Saamelaiskäräjälain kytkeminen valtion rahoitukseen ei osoita hyvää harkintakykyä

Saamelaiskäräjälain kytkeminen valtion rahoitukseen ei osoita hyvää harkintakykyä.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Lukijoilta

Harkitsematon peruste

Heikki Autto (kok) nostaa saamenkielisten palveluiden rahoituksen riippuvaksi siitä, ovatko kansanedustajat saamelaiskäräjälain käsittelyssä halukkaita kompromisseihin (SK 49/2022): ”Oma käsitykseni on, että mitä laajempi sopu eduskunnassa on ja mitä yhtenäisemmin lakiesitystä on edistetty, sitä helpompi on turvata määrärahatarpeet.”

Suomen YK:lta saamat moitteet aiheutuvat siitä, että KHO katsoi itsensä saamelaisia pätevämmäksi päättämään, kuka on saamelainen. Tämän porsaanreiän laki tukkisi. Saamelaiskäräjät on hyväksynyt lakiesityksen. Lain vastustamisen perustelu eduskunnassa valtion rahoituksen mahdollisella supistamisella antaa hämmästyttävän kuvan kansanedustajan harkintakyvystä. 

Heikki Annanpalo