Rikosoikeuden professorit ulkomaalaisten raiskaustuomioista: Ei näyttöä rasismista – tutkimukselle huutava tarve

Ulkomaalaisten ja suomalaisten saamissa raiskaustuomioissa merkittäviä eroja.

Matti Tolvanen
Teksti
Mikko Niemelä

Suomen Kuvalehti kertoi raiskausrikoksista langetettujen tuomioiden jakautumisesta suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä 8. joulukuuta julkaistussa jutussa.

Kaikista raiskausrikoksista tuomittiin Tilastokeskuksen tilastohaun perusteella vuosina 2008–2014 suomalaistaustaisista ehdottomaan vankeusrangaistuksen noin 36 prosenttia tuomituista, kun vastaavasti ulkomaalaistaustaisista lähes 56 prosenttia sai ehdottoman tuomion.

Jutun saaman palautteen innoittamana SK pyysi Tilastokeskusta tekemään tilastohaun pelkälle rikosnimikkeelle raiskaus. Eli hakuun ei otettu törkeää raiskausta, sukupuoliyhteyteen pakottamista tai edellä mainittuihin rikoksiin liittyviä yrityksiä. Rikosnimikkeenä raiskaus on yleisin raiskausrikos, josta langetetaan tuomio Suomessa.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakankaan suorittama tilastohaku osoitti, että vuosina 2008–2014 raiskauksesta langetettiin yhteensä 360 tuomiota. Niistä ehdottomia oli 47,5 prosenttia.

Suomalaistaustaisten – eli kaikkien niiden henkilöiden, joilla vähintään toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa –  tuomioista ehdottomia oli 39,7 prosenttia kaikista raiskaustuomioista.