Supon sisäinen muistio: Paavo Selin hakeutui kameroiden eteen

Alpo Rusi
Teksti
Pekka Anttila
Paavo Selin
Suojelupoliisi antoi osastopäällikkö Paavo Selinille kirjallisen varoituksen sen jälkeen kun Selin oli osallistunut Alpo Rusin (vas.) kirjan julkistamistilaisuuteen. Kuva MTV3 / Kymmenen Uutiset (ruutukaappaus).


Suojelupoliisin mielestä osastopäällikkö Paavo Selin teki Supon päällikölle kuuluvan ”viestinnällisen linjauksen” vieraillessaan Alpo Rusin Tiitisen lista-kirjan julkistamistilaisuudessa lokakuussa.

Asia käy ilmi Supon sisäisestä muistiosta, jossa väitettä perustellaan yleisölle syntyneillä mahdollisilla mielikuvilla.

”Selinin voidaan katsoa menettelyllään tehneen ainoastaan suojelupoliisin päällikön toimivaltaan kuuluvan ohjesäännön mukaisen julkisen kannanoton ja viestinnällisen linjauksen koskien kirjaa ja sen väitteitä, kun hän on esimiehiään informoimatta suojelupoliisin johtavana virkamiehenä osallistunut tiedotustilaisuuteen vielä siten, että hänen esiintymisensä kuvataan ja lähetetään yhdessä valtakunnan pääuutislähetyksessä”, muistiossa kuvaillaan.

Suomen Kuvalehden haltuunsa saamassa Supon muistiossa arvostellaan voimakkaasti Selinin käyttäytymistä. Tilaisuus näytettiin MTV3:n uutislähetyksessä, jossa Selin kätteli suurlähettiläs Rusia.

Supon mielestä Selinin julkisen tunnettavuuden johdosta hänen osallistumisensa tilaisuuteen sekä hänen nimensä mainitseminen kirjassa saattoi perustellusti synnyttää yleisölle mielikuvan siitä, että Selin oli osallistunut kirjan kirjoittamiseen ja julkistamistilaisuuteen nimenomaan Supon osastopäällikön ominaisuudessa.

Kirjansa esipuheessa Rusi kiitti muun muassa Seliniä saamastaan kannustuksesta sekä panoksesta lähihistorian kipukohtien selvittämisessä. Yli 20 henkilöä käsittävässä listassa kiitetään myös Max Jakobsonia, Heidi Hautalaa ja Esko Seppästä.

Paavo Selin sai tapahtumien johdosta Supon päällikön Antti Pelttarin allekirjoittaman kirjallisen varoituksen joulukuussa.

Muistion mukaan yleisölle on Selinin toiminnan johdosta saattanut syntyä mielikuva, että Suojelupoliisin korkea-arvoinen virkamies yhtyy kirjailijan Suojelupoliisia kohtaan esittämiin kriittisiin näkemyksiin.

”Kirjan lukeneet ja uutislähetyksen nähneet henkilöt ovat myös voineet muodostaa käsityksen, että Selinin mukanaolo yhdistettynä hänen virka-asemaansa Suojelupoliisissa takaa luotettavuuden kirjailijan väitteille siitä, ketkä henkilöt ovat ns. Tiitisen listalla”, kerrotaan muistiossa.

”Sen sijaan, että hän olisi poistunut tilaisuudesta havaittuaan paikalla laajan edustuksen tiedotusvälineistä, on hän asettunut näiden kuvattavaksi yhdessä kirjailijan kanssa.”

Havaittuaan median laajan läsnäolon Selin olisi voinut tilaisuuden päätyttyä poistua paikalta sillä tavalla huomiota herättämättä, että Supossa ei olisi syntynyt tarvetta viestintävalmiuden korottamiseen, kerrotaan muistiossa. Selin näytti kuitenkin aktiivisesti pyrkineen saamaan mediahuomiota asettumalla yhteyteen kirjailijan kanssa tiedotusvälineiden läsnäollessa.

”On perusteita arvioida, että Selinin tiedotustilaisuuden aikainen toiminta on tältä osin ollut tietoista ja tavoitteellista.”

”Korkeintaan huomautuksen arvoinen asia”

Supon arvostelun kärki kohdistui siihen, että Selin laiminlöi ohjesäännön mukaisen velvollisuuden kertoa etukäteen osallistumisestaan tilaisuuteen. Selinin olisi pitänyt tiedottaa osanotostaan, koska asia kuului viraston toimialaan.

Muistion mukaan asiassa ei ollut kyse siitä, olisiko Selin saanut osallistua kirjan julkistamistilaisuuteen tai jopa kirjan tekemiseen.

Varoitukseen johtaneessa muistiossa todetaan, että Selinin olisi välittömästi pitänyt informoida Supoa, kun kirjan nimi, keskeinen sisältö ja luonne ilmenivät tilaisuudessa.

”Osastopäällikkö Selin ei kuitenkaan informoinut viraston johtoa ennen julkistamistilaisuutta, sen aikana tai sen jälkeen.”

Supo viittaa omaan ohjesääntöönsä, jonka mukaan viraston toimialaan kuuluvista yleistä mielenkiintoa herättävistä asioista on viipymättä ilmoitettava päälliköille. Tarkoituksena on varmistaa viraston riittävä valmistautuminen tehostettua viestintää edellyttäviin odottamattomiin tilanteisiin.

Helsingin Sanomat kertoi kuitenkin jo elokuussa Alpo Rusin uudesta kirjasta ja sen nimestä syksyn kirjauutuuksia esitelleessä jutussaan.

Työ- ja virkamiesoikeuteen erikoistunut professori Seppo Koskinen pitää hyvin epätodennäköisenä, että tilanteessa olisi syntynyt varoitukseen oikeuttava rikkomus.

”Mielestäni kyseessä on korkeintaan huomautuksen arvoinen asia. Informaatiovelvollisuuden rikkominen ei ollut tässä tilanteessa niin olennainen asia, että se oikeuttaisi varoitukseen. Mikäli Supossa tiedettiin etukäteen tilaisuudesta, varoituksen perustelut ovat yksipuolisen tarkoitushakuisia ja yliampuvia”, Lapin yliopiston professori Koskinen sanoo.

”Se, että Selin osallistui tilaisuuteen ja kätteli kirjailijaa, ei ole sama asia kuin Supon päällikön julkinen kannanotto tai viestinnällinen linjaus. Ei yleisön mielikuva ihan näin helposti synny, tällainen ajattelu on hyvin outoa.”

Suojelupoliisin ylitarkastajan Tuomas Portaankorvan mukaan Selinin saamassa varoituksessa on kyse useamman asian kokonaisuudesta, jonka yhtenä osana oli kirjan sisältö.

”Yksittäisen asian merkitystä on kuitenkin vaikea arvioida. Kyse ei ollut kirjailijan kättelystä, tilaisuuteen osallistumisesta tai mistään yksittäisestä asiasta, vaan suojelupoliisin ohjesäännössä määrätyn informointivelvollisuuden laiminlyönnistä”, Portaankorva sanoo.

Paavo Selin teki viime viikolla varoituksesta oikaisuvaatimuksen valtiovarainministeriön virkamieslautakunnalle.