Varoitus vallankaappauksesta: "Armeija ja poliisi karanneet hallituksen valvonnasta Suomessa"

Arctic Sea
Teksti
Tuomo Lappalainen

Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) valtiosihteerinä seitsemän vuotta toiminut Risto Volanen syyttää tuoreessa Suomen Kuvalehdessä sotilas- ja poliisijohtoa epälojaalisuudesta pääministeriä kohtaan.

Risto Volanen
Risto Volanen pelkää, että poliitikkojen sivuuttaminen johtaa puolustusvoimissa maavoimien ja aluepuolustuksen alasajoon. Kuva Hannu Lindroos.

Volanen väittää, että armeija ja poliisi ovat karanneet Suomessa hallituksen valvonnasta. Erityisesti sotilaat ovat vieneet poliitikoilta valtaa ja alkaneet johtaa itse itseään.

Entinen valtiosihteeri arvostelee muun muassa tapaa, jolla sotilashallinto on kyseenalaistanut hallituksen ja pääministerin toimivallan kriisijohtamisessa. Hänen mukaansa puolustusministeriön ja sitä avustavan turvallisuus- ja puolustusasiain komitean tehtäviä on laajennettu ilman kunnon keskustelua ja poliittisen johdon aktiivista hyväksyntää.

Kehitys voi ennen pitkää johtaa koko valtionhallinnon militarisoitumiseen, hän arvioi.

”Suomessa on noussut valtaan kansainvälisissä tehtävissä, Natossa ja vahvojen presidenttien jälkeisessä ajassa kehittynyt tulosjohtajien ikäluokka”, Volanen sanoo. ”Sen edustajat pitävät itseään turvallisuusasioiden ammattimiehinä, ja se houkuttelee helposti ajattelemaan, että asiat osataan hoitaa ilman poliitikkojakin.”

Vekaranjärven tapaus, jossa kouluttajana toiminut yliluutnantti haukkui varusmiesten kuullen Tarja Halosta kommunistiksi, ei ollut Volasen mielestä irrallinen ylilyönti.

”Se oli ennen kaikkea oire asenteesta, joka ei muista, että demokraattisessa maassa ylin johto on ylimmillä valtioelimillä”, hän päättelee. ”Sotilasjohdon ja sotilaiden kouluttajien pitäisi nyt pysähtyä miettimään asiaa.”

Volanen pitää perustuslain uudistamisen yhteydessä vuonna 2000 tapahtunutta puolustusneuvoston lakkauttamista lyhytnäköisenä ratkaisuna. Sen seurauksena keskeisten ministerien luontainen yhteydenpito puolustusvoimien kanssa väheni. Puolustusneuvoston korvanneeseen turvallisuus- ja puolustusasian komiteaan ei tullut yhtään poliitikkoa.

Poliisi pimitti Arctic Sea -tiedot

Volanen kritisoi turvallisuusviranomaisia myös tietojen pimittämisestä. Hänen mukaansa Vanhanen joutui ottamaan kantaa esimerkiksi Arctic Sea -laivan kaappaukseen hyvin puutteellisten tietojen varassa.

”Poliisihallinto yksinkertaisesti kieltäytyi noudattamasta pääministerin ohjeita ja antamasta hänelle ja hallitukselle tietoja”, ex-valtiosihteeri muistelee kesää 2009.

Volanen sanoo pelkäävänsä, että poliitikkojen sivuuttaminen johtaa puolustusvoimissa maavoimien ja aluepuolustuksen alasajoon. Esimerkiksi maavoimien operatiivisia prikaateja on vähennetty nopeammin kuin eduskunnan hyväksymässä puolustusselonteossa linjattiin. Sama ilmiö näkyy hankintamäärärahoissa.

Puolustusministeriön ja pääesikunnan välillä tapahtuvaan virkakiertoon tarvittaisiin Volasen mielestä selvemmät pelisäännöt. ”Ei ole hyvä, jos samat henkilöt tekevät itselleen suunnitelmia ja valvovat itse itseään, eivätkä siviilit ja naiset ylene ministeriössä”, hän sanoo.

Volanen väittää, että Suomessa ei ole normaalia kriittistä journalismia sotilas- ja poliisisektoria koskevissa asioissa. Hänen mukaansa poliisi huoltaa omia luottotoimittajiaan vinkein ja vuodoin ja sotilaat omiaan kertausharjoituksin ja sotilasarvoin.

Myös maanpuolustuskurssit ja muu kokonaismaanpuolustuksen järjestelmä on valjastettu sotilasjohdon markkinointitarkoituksiin.

”Sitä kautta voi jopa syntyä eräänlainen suomalainen malli sotilaallis-teollisesta kompleksista, josta presidentti Eisenhower varoitti aikoinaan Yhdysvalloissa”, Volanen epäilee.

Vallankaappaus Suomessa? Risto Volasen kaikki väitteet ja perustelut SK:ssa 11/2011 (ilm. 18.3.).

Julkaistu 18.3.2011 klo 4.55, päivitetty 18.3.2011 klo 16.20.