Lukijoilta: Päästökompensaatio pitää nähdä yritysvastuuseen kuuluvana velvollisuutena

Päästökompensaatio pitää nähdä yritysvastuuseen kuuluvana velvollisuutena.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Lukijoilta

Sääntelyä tarvitaan

Kamilla Karhunmaa ja Mikko J. Virtanen ovat huolissaan päästökompensaation vaikutuksista muihin ilmastotoimiin (SK 35/2022). Onkin tärkeää nähdä kompensaatio yritysvastuuseen kuuluvana velvollisuutena kompensoida ne päästöt, joita ei heti kyetä välttämään. Näin riski huonoja kulutusvalintoja oikeuttavasta anekaupasta pienenee.

Kompensaatioiden sääntely on tarpeen myös koska laatu maksaa. Kun markkinoilta saadaan pois ilmastovaikutukseltaan kyseenalaiset palvelut, on päästöjen vähentäminen entistä useammin myös kompensaatiota edullisempaa. 

Lasse Leipola

Ilmastoasiantuntija, Finnwatch

Vielä yel-uudistuksesta

Janne Pelkonen kirjoitti (SK 33/ 2022), että yrittäjät halutaan mukaan kaikkien työmarkkinaryhmien eläke- ja sosiaaliturvauudistukseen. On hieno ajatus, että eläketurvaa tulisi uudistaa kokonaisuutena. Ongelma yrittäjien näkökulmasta on vain, että pelkässä yel-uudistuksessa 400 miljoonan euron eläkekompensaation ohessa lähes kymmenen miljardin tuet muille ryhmille jätetään tarkastelematta. 

Jussi Haavisto

Yrittäjä, Kangasala