Uuden sukupolven valvontakamerat tulevat - VTT mukana kehittämässä

terrorismi
Teksti
Jukka Ukkola
Subito-kuvajärjestelmä
Subito-kuvajärjestelmä pystyy seuraamaan nykyisiä tehokkaamminen esimerkiksi lentomatkailijoita ja tunnistamaan varhain hylätyt matkatavarat, jotka saattavat aiheuttaa turvariskin. Riski tulkitaan ”mahdolliseksi” (oranssi) jo silloin, kun reissumies alkaa etääntyä repustaan ja ”tosi tilanteeksi” (punainen) jos hän ei palaa hakemaan matkatavaraansa. Vihreäksi tilanne muuttuu, kun järjestelmä on raportoinut tuloksensa valvontahenkilöstölle. Kuva VTT / PETS / University of Reading.

Valvontakamerat näkevät kansalaisen sitä varmemmin mitä keskeisemmällä paikalla tämä vaeltaa. Nykyinen valvonta on kuitenkin vasta alkua, sillä tulevaisuudessa videokamerat alkavat myös ymmärtää näkemäänsä ja raportoida siitä reaaliajassa.

Uutta valvontakameroiden kuva-analyysiteknologiaa kehitellään viime vuonna alkaneessa EU:n komission rahoittamassa Subito-projektissa, jossa Suomesta on mukana VTT.

Tarkoituksena ensi kesään mennessä kehittää valvontajärjestelmä, joka pystyy nykyjärjestelmiä tehokkaammin ja reaaliajassa havaitsemaan ja hälyttämään mahdollisista vaaratilanteista, esimerkiksi yksin jätetyistä pommilaukuista.

Kuten valistunut lukija varmaan on jo arvannutkin, projektin nimi Subito on lyhenne sanoista Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner (”Vaille silmälläpitoa jätettyjen matkatavaroiden valvonta, sisältäen omistajan tunnistuksen ja seurannan”).

Kun reppu unohtuu

Videovalvonta on laajentunut voimakkaasti rinnan terrorismin pelon kanssa. Tähän saakka vaaratilanteet on pystytty havaitsemaan ja videoita päästy analysoimaan useimmiten auttamattoman myöhässä, sillä valtavaa kuva-aineistoa on suodatettu ja käsitelty manuaalisesti.

Nykyiset valvontakamerat pystyvät tietysti havaitsemaan matkailijan liikkeet esimerkiksi lentokenttien tulo- ja lähtöauloissa, mutta aika karkealla tasolla. Järjestelmät luokittelevat ”normaaliksi tilanteeksi” sen, että henkilö kulkee repun tai laukun kanssa, laskee sen lattialle ja ”unohtaa” siihen. Jos omistaja jatkaa matkaansa eikä palaa repun luo tietyssä ajassa, järjestelmä luokittelee tilanteen ”epäilyttäväksi”.

Subito-järjestelmän pitää pystyä havahtumaan jo siinä vaiheessa, jos henkilö alkaa poistua reppunsa luota: ”Mahdollinen tilanne.” Järjestelmä aloittaa tapahtuman tallennuksen ja omistajan seurannan.

Jos reppu ja reissumies ovat erillään vielä aikarajan jälkeen, Subito nostaa luokittelun ”Tosi tilanteeksi”, hälyttää valvontahenkilöstön sekä seuraa reppumiestä edelleen niin kauan kuin tämä on näkyvissä. Hänen kulkureittinsä ja viimeinen havaittu sijainti tallentuvat tietokantaan.
Kun valvontahenkilöstö tarkistaa tilanteen, Subito siirtyy raportointitilaan. Tilanteeseen on siis päästy reagoimaan selvästi entistä aiemmin, ja siitä on jo valmiina tapaushistoria.

Suomesta testikenttä?

Nykyisissä keskitetyissä kameravalvontamalleissa ongelmana on se, että kun kameroiden ja tunnistustapahtumien määrä ja lisääntyy, keskusyksikkö kuormittuu liikaa. Laajoilla tarkkailtavilla alueilla joudutaan vetämään pitkästi kaapeleita, mikä on kallista.

Näistä vaikeuksista pääsemiseksi VTT tutkii projektissa älykameroiden uusia ohjaustyökaluja, usean keskusyksikön järjestelmää ja langatonta tiedonsiirtoa. Subito ei tule kohtuuttoman kalliiksi, koska se voidaan rakentaa jo olemassa olevien valvontajärjestelmien päälle.

Valvottavia alueita ovat tyypillisesti portit ja ovet, käytävät, asemalaiturit, odotusaulat ja yleisöhallit, mikseivät myös kadut ja torit. Subito-järjestelmässä valvonta on käytössä ja toistettavissa aina ja kaikissa oloissa. Aivan aukoton järjestelmä ei heti alkuun ole, mutta tavoitteena on hylättyjen matkatavaroiden sataprosenttinen tunnistus.

VTT arvioi, että projektista voi koitua kaupallisia mahdollisuuksia. Sopivan kokoisesta ja vakaasta Suomesta voisi tulla jopa turva-alan testikenttä.

Kysyntää uskotaan riittävän, koska reaaliaikaisen videokuvien analysoinnin avulla tilanteisiin voidaan puuttua jo ennen kuin mitään on tapahtunut, vieläpä kustannustehokkaasti. Lisäksi virhehälytysten määrä vähenee. Mikäli hylätty laukku osoittautuu vaarattomaksi, se siirretään löytötavaroihin.

Koko turvallisuusalan liikevaihdon ennustetaan kasvavan kahdeksan prosentin vuosivauhtia, ja nopeimmin kasvaa juuri digitaalinen turvavalvonta. Subiton on määrä olla valmis esiteltäväksi ensi kesänä, jolloin järjestetään sen päädemonstraatio Genovassa Italiassa.