Vaalikone Vanhasen tapaan: 16 kysymystä presidenttiehdokkaille

Profiilikuva
Matti Vanhanen
Teksti
Matti Vanhanen
Kirjoittaja on kulttuurivaikuttaja ja entinen kansanedustaja.
symbolikuva

Tasavallan presidentillä on vahva asema ulkopolitiikan johtamisessa ja hänellä on myös muita valtaoikeuksia. Jos tekisin vaalikoneen ehdokkaille, koostuisi se seuraavista kysymyksistä:

1. Suomi on toivottavasti kohta YK:n turvallisuusneuvoston jäsen ja vuorollaan sen puheenjohtaja. Kaksi suurvaltaa hyökkää Iranin väitettyjä ydinlaitoksia vastaan ja tuhoaa ne estääkseen maata valmistamasta ydinasetta. Suomelle ei puheenjohtaja-asemasta huolimatta etukäteen kerrottu yllätyshyökkäyksestä. Iskun jälkeen molemmat suurvallat pyytävät Suomelta ymmärtämystä ratkaisulleen ja kutsuisivat teidät mielellään vierailulle. Miten toimitte ja miten Suomi suhtautuisi turvaneuvostossa asiaan?

2. Teette vienninedistämismatkan Aasiaan ja matkan varrelle osuu luontevasti valtio, joka ei uskontoonsa perustellen hyväksy homoutta ja käyttää edelleen ruumiillisia rangaistuksia. Maassa on suomalaisyrityksille mielenkiintoinen investointimahdollisuus. Suomalaiset ihmisoikeusjärjestöt vetoavat, että ette johtaisi valtuuskuntaa kyseiseen maahan. Miten menettelette?

3. Euroopassa asuva uiguurien ihmisoikeusaktivisti on tullut EU:n säännösten mukaisesti Suomeen ja perustanut tiedotustoimiston. Hän esiintyy julkisesti voimakkaasti Kiinan johtoa vastaan. Kiina esittää kysymyksen, joka on tulkittava kehotukseksi häätää henkilö Suomesta. Monet pelkäävät kiistan heijastuvan kauppasuhteisiimme. Mikä on kantanne?

4. Suomen aluevesillä kaapataan matkustajalaiva, jossa on mukana 300 venäläistä turistia. Venäjä tarjoaa asevoimiensa virka-apua tilanteen selvittämiseen. Meillä poliisijohto katsoo, että kyseessä on poliisiasia ja poliisiylijohtaja ilmoittaa pitävänsä päätöksentekovallan itsellään. Mikä on toimintalinjanne pääministerin koolle kutsumassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan (UTVA) kriisikokouksessa?

Vai kutsutteko itse kokouksen Mäntyniemeen? Kenellä on mielestänne toimivalta tehdä ratkaisut: poliisiylijohtajalla, hallituksella vai presidentillä? UTVA:n kokousta valmisteltaessa puolustusministeriön kansliapäällikkö ilmoittaa, että valmistelun ohjaus kriisijohtamisessa kuuluu kokonaismaanpuolustuksen määritelmän mukaisesti hänelle – ei pääministerille. Kumman puolelle asetutte?

5. Eräs toinen sotilaallisesti liittoutumaton maa ilmoittaa luottamuksellisesti, että he aikovat lähiaikoina hakea Naton jäsenyyttä. Mikä on toimintalinjanne?

6. Venäjä ilmoittaa uuden presidenttinsä toimesta tiivistävänsä yhteistyötä Naton kanssa ja ilmoittaa olevansa valmis yhteisen neuvoston sijasta strategiseen kumppanuuteen ja toimiin yhteisten kriisivalmiuksien parantamiseksi. Mikä on toimintalinjanne?

7. Eurooppa-neuvoston pysyvä puheenjohtaja kutsuu neuvoston jäsenet – ei siis teitä – kokoukseen keskustelemaan yhdessä uuden valitun Venäjän presidentin kanssa. Mikä on toimintalinjanne?

