Supossa kuohuu jälleen: Paavo Selin sai kirjallisen varoituksen

Alpo Rusi
Teksti
Pekka Anttila
Paavo Selin
Paavo Selin joutui Supon kuultavaksi osallistuttuaan Alpo Rusin kirjan julkistamistilaisuuteen. Kuva MTV3 / Kymmenen Uutiset (ruutukaappaus).

Suojelupoliisin kenttävalvontayksikön päällikkö Paavo Selin on saanut kirjallisen varoituksen, joka Suomen Kuvalehden saamien asiakirjojen mukaan perustuu siihen, että Selin osallistui suurlähettiläs Alpo Rusin kirjoittaman Tiitisen lista -kirjan julkistamistilaisuuteen lokakuun puolivälissä. Hän myös kätteli Rusia televisioidussa tilaisuudessa.

Selin kutsuttiin asian johdosta viralliseen kuulemistilaisuuteen suojelupoliisissa.

Salaiseksi leimatussa kutsussa todettiin, että suojelupoliisin korkea-arvoisena virkamiehenä Selinin olisi pitänyt ymmärtää, että lojaliteettivelvoitteen ja suojelupoliisin ohjesäännön mukaan hänen olisi pitänyt informoida suojelupoliisin ohjesäännössä lueteltuja virkamiehiä tekemisistään, joiden ansiosta häntä ilmeisesti kiiteltiin Alpo Rusin kirjan esipuheessa.

Kutsun mukaan Selinin olisi samoin perustein pitänyt informoida virkamiehiä osallistumisestaan näkyvällä tavalla kirjan julkistamistilaisuuteen. Selinin kohtaaminen Rusin kanssa näytettiin MTV3:n Kymmenen uutisten lähetyksessä.

Paavo Selin varoitus
Paavo Selinin lokakuussa saama kutsu kuulemistilaisuuteen.

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero kertoi kuitenkin Suomenmaa-lehden Verkkoapilan haastattelussa lokakuun lopulla, että hän ei nähnyt mitään estettä sille, että Selin osallistui kirjan julkistamistilaisuuteen ja kätteli tilaisuudessa Rusia.

Kirjansa esipuheessa Alpo Rusi kiitti ystäviä ja tukijoita saamastaan kannustuksesta. Selinin lisäksi muita henkilöitä oli mainittu 22. Teoksessaan Rusi arvostelee Supoa voimakkaasti.

Sisäasiainministeriöstä kerrotaan SK:lle, että se on seurannut asiaa tarkasti, mutta ei ole puuttunut tapahtumien kulkuun. Ministeriön tulkinnan mukaan kyse on Supon sisäisistä kurinpidollisista ratkaisuista.

Asia kuitenkin tulee ministeriön käsittelyyn lausuntoa varten, mikäli Selin tekee valituksen saamastaan varoituksesta.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Supossa paheksuttiin jo vuonna 2009 voimakkaasti sitä, että Selin toimitti Rusille suojelupoliisin historiaa käsitelleen kirjan Ratakatu 12.

Tulehtuneet välit

Paavo Selinin ja Supon välit ovat olleet tulehtuneet jo pitkään.

Lokakuun puolivälissä eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja vaati Supolta toimia liittyen Selinin henkilökiertoon. Supo siirsi Selinin terrorismin torjunnan yksikön johdosta kenttävalvontayksikköön 2007. Siirto tapahtui vastoin Selinin omaa tahtoa eikä hänelle kerrottu henkilökierron pituutta.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin kantelu asiasta.

Nyt kierto on kestänyt lähes viisi vuotta. Pajuojan käsityksen mukaan aika on poikkeuksellisen pitkä.

”Suojelupoliisin nykyisen johdon tulee ryhtyä toimenpiteisiin Selinin henkilökiertoasiassa”, Pajuoja totesi vastauksessaan kanteluun.

Hän pyysi Supon päällikköä Antti Pelttaria ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä, onko päätös johtanut toimenpiteisiin.

Jos syyskuussa puolestaan sisäasiainministeriö kertoi haluavansa valtakunnansyyttäjänviraston tutkivan, onko suojelupoliisi kohdellut Seliniä lainmukaisesti. Ministeriön ratkaisu perustui Selinin tekemään kanteluun poliisiylijohtaja Mikko Paateron ja Supon menettelystä häntä koskevassa asiassa.

Seliniltä vietiin Supon johdon päätöksellä kulkulupa työpaikalleen ja hänen työsähköpostinsa sekä yhteydet poliisin tietojärjestelmään suljettiin.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Nelosen uutiset julkaisi syyskuussa 2010 nauhan vuonna 2005 käydystä puhelinkeskustelusta, jossa Supon silloinen päällikkö Seppo Nevala haukkui Paavo Selinin tämän Nato-lausunnoista.

Supossa epäiltiin, että Selin oli vuotanut nauhoituksen julkisuuteen.

Suomen Kuvalehden suojelupoliisia käsittelevät jutut