Korona-aika voi pahentaa aiempia päihdeongelmia

Joillakin alkoholiongelmaisilla työ on ollut ainoa juomista rajoittava tekijä – heille lomautus tai etätyö voi olla kohtalokas.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Riikka Pakarinen
Suomen Kuvalehti

Koronavirusepidemia on merkinnyt Suomessa poikkeustilaa ja herättänyt huolen suomalaisten jaksamisesta. Eristäytyminen sekä työhön ja talouteen liittyvät huolet lisäävät stressiä.

Osa on hakenut helpotusta päihteistä, jotka liikaa ja vastuuttomasti käytettyinä johtavat monenlaisiin ongelmiin. Päihdeongelmaan liittyy lähes aina tunnesääntelyn vaikeus, ja korkea stressitaso pahentaa tilannetta.

Juominen lisääntyy erityisesti perheissä, joissa alkoholia käytetään muutenkin runsaasti. Myös lomautus, työn menetys tai pelko yrityksen kaatumisesta ahdistavat. Joillain alkoholiongelmaisilla työ on ollut ainoa juomista rajoittava tekijä, joten lomautus tai etätyö voivat johtaa vastuuttomaan alkoholinkäyttöön.

Poikkeustilassa alkoholin juominen on siirtynyt yhä enemmän koteihin ravintoloiden sulkeuduttua. Valtaosa Suomessa ostetusta alkoholista käytetään kotioloissa: viime vuonna 71 prosenttia kokonaiskulutuksesta.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt vuodesta 2007 lähtien. Tämä on erittäin myönteinen kehitys. Alkoholin aiheuttamia kielteisiä seurauksia ei missään nimessä voi aliarvioida, mutta selvästikin suomalaiset osaavat juoda vastuullisemmin ja kohtuullisemmin kuin aiemmin.

Ei voi myöskään väheksyä eikä unohtaa matkustajatuontia, johon liittyy erityisesti alkoholin suurtuonti ja halvempien juomien hamstraus. Viron ja Suomen välisillä laivoilla matkustavien suomalaisten tuoman alkoholin määrä kasvoi viime vuonna 26 prosenttia, vaikka laivamatkoja tehtiin aiempaa vähemmän. Mietojen juomien tuonti kasvoi lähes 40 prosenttia.

Syynä on alkoholijuomien merkittävä hintaero, sillä joka kolmas ilmoittaa halvemman alkoholin olevan ainoa tai merkittävä syy matkustaa Viroon. Suomen alkoholivero on yli kaksinkertainen verrattuna Viron alkoholiveroon.

Suomen valtiolle matkustajatuonnin kasvu tarkoittaa, että alkoholiveron tuotoista jää saamatta satoja miljoonia euroja. Sen sijaan alkoholin yksilöille ja perheille aiheuttamien ongelmien hoito ja kustannukset jäävät Suomen valtion ja veronmaksajien kontolle. Sitten kun laivaliikenteen rajoitukset poistuvat, matkustajatuonnin kehitystä pitää seurata erityisen tarkasti.

 

Perheissä, joissa on ollut päihdeongelmia jo ennen koronaa, poikkeuksellinen aika voi aiheuttaa pitkäkestoisia ongelmia. Niiden voittamiseen tarvitaan riittäviä palveluja sekä yksittäisille ihmisille että kokonaisille perheille.

Myös panimoala tunnistaa ja ymmärtää hyvin ristiriitaiset tunteet ja huolet, joita tämänhetkinen tilanne herättää. Sen sijaan, että syytämme asiasta yksittäisiä tuotteita tai niiden saatavuutta, meidän olisi kuitenkin puututtava pahaa oloa aiheuttaviin juurisyihin, joita korona-aika korostaa.

Vaikka vetäisimme kaikki alkoholia sisältävät juomat pois vähittäistavarakaupoista tai nostaisimme niiden hintaa merkittävästi, emme kykenisi ratkaisemaan pohjimmaista ongelmaa eli ihmisen pahaa oloa. Siihen tarvitaan yhteiskunnan laajempia toimia, kuten moniammatillista tukea, matalan kynnyksen palveluita ja tuloksellista päihdekuntoutusta.

 

Kirjoittaja on Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja.