Ihmease Siperiasta

Siperialainen säväri on purevampi ja yhteiskuntajärjestelmää laajemmin kritisoiva teos kuin Ville Roppoisen aiemmat tekstit.

esseitä
Teksti
Outi Hytönen

Ville Ropponen hahmottelee esseeteoksessaan siperialaisen sävärin käyttömahdollisuuksia ympäristöongelmien, kolonisoinnin ja varallisuuserojen kasvun pysäyttämisessä.

Mutta mikä on siperialainen säväri? Sen paljastaminen tuntuu kuin julkistaisi salapoliisiromaanin juonen, sillä säväriä rakennellaan essee esseeltä.

Ihmease jää hieman epämääräiseksi ja abstraktiksi. Käyttötarkoitus on kuitenkin selvä. Siperialaisella sävärillä kaadetaan fossiilikapitalismi, löydetään uudestaan luontoyhteys, pysäytetään ympäristötuhot ja tasataan tuloeroja, ”muutetaan yhteistä todellisuutta”: ”Menetelmänä se pyrkii aiheuttamaan osallistujissa oman itsensä eli fossiilisista polttoaineista riippuvaisen tietokykykapitalismin riistosuhteiden tiedostamisen ja porvarillisen subjektin kaasumaistumisen.”

Ropponen (s. 1977) on koko kirjailijauransa ajan paneutunut epätasa-arvoon ja kirjoittanut esimerkiksi alkuperäiskansojen asemasta. Siperialainen säväri on purevampi ja laajemmin koko yhteiskuntajärjestelmää kritisoiva teos kuin mikään hänen aiempi tekstinsä.

Räväkin essee on kahteen osaan jaetun esipuheen jälkimmäinen puolisko. Siinä kuvataan öljyriippuvaista elämäntapaa ja koko maailman henkistä kolonisaatiota.

Ihmisten pahoinvoinnin syyksi Ropponen nostaa järjestelmän, joka pakottaa alistumaan tietynlaiseen työuraan ja elämäntapaan. Ongelmia hän kuvaa voimallisesti, ratkaisuja epämääräisesti. Muutettavat asiat ovatkin valtavia.

Kirjan alkupuoliskon esseissä ollaan konkreettisesti Siperiassa. Ropponen kertoo matkastaan Kolymaan, Siperiassa tapaamistaan ihmisistä ja Siperia-kirjallisuudesta.

Siperiaa käsitellään ennen kaikkea henkisenä tilana, jossa tärkeintä on vapaus. Kirjan toisen osan esseiden aiheina ovat muun muassa luokkayhteiskunnan paluu, kirjailijakuvan rakentaminen ja kirjallisuuskritiikin kirjoittaminen. Viimeisessä tekstissä käydään läpi dystopiakirjallisuuden vaiheita.

Aihekirjo yritetään sitoa yhteen henkisellä Siperia-yhteydellä, mutta kytkös on välillä löyhä. Kokoavat jälkisanat olisivat voineet selkiyttää ideaa.

Siperialainen säväri on rohkea ja voimakas keksintö. Se tuo ripauksen huumoria ja tekemisen iloa suurista poliittisista asioista murehtimiseen ja taisteluun paremman maailman puolesta.

Ville Ropponen: Siperialainen säväri. 219 s. Enostone, 2021.