esimerkiksi kampaajien eläkeikä oli 50.
Syntyi protesteja ja maailmalle levisi uutisia sekä Kreikan avokätisestä eläkejärjestelmästä että vastalauseista.

Tarinoita kierrätettiin ja Kreikasta ja sen tilanteesta tuli suuri kansainvälinen uutinen 2009 ja 2010. Suunnilleen koko maailma ihmetteli, voiko Kreikan avokätinen sosiaalipolitiikka jatkua.

Syntyi noidankehä: Kreikan valtionlainojen korot nousivat ja syntyi epäily maan maksukyvyttömyydestä. Spekulaatio tarttui myös naapurimaihin – ja loput tiedämme.

”Minusta se kaikki oli psykologiaa”, Shiller sanoi.

Missä on seuraava kupla?

Shiller arveli, että seuraava hintakupla voisi olla Yhdysvaltain maatalousmaan hinnoissa. Pientä tilapäistä laskua lukuun ottamatta Yhdysvaltain peltomaa on kallistunut järjestelmällisesti kovaa vauhtia myös viimeksi kuluneet kuusi vuotta, käytännössä koko asuntojen hintaromahduksen jälkeisen ajan.

”Tämä ei kuitenkaan ole sijoitusneuvo. En tiedä.”

Shiller Keynesin jalanjäljissä

Ekonomistien sarjassa Shillerin kirjat kuuluvat todenäköisesti maailman eniten myytyihin. Hänen kirjoistaan on suomennettu Animal Spirits, jonka hän on kirjoittanut yhdessä George A. Akerlofin kanssa. Kirja on julkaistu suomeksi nimellä Vaiston varassa: Miten ihmismieli ohjaa maailmanlaajuista kapitalismia (Gaudeamus 2009).

Shiller kulkee ekonomistina lordi Keynesin jalanjäljissä. Keynes korosti jo 1930-luvulla pörssin hinnoittelun irrationaalisuutta ja puhui ”eläimellisistä hengistä” ja laumakäyttäytymisestä.

Perinteisen taloustieteen lähtökohta on homo economicus, taloudellinen ihminen, joka tekee rationaalisia eli järkiperäisiä valintoja maksimoidakseen hyötyään. Shillerin edustama psykologinen taloustiede täydentää tätä lähestymistapaa psykologian ja muiden yhteiskuntatieteiden tutkimustuloksilla.

Tämän koulukunnan mukaan ihminen ei ole läheskään niin rationaalinen, järkiperäinen, kuin erityisesti taloustieteen uusklassinen perinne olettaa. Ihmisen kyky laskea ja laskelmoida on rajoittunut ja hänen tahtonsa on heikko. Toisinaan hän on taipuvainen toiveajatteluun, toisinaan hän painottaa liikaa tappion mahdollisuutta.

Psykologinen taloustiede ei kuitenkaan tyydy näihin yleisiin tuloksiin, joita varmaan moni maallikkokin pitää selvinä asioina, vaan kasvattaa tietoa kokeellisin tutkimuksin.