Ihmisyyden hämärillä rajoilla

Miikka Tammisen tietokirja antaa historialliset juuret hirviöille, joista osa on yhä käytössä esimerkiksi populaarikulttuurin maailmassa.

tietokirja
Teksti
Virpi Alanen

Keskiajan tutkija Miikka Tammisen tietokirja perustuu laajan historiallisen aineiston tutkimiseen. Tiedon tarjoamisen ohella Keskiajan hirviöt onnistuu myös viihdyttämään.

Hirviöitä käytettiin keskiajalla varoittamiseen ja opettamiseen, mutta myös viihteeksi ja satiiriin. Poliittisissa kiistoissa ne olivat välineitä vastapuolen demonisointiin.

Uskomuksia periytyi antiikin kulttuurista, mutta keskiajan kristillinen maailma keksi paljon uusia olentoja. Hirviöluokittelu tarjosi selityksiä tuntemattomille asioille ja vieraille tavoille.

Hirviömäisiä piirteitä alettiin liittää johonkin ryhmään usein kuulopuheista kasvaneiden tarinoiden ja väärinkäsitysten kautta.

Ruumiilliset erikoisuudet tai mikä tahansa kategorioihin sopimaton käytös voitiin selittää hirviötulkinnalla.

Naisten seksuaalisuus oli suuri huoli, mikä heijastui hirviökuvauksiin. Osa hirviöistä oli rasistisessa käytössä.

Tamminen osaa käsitellä myös arkaluontoisia asioita historiallisessa viitekehyksessään. Hän ei lätkäise edes keskiaikaiseen kristinuskoon yksiulotteista ristiretkipahiksen leimaa, vaan korostaa, että jo keskiajalla oli niitäkin, jotka suhtautuivat erilaisuuteen myötämielisesti.

Tieteessäkin hirviöille oli käyttöä. Ne olivat eräänlainen hypoteesi, josta saatiin tukea varhaisiin ilmastovyöhyketeorioihin. Ei ollut mitään käsitystä siitä, mitä toisissa maanosissa tai merten syvyyksissä voisi olla.

Siksi hirviöitä oli tapana sijoitella karttoihin tunnetun maailman äärilaidoille eli sinne, missä oli kaikkein vierainta.

Jos merialue tiedettiin vaikeakulkuiseksi, hirviöolettama tuki tietoa vaarallisuudesta. Kun lääketieteellistä tietoa ei ollut, hirviötulkinnat toimivat selityksenä ymmärryksen ylittävissä tilanteissa, kuten lapsen syntyessä vammaisena.

Synnynnäisen poikkeavuuden uskottiin olevan ennusmerkki tai viesti Jumalalta. Lakitieteessäkin hirviöluokittelu pakotti pohtimaan ihmisyyden rajoja.

Tammisen kirja antaa historialliset juuret hahmoille, joista osa on yhä käytössä esimerkiksi populaarikulttuurin maailmassa.

Miikka Tamminen: Keskiajan hirviöt. 262 s. Gaudeamus, 2021.