Audin naiskohu: "Mies ostaa auton, nainen perheelle ruokaa"

Audi
Teksti
Hanna Hihnala

Perheissä ostopäätösten teko on sukupuolittunutta. Naiset katsovat enemmän esteettisiä asioita, miehet teknisiä ominaisuuksia.

Suomalaisissa lapsiperheissä aikuiset tekevät yhteisistä hankinnoista suuret ostopäätökset yhdessä. Miehillä ja naisilla on selvät omat erikoistumisalueensa päätöksenteossa, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimus lapsiperheiden ostopäätöksistä vuodelta 2006.

”Kun ei ole lapsia, roolit ovat modernimmat eikä sukupuolijako ole niin vahva. Kun tulee lapsia, mennään perinteiseen tyyliin”, kuvailee tutkimuspäällikkö Anu Raijas.

Lapsiperheissä miehet päättivät naisia useammin auton ostosta ja tietokoneiden tai viihde-elektroniikan hankinnasta. Naiset puolestaan tekivät miehiä useammin päätöksiä ruokaa, huonekaluja tai sisustusta koskevissa hankinnoissa.

”Naiset katsovat yleensä enemmän esteettisiä asioita, miehet taas teknisiä ominaisuuksia”, Raijas kuvailee miehen ja naisen ostopäätösten eroja.

Sijoituskäyttäytymisen puolella on tutkittu, että naiset ovat riskinkarttajia kun taas miehet ottavat riskejä helpommin. Raijaksen mukaan tämä logiikka toimii luultavasti myös kulutuspäätöksiä tehdessä.

Kuka päättää?

Päätöksenteko näyttäisi olevan puolisoiden kesken yleisesti ottaen kuitenkin demokraattista, sillä merkittävissä hankinnoissa neuvottelu ja toisen mielipiteen huomioon ottaminen näytti olevan hyvin yleistä.

”Selkeä ero miehillä ja naisilla on se, että naiset ajattelevat ensisijaisesti perhettä ja lapsia kun taas mies pystyy helpommin myös itsekkäisiin päätöksiin”, Raijas toteaa

Vaikka miehillä on naisia enemmän vaikutusvaltaa tekniikan hankinnassa, niistä neuvoteltiin ennen ostopäätöksen tekemistä. Auton ostosta puolison kanssa neuvotteli 39 prosenttia kyselyyn vastanneista, kodin elektroniikan hankinnoista 32 prosenttia.

Sukupuolten välinen tilastollisesti merkitsevä näkemysero on, että suurempituloisella puolisolla olisi enemmän valtaa ostopäätöksissä. Naiset olivat tästä kielteisemmällä kannalla.

Miehet kuitenkin suurempituloisina rahoittivat naisia useammin perheen yhteisiä menoja, useimmiten autosta aiheutuvia. Naiset puolestaan maksoivat eniten perheen ruokaostoksia.

Lue myös, vaikuttaako Audin myyntijohtajan naispuhe Audin brändiin ja myyntiin.