Kirjeitä: Lääkärivajeesta puhuminen on tapa ilmaista, että hoitoon­pääsy julkiselle sektorille on liian hidasta

Lääkäriliitto on sitoutunut siihen, että koulutusmääristä päätetään tutkittuun tietoon perustuen, Lääkäriliiton puheenjohtaja sanoo.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Lukijoilta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien pääekonomisti Juho Ruskoaho toteaa Suoraan sanoen -palstalla (SK 21/2023), että lääkäreitä pitää saada lisää heti. Olennaisinta on kuitenkin huolehtia siitä, että hoitoon pääsee nykyistä nopeammin.

Lääkärien koulutusmäärä on kasvanut viime vuosikymmenen alun 600 aloituspaikasta nykyiseen noin 750:een. Tämän lisäksi lääkäreitä valmistuu ulkomailta vuosittain muutamia satoja. Lääkäreitä tulee siis koko ajan lisää, mutta lääkärityövoiman kysyntä on kasvanut vielä nopeammin. Tässä on aiemmin tehty virhearvioita, myös Lääkäriliiton osalta.

Kun puhutaan lääkärivajeesta, tarkoitetaan sitä, että hoitoonpääsy julkiselle sektorille on liian hidasta. Hoitoonpääsyä pitää parantaa vapauttamalla lääkärin työaikaa potilastyöhön, hyödyntämällä fiksusti yksityistä sektoria ja digitaalisia apuvälineitä, panostamalla perusterveydenhuoltoon ja parantamalla hoidon jatkuvuutta esimerkiksi omalääkärimallien kautta.

Lääkärien koulutusmääristä eivät päätä, eivätkä ole koskaan päättäneet, sen enempää Kuntatyönantajat kuin Lääkäriliitto – ja hyvä niin. Lääkäriliitto on sitoutunut siihen, että koulutusmääristä päätetään tutkittuun tietoon perustuen. Tässä työssä työmarkkinaosapuolten pitää olla mukana yhteistyötä tehden. 

Niina Koivuviita
Puheenjohtaja, Lääkäriliitto