Ylimmät syyttäjät Matti Nissinen ja Jorma Kalske poliisin syyniin – ”Ei mahdotonta, että syytekynnys ylittyy”

Tämä on vakava asetelma ja hallintolain vastainen virkavirhe, sanoo professori Olli Mäenpää.

Deep Lead
Teksti
Pekka Anttila

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Poliisihallitukseen on tehty tutkintapyyntö valtakunnansyyttäjä Matti Nissisestä ja entisestä apulaisvaltakunnansyyttäjästä Jorma Kalskeesta. Poliisia pyydetään selvittämään, ovatko syyttäjät syyllistyneet rikokseen.

Matti Nissinen oli päättämässä veljensä yhtiön koulutuspalvelujen hankkimisesta Itä-Suomen syyttäjänvirastoon vuonna 2007 ja osallistui käsittelyyn, kun valmennusta hankittiin valtakunnansyyttäjänviraston johtoryhmälle 2010.

Poliisihallitukselle tehdyn tutkintapyynnön seurauksena keskusrikospoliisi on aloittanut esiselvityksen Nissisen tapauksesta.

Jorma Kalskeen osalta poliisihallitusta on pyydetty tutkimaan, onko Kalske syyllistynyt avunantoon rikokseen ollessaan mukana koulutushankinnoissa, vaikka oli tietoinen Nissisen esteellisyydestä.

Eläkkeellä oleva Kalske sanoo, ettei halua kommentoida asiaa. Nissistä ei tavoitettu.

 

Suomen Kuvalehti paljasti useiden eri syyttäjänvirastojen ostaneen johtamiskoulutusta valtakunnansyyttäjän veljen yhtiöltä Deep Lead Oy:ltä. Matti Nissinen kävi itse veljensä yhtiön koulutuksessa ollessaan valtionsyyttäjä.

Matti Nissinen kertoi olleensa aloitteellinen, kun veljen yhtiön järjestämää koulutusta hankittiin Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.

”Olin tilanteessa ilman muuta esteellinen. Juristina minun olisi pitänyt ymmärtää, että siinä syntyi jääviystilanne. Kyseessä oli virhearviointi ja huonoa harkintaa”, Nissinen myönsi.

Valtakunnansyyttäjänviraston Suomen Kuvalehdelle antamien uusien tietojen mukaan vuosina 2009–2016 syyttäjälaitoksessa käytettiin Deep Lead -koulutukseen rahaa 84 585 euroa. Valmennusta annettiin valtakunnansyyttäjänviraston entisen johtoryhmän jäsenille ja Helsingin, Itä-Suomen, Sisä-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Länsi-Suomen syyttäjänvirastoille.

Matti Nissinen ei ole saanut tapahtumista itselleen taloudellista hyötyä.

Professori Olli Mäenpää: Ilmiselvä esteellisyystilanne julkisessa hallinnossa.

Asiasta on tehty useita kanteluita oikeuskansleri Jaakko Jonkalle. Lomalla oleva Jonkka ei halua puhua asiasta. Myöskään oikeusministeri Jari Lindström (ps) ei suostu kommentoimaan tilannetta.

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää sanoo, että hän ei ole aikaisemmin nähnyt näin ilmiselvää esteellisyystilannetta julkisessa hallinnossa. Päivänselvä esteellisyystilanne jäi havaitsematta ja se on huolestuttavaa.

”Keskeinen kriteeri on nyt se, miten tämä vaikuttaa ylimmän syyttäjän uskottavuuteen ja luottamukseen hänen puolueettomuuteensa. Tämä on vakava asetelma ja hallintolain vastainen virkavirhe siitä huolimatta, että hän on tunnustanut virheensä”, Mäenpää sanoo.

Hänen mukaansa arvioitavaksi tulee, onko Nissinen syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen. Silloin kyse olisi siitä, että virkamies on toiminut vastoin hallintolain menettelysäännöksiä.

Tavanomainen seuraamus on oikeuskanslerin antama huomautus. Mäenpää sanoo, että hän ei pysty sanomaan, voiko tilanne johtaa Nissisen irtisanomiseen. Kyseessä on kuitenkin vakavan arvioinnin paikka.

”Sillä ei ole esteellisyyden kannalta ratkaisevaa eroa, onko hän ollut päätöksentekijä vai ollut läsnä tilanteessa, jossa on tehty päätöksiä hänen veljensä yhtiön koulutuksen tilaamisesta”, Mäenpää sanoo.

 

Kanteluja saanut oikeuskansleri Jonkka ei ole esitutkintaa suorittava viranomainen, vaan syyttävä viranomainen.

Mikäli Nissisestä tehty tutkintapyyntö johtaa poliisin varsinaiseen esitutkintaan ja mahdollisten syytteiden kautta oikeuteen, kyse olisi tuottamuksellisesta, huolimattomuudesta tehdystä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Mutta jos kyseessä katsotaan olevan vakava virkavelvollisuuden rikkominen, seurauksina on sakko tai enintään vuosi vankeutta.

Mäenpää uskoo, että Jonkka pohtii huolellisesti syytekynnyksen ylittymistä, koska hänellä on syytetoimivalta.

”En pitäisi mahdottomana, että syytekynnys ylittyy. Jos kyseessä on näin selkeä esteellisyyskysymys, en katsoisi sitä poissuljettuna.”