Suomalaiset Isis-terroristit saavat Kelan tukia – lähes kaikki etuudet maksetaan tavalliseen tapaan

Laki ei anna mahdollisuutta katkaista tukia. Äitiyspakkauksia ei kuitenkaan lähetetä.

Isis
Teksti
Pekka Anttila

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Sotiminen Isisin riveissä Syyriassa tai Irakissa ei vaikuta Kelan myöntämiin etuuksiin.

Jos oleskelu ulkomailla kestää alle vuoden, kaikille henkilöille voidaan maksaa tavalliseen tapaan lähes kaikkia Kelan etuuksia, kuten eläkkeitä, lapsiperheen tukia ja sairausvakuutukseen kuuluvia etuuksia, esimerkiksi sairaanhoidon korvauksia.

Niiden saamisen ehtona on, että henkilöt kuuluvat Suomen sosiaaliturvaan ja myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Käytäntö koskee myös EU- ja Eta-alueiden ulkopuolisia maita.

Jos mukaan lähtee koko perhe, erilaisten perhe-etuuksien maksaminen voi jatkua tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana. Lapsilisien maksamista jatketaan, ja naiset voivat saada äitiysavustusta normaaliin tapaan.

Mutta esimerkiksi Syyriaan ei äitiyspakkauksia lähetetä. Sen sijaan perhe voi saada 140 euron suuruisen verottoman rahasumman.

Toimeentulotuen maksamisesta vastaavat kunnat, mutta Kela huolehtii lähes kaikkien muiden tukien ja etuuksien suorittamisesta.

Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosaston lakimies Henna Huhtamäki sanoo, että tukia ei makseta ulkomaille automaattisesti. Etuuden saamisen edellytysten on oltava samalla tavalla kunnossa kuin kaikilla Suomessa asuvilla henkilöillä.

Sillä ei ole merkitystä, mitä tarkoitusta varten ulkomaille lähdetään. Kuuluminen terroristijärjestöön ei ole syy lopettaa Kelan myöntämien sosiaalietuuksien maksamista.

”Meillä ei ole lainsäädännössä mitään perusteita lakkauttaa jokin etuus sen vuoksi, että henkilö tekee ulkomailla asioita, jotka voitaisiin tulkita rikokseksi. Etuusasioita tarkastellaan puhtaasti lainsäädännön pohjalta”, Huhtamäki sanoo.

”Tällaiset terrorismiin liittyvät ilmiöt eivät käytännössä vaikuta Kelan etuuksiin nykyisen lainsäädännön mukaan.”

Jos oleskelu ulkomailla kestää yli kolme kuukautta, siitä olisi syytä ilmoittaa Kelalle.

”Kyse on meidän yleisestä ohjeestamme, eikä sekään tarkoita kovin monen henkilön saamien etuuksien kannalta mitään. Mutta jo noin kolmen kuukauden oleskelulla on vaikutuksia muun muassa lasten kotihoidon tukeen.”

 

Yksi etuuksien myöntämiseen liittyvä ongelma on se, että Kelassa ei aina tiedetä henkilön lähteneen ulkomaille.

Osa ihmisistä ilmoittaa asiasta itse, tai sitten tieto saadaan väestörekisteriin tehdyistä muuttoilmoituksista – olettaen, että henkilö on tehnyt ilmoituksen.

Huhtamäen mukaan tieto ulkomailla oleskelusta on tullut joskus vasta pitkän ajan kuluttua. Tällöin selvitetään jälkikäteen, oliko henkilöllä oikeuksia tiettyihin tukiin.

”Esimerkiksi terroristijärjestöön palkkautuneiden henkilöiden lukumäärästä meillä ei ole mitään tietoa, ja olemme julkisuuden tietojen varassa. Ei ole kovin todennäköistä, että asia paljastuisi minkään etuusasian yhteydessä. Muidenkaan ulkomaille tilapäisesti lähtevien osalta emme yleensä tiedä matkan syytä.”

 

Asia nousi esille myös eduskunnassa lokakuussa 2014.

Kansanedustaja Mika Raatikainen (ps) tiedusteli kirjallisessa kysymyksessä sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyltä (kok), mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, etteivät veronmaksajat joudu rahoittamaan työttömyyskorvausten tai sosiaalitukien muodossa sellaisten henkilöiden toimintaa, jotka ovat liittyneet terroristiryhmiin Syyriassa.

Rädyn mukaan työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä on aktiivinen työnhaku. Sen kannalta on merkityksetöntä, onko työnhakija Suomessa vai hakeeko hän työtä ulkomailta käsin. Ulkomailla oleskelu ei kuitenkaan ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä.

 

Syyriaan on lähtenyt Suomesta noin 70 henkilöä, joista parikymmentä on palannut takaisin.

Kuluneen vuoden aikana kaikki ovat matkustaneet alueelle taistelutarkoituksessa. Heistä on Suomen kansalaisia kaksi kolmasosaa, osalla on kaksoiskansalaisuus. Naisia on noin viidennes, ja joukossa on kokonaisia perheitä.

Lähtijät edustavat 19 eri etnistä taustaa. Terroristijärjestöön liittyminen ei ole Suomessa rikos. Viranomaisilla on tiedustelutietoa henkilöiden tekemisistä Syyriassa.