Johtajuusriidat halvaannuttivat Framen - kuinka käynnistetään kuvataiteen vienti?

kuvataide
Teksti
Hannele Jäämeri

Näyttelyvaihtokeskus Framen toiminta halvaantui johtajuuskiistojen aikana. Opetusministeriö veti rahoituksen pois huhtikuussa.

Nayttelykeskus Frame
Näyttelyvaihtokeskus Frame vastasi muun muassa Arktinen hysteria -näyttelyn viennistä New Yorkiin 2009. Kuvassa Pekka Jylhän teos ”Valon tuoja”. Kuva Kimmo Mäntylä / Lehtikuva

Näyttelyvaihtokeskus Framen johtajuuskiistoja on seurattu julkisuudessakin jo kohta vuoden. Ongelmien takana ovat johtaja Marketta Seppälän ja henkilökunnan väliset ristiriidat, jotka johtivat siihen, että henkilökunta teki kantelun Uudenmaan työsuojelupiiriin. Käytännön työ halvaantui henkilökunnan sairaslomiin.

Tilanne on nyt se, että koko vakituinen henkilökunta on eronnut ja johtajakin on eroamassa kesällä.

Opetusministeriö ilmoitti huhtikuun alussa vetävänsä pois Framelle antamansa rahoituksen, mikä käytännössä merkitsee toiminnan loppua. Frame on saanut vuosittain noin 1,2 miljoonaa euroa valtion avustusta, ja se on ollut tärkein kuvataiteen julkisen vientituen kanava.

”Ministeriöllä on velvollisuus katsoa, että laitos, joka jakaa sen rahoja, on toimintaan kykenevä”, sanoo kulttuuriasiainneuvos Anna-Maija Marttinen, joka vastaa kulttuurivientiasioista opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM).

Ministeriö ei missään tapauksessa halua ottaa kulttuuriviennin tehtäviä itselleen, Marttinen painottaa.

”Se olisi valtion nykyisen linjan vastaista.”

Muidenkin kulttuurialojen vientiä hoitavat alan asiantuntijaorganisaatiot, kuten kirjallisuuden, teatterin, tanssin ja sirkuksen tiedotuskeskukset. Ihanteellisen vientiorganisaation pitää pystyä tekemään nopeita ratkaisuja ja toimimaan vähällä byrokratialla.
Huhtikuun alussa opetusministeriö tarjosi kaikille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden tehdä kuun loppuun asti ehdotuksia kuvataiteen viennin kehittämiseksi ja organisoimiseksi. Kentällä oltiin hieman hämmästyneitä moisesta ”kansanäänestyksestä”.

Avointa dialogia ei ole ennen käytetty työkaluna ministeriössä, ”se on ministeri Stefan Wallinin (rkp) oma ajatus”, myöntää Marttinen. Ehdotuksia tuli kuitenkin yhteensä lähes sata sekä kotimaasta että ulkomailta, niin yksittäisiltä henkilöiltä kuin järjestöiltäkin. Ilmeisesti ajatus aktivoi kansalaisia.

Nyt ministeriössä tutkitaan ehdotusten sisältöä, ”niin nopeasti kuin mahdollista, mutta kuitenkin paneutuen”, Marttinen sanoo.
”Johto on ministerin käsissä, hän on hyvin aktiivinen tässä asiassa.”

Jatkaako vientityötä uudistettu Frame vain jokin toinen toimija? Kaikki mahdollisuudet ovat avoinna, painottaa Anna-Maija Marttinen.