Ovatko nuoret vaikeampia kuin ennen?

Profiilikuva
nuoret
Teksti
Riina Nykänen

Ovatko tämän sukupolven nuoret  hankalia ja tottelemattomia?

Paineen alaisena moni nuori tekee tyhmiä valintoja, joista kuulee myöhemmin. Nuoret haluavat käyttäytyä samalla tavalla kuin roolimallinsa, olla joko pahoja tai hyviä. Mutta eikö sama pätenyt ennenkin?

Kaikki nuoret haluavat kulkea kohti asioita, jotka heitä kiinnostavat ja keskittyä niihin asioihin, joista he pitävät. Nuoret eivät ole koskaan tuntuneet kuuntelevan sääntöjä tai noudattavan ohjeita ja yhä useammin se, joka noudattaa vähiten sääntöjä, on se suosituin. Tuoko tämä paineita toimia samalla tavalla? Mutta mikä nuorten käytöksessä on muuttunut, ja mikä sitä on muuttanut?

Kysyin asiasta nuorisotyöntekijältä, joka on jo vuosia ollut tekemisissä erilaisten nuorten parissa. Haastateltava haluaa pysyä nimettömänä.

Onko nuorten käytöksissä näkynyt eroja vuosien varrella, vai onko tilanne sama?

”Yleisesti ottaen muutoksia ei mielestäni ole.”

Puhuvatko nuoret päihteiden käytöstään nykyään enemmän vai vähemmän?

”Keskustelu on yleisesti nykyään avoimempaa.”

On puhuttu paljon siitä, että nykyään jotkut käyttävät paljon päihteitä ja jotkut eivät ollenkaan. Oliko ennenkin näin vai tuntuiko siltä että kaikki kokeilevat ainakin kerran?

”Kokeilua ja käyttöä on ollut kautta aikain.”

Mistä nuorison jääräpäisyys voisi johtua?

”Kuuluu ikävaiheeseen, itsenäistymiseen.”

Ajautuvatko nuoret nykyään helpommin väärään seuraan, jossa rupeavat kokeilemaan päihteitä?

”Nuoret liikkuvat laajemmalla alueella ja tutustuvat helpommin uusiin nuoriin, joita eivät tunne hyvin. Mahdollisuus ajautua väärään seuraan on hyvin mahdollista.”

Onko sääntöjen noudattaminen vähentynyt vai lisääntynyt?

”Asenteissa on tapahtunut muutoksia. Toiset noudattavat, toiset eivät.”

Ovatko nuoret siis vaikeampia valvoa ja jääräpäisempiä kuin ennen, onko tilanne pysynyt samana vai olivatko nuoret ennen pahempia?

”Tilanne on sama. Yhteiskunta muuttuu ja globalisoituu koko ajan, jolloin nuorisokulttuuritkin muuttuvat. Ja kun puhutaan nuorista, yleistäminen on hankalaa. Jokin marginaali nuorisoryhmä voi vääristää yleistilannetta. ”

Nuorisobarometri: Tupakoivien määrä vähentynyt

Vuoden 2012 laajassa nuorten käyttäytymistä tutkivassa nuorisobarometrissä kerrotaan nuorten alkoholinkäytön määrän pysyneen kutakuinkin samana jos vertaa vuoden 2002 nuorisobarometriin, ja säännöllisesti tupakoivien nuorten määrä on vähentynyt huomattavasti.

Kymmenen vuoden aikana yhä useampi nuori on alkanut suhtautua huumeisiin hyväksyvästi. Vain joka kymmenes arvioi huumeiden kuuluvan nuorison vapaa-ajan viettoon.

Nuoret: Todellisuutta pakoon

Kysyin muutamalta nuorelta, miksi he käyttävät päihteitä. Vastaukset olivat aika samankaltaisia kuin nuorisobarometrissä:

”Alkoholin ja huumeiden avulla pääsee hetkeksi pois stressistä ja todellisuudesta. Ne tuovat hetkellistä nautintoa.”

”Alkoholi on pakokeino todellisuudelta. Ja totta kai humalassa on usein niin hauskaa.”

”Muutkin käyttävät.”

”On niin paljon ryhmäpaineita, kun koko kaveriporukka käyttää alkoholia ja joskus myös huumeita, tuntuu hyvin ulkopuoliselta olla ainoa selvin päin.”

Mitä mieltä olette päihteiden huonoista puolista?

”Ei tietenkään kannata käyttää liikaa, esimerkiksi tupakka huonontaa kuntoa jo aika nopeasti tupakoinnin aloittamisen jälkeen.”

”Huumeet ja alkoholi ovat terveydelle niin huonoksi, ettei niitä oikeasti kannattaisi käyttää paljoa, jos ollenkaan. Varsinkaan näin nuorella iällä kun ne vaikuttavat eniten.”

”Se on ehkä suurin huono puoli että on ne paineet testata, koska jos jää koukkuun päihteisiin niin se onkin sitten tosi huono juttu, niistä ei välttämättä koskaan pääse eroon kokonaan.”

Mikä sääntöjen rikkomisessa sitten viehättää?

”Ei se nyt oikeastaan viehätä, tuskin kukaan hirveästi haluaa tehdä laittomuuksia ja rikkoa sääntöjä vain ollakseen paha. On kuitenkin asioita jotka ovat laittomia ja kiinnostavat, kuten juuri päihteet.”

”Saa tietynlaista jännitystä elämään.”

”Uteliaisuudestahan se johtuu, totta kai.”

”Sääntöjä rikkomalla pystyy helposti kokeilemaan rajojaan, tyhmäähän se on ja lakeja kannattaa ehdottomasti noudattaa, mutta jotkut laittomat asiat voivat olla jännittäviä ja kiinnostavia.”

Nuoret, jotka eivät koskaan ole kokeilleet mitään päihteitä, vastasivat kysymyksiini samaan tapaan kuin vanhemmat odottavat lastensa vastaavan. Heidän vastauksistaan pystyi helposti saamaan vain yhden johtopäätöksen: Päihteet ovat turhia.

Kirjoittaja tutustui työelämään Suomen Kuvalehden verkkotoimituksessa kahden viikon ajan.