8. Hallitus on ohjelmassaan antanut lupauksen kansalaisille ja luottoluokittajille, että valtion velkasuhde käännetään laskuun tämän vaalikauden kuluessa. Kevään kehysriihessä käy ilmi, että hallitus ei kykene uskottaviin ratkaisuihin budjettiaukon kattamiseksi.

Oletteko valmis keskustelemaan pääministerin kanssa ratkaisusta, jossa hän käyttäisi uhkaa uusien vaalien järjestämisestä päätösten ajamiseen läpi ja te puolestaan ilmoittaisitte, että teette asiasta lähipäivien kuluessa ratkaisun nähtyänne, pystyykö hallitus noudattamaan ohjelmassaan antamaansa sitoumusta?

9. Käy ilmi, että Pohjoismaissa on säästötarpeiden takia ilmennyt kasvavaa valmiutta ilmatilakuvayhteistyön lisäksi siirtyä yhteiseen ilmatilan valvontaan ja sitä kautta voimien yhdistämiseen ilmatilan puolustamisessa. Käy ilmi, että Natolla ei ole mitään tällaista yhteistyötä vastaan.

Yhteistyö kytkeytyy luontevasti nykyisen hävittäjäkalustomme vanhenemista seuraavaan päätöksentekoon uusista hävittäjistä ja niiden määrästä. Samalla käy ilmi, että säästösyistä Nato-maat olisivat halukkaita siirtämään osan Baltian ilmavalvonnasta Suomelle ja Ruotsille. Mikä on toimintalinjanne?

10. Turvaneuvostokaudellamme kriisi Israelin ja Palestiinan välillä kärjistyy jälleen väkivallaksi. Yksi ministereistämme ottaa yksipuolisen Israelin tuomitsevan kannan, josta unohtuu pois maininta Israelin oikeudesta puolustautua. Toinen ministeri reagoi tähän syyttämällä puoluekokouksessaan palestiinalaisia yksipuolisesti provokaatiosta. Kukaan ei tunnu tietävän Suomen linjaa. Miten menettelette?

11. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi on ehdolla liberaali ja konservatiivi. Kumman nimitätte?

12. Jos paljastuu, että Yhdysvallat on käyttänyt aluettamme luvatta vankikuljetuksiinsa ja rikkonut Suomen lakia, miten menettelette?

13. Jos paljastuu, että Venäjän ilmavoimien koneet ovat uudelleen ryhtyneet loukkaamaan ilmatilaamme Suomenlahdella, miten menettelette?

14. On tehty päätös kutsua hallitusten välinen konferenssi koolle neuvottelemaan EU:n perussopimukseen muutos, jolla tehdään mahdolliseksi päättää jäsenmaiden kokoaman pysyvän kriisirahaston rahoista enemmistöpäätöksellä, jotta mikään yksittäinen jäsenmaa ei voi estää päätöksentekoa.

Ranskasta, Romaniasta ja Latviasta neuvotteluvaltuuskuntiin osallistuvat presidentti, pääministeri ja ulkoministeri. Suomesta valtuuskunta on ollut perinteisesti pääministeri ja ulkoministeri. Esitättekö, että teidän tulisi nyt presidenttinä osallistua neuvotteluun ”valtiosopimuksesta” ja jos niin, johtaisitteko valtuuskuntaa vai olisitteko pääministerin avustaja?

15. Pitäisikö Mäntyniemeen rakentaa suomalaisuutta edustava rantasauna ja kenellä katsoisitte olevan velvollisuus tehdä tätä koskeva esitys?

16. Mikä on ohjeenne, pitääkö valmistella Palestiinan valtion tunnustaminen itsenäiseksi ilman rauhaa Israelin kanssa?

Kuvitus Outi Kainiemi.

Edit 13.1.2012: Jutun alkuperäisessä versiossa kysymyksiä oli lueteltu, kuten otsikossakin virheellisesti esitettiin, yhteensä 17 kappaletta. Kuten kirjoittaja itsekin kommentissaan totesi, tosiasiassa kysymyksiä olikin ”vain” 16. Toimitus pahoittelee kömmähdystään.