Suomenkuvalehti.fi

Ali Mufuruki

Sivussa ja keskellä – kotona ja maailmalla.