Sairaalat, paloasemat, hätäkeskukset – Mitkä kohteet ovat tärkeimpiä, jos energiapula pakottaa sähkökatkoihin?

Kansallisten ohjeiden laatiminen on jäänyt hallituksella muiden kiireiden alle. Valtiovarainministeri Saarikko lupaa, että ohjeet valmistellaan ennen talven tuloa.

huoltovarmuus
Teksti
Samuel Nyroos

Moni sähköverkkoyhtiö kaipaa tarkempaa ohjeistusta mahdollisia sähköpulatilanteita varten. 

Asia selviää sähköpostikyselystä, jonka Suomen Kuvalehti teki kaikille Suomen sähköverkkoyhtiöille. Yhtiöitä on yhteensä 77. Kyselyyn vastasi 34 yhtiötä.  

Yhtiöt kertovat, että niillä on hyvä käsitys alueensa kriittisistä sähkönkäyttäjistä, jotka pyritään jättämään sähköpulatilanteissa sähkökatkojen ulkopuolelle. Tällaisia kohteita ovat tyypillisesti esimerkiksi sairaalat, paloasemat ja sähkölaitokset. 

Tarkempaa ohjeistusta kaivataan kuitenkin tilanteisiin, joissa kaikkia tärkeitä kohteita ei pystytä jättämään katkojen ulkopuolelle. Laissa tai muissa säädöksissä ei ole tarkennettu, millaisten kriteerien perusteella sähkönkäyttäjät pitää asettaa tärkeysjärjestykseen.