Yhdelle luukulle

Valtio karsii toimipisteitään ja keskittää palveluitaan. Korona on vauhdittanut uudistusta, joka on jäänyt vähälle huomiolle.

digitalisaatio
Teksti
Annu Marjanen

Valtio aikoo keskittää esimerkiksi Kelan, Verohallinnon ja Maahanmuuttoviraston asiointia yhdelle luukulle. Mistä on kyse, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä?

”Valtion eri virastoilla on yhteensä satoja omia palvelupisteitä. Yhdessä kaupungissa niitä voi sijaita jopa 12:ssa eri paikassa. Näitä ollaan kokoamassa kattavammin yhteen paikkaan alueittain ja kunnittain. Kokeiluja on jo esimerkiksi Porvoossa ja Porissa. Kyse on isosta muutoksesta, toivottavasti ihmisiä helpottavasta.”

Miksi uudistusta tarvitaan?

”Suurin syy on, että kansalaisten tulisi helpommin löytää julkisen sektorin palvelut. Toisaalta valtiolla on toimitiloja erittäin paljon eri puolilla maata ja niiden elinkaari alkaa olla siinä vaiheessa, että pitäisi investoida vähän joka paikkaan. Pitää löytää tehokkaampi tapa.”

Miten palvelut turvataan harvaanasutuilla alueilla?

”Uskomme, että kun saamme sähköiset palvelut ja liikkuvat asiointipisteet kuten palveluautot tähän mukaan, kansalaiset näkevät uudistuksen parempina palveluina.”

Mitä poliisilaitoksille tapahtuu?

”Ei mitään, mutta poliisin lupapalvelut ovat jatkossa entistä enemmän yhteisissä asiakaspalvelupisteissä. Emme me paljon niitä toimitiloja tarvitse, kun olemme liikkuvassa moodissa. Itse rakennus ei tuota mitään lisäarvoa.”

Millaisia säästöjä muutoksella haetaan?

”Tarkasteltavien viranomaisten vuotuiset tilakustannukset ovat noin 120 miljoonan euron luokkaa. Säästöt riippuvat erittäin paljon siitä, kuinka paljon joudumme investoimaan, että saamme tilat parempaan kuntoon sisäilman ja muun suhteen. Olemme katsoneet enemmän kustannusten hillintää kuin suoraa säästöä.

Miten korona on vaikuttanut asiaan?

”Se on vauhdittanut suunnitelmia ja sitä, että ihmiset ovat löytäneet sähköiset palvelut. Olemme saaneet tosi paljon hyvää mutta myös kriittistä palautetta niiden käytettävyydestä ja kehittämisestä.”

Valtiolla massiivinen tilasäästösuunnitelma: puolet pois – ”Kannattaako sitä aina keskustaan tulla”, vastataan kritiikkiin