Psykoosiosaston lakkautus on vain osa Husin psykiatrian muutosta

Suomenkuvalehti.fi uutisoi 16. elokuuta Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) Psykiatriakeskuksen erityishoitojen osasto 7:n lakkautuksesta. Maanantaina 19. elokuuta päätös vahvistui.

Osasto 7 on vaativan erityistason hoitoa tarjoava suljettu osasto, jossa on 16 potilaspaikkaa. Siellä tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan väkivaltaisella käytöksellä oireilevia, vaikeahoitoisia ja diagnostisesti haastavia monioireisia potilaita.

Osasto on toiminut erityisesti tutkimus- ja arviointitoimintaan keskittyvänä yksikkönä osana vaikeahoitoisten potilaiden hoitoketjua yhteistyössä Auroran ja Kellokosken sairaaloiden kanssa. Lisäksi osastolla on ollut jälkipolikliinista hoitoa muuhun avohoitoon sitoutumattomille vaikeahoitoisille potilaille.

Tutkimus- ja hoitojaksolla olleet potilaat kirjataan syksyn aikana ulos osastolta ja ohjataan jatkohoitoon Kellokosken ja Auroran sairaaloihin. Osalla potilaista hoito päättyisi joka tapauksessa syksyn aikana. Osa siirtyy avohoitoon. Uusia potilaita osasto 7:lle ei annetun ohjeistuksen mukaan enää oteta. Jatkossa kaikki potilasliikenne jää Auroran ja Kellokosken sairaalan väliseksi.

Takarajaksi osasto 7 toiminnan lakkauttamiseksi on asetettu vuodenvaihde. Uudet potilaat ohjataan jatkossa suoraan Kellokoskelle. Osaston lakkauttaminen tullaan huomioimaan Hyks psykiatrian ensi vuoden talousarviossa.

Taustalla laajempia muutoksia

Psykiatriakeskuksen osasto 7:n lopettaminen on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) psykiatrisen toiminnan muutoksista, joita on pantu toimeen jo vuodesta 2009 alkaen.

Vuodenvaihteen jälkeen odotