Terrori-iskut: Lentokenttien turvatoimien koordinointi ontuu EU:ssa – ”Jäsenmaat eivät halua”

Kriittinen turvallisuusvalvonta jää kahdelle EU-komission pääosastolle.

Brysselin terrori-iskut ovat syystäkin nostaneet voimakkaasti esiin tarpeen tiedusteluviranomaisten yhteistyön tiivistämiseksi ja koordinoimiseksi. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet yritykset tiivistää ja koordinoida lentokenttien turvallisuudesta vastaavien viranomaisten yhteistyötä.

Siihen on pyritty siirtämällä turva-asioita Euroopan lentoturvallisuudesta vastaavan viranomaisen EASAn tontille.

EASAn perusasetusta ollaan uudistamassa. Vielä sydäntalvella yksi uudistuksen perustavoitteista oli antaa EASAlle säätelyvaltaa lentoasemien turvatoimissa.

Talven mittaan tämä hanke hiipui useiden jäsenmaiden vastustukseen.

Kun pommit Brysselin lentoasemalla ja metrossa räjähtivät, Brysselin päättäjät olivat valmiita jatkamaan nykymallilla, jossa kenttien turvatoimia koordinoi EU:n komissio ja sielläkin kaksi pääosastoa eli DG Home (sisäasiat) ja DG Move (liikenneasiat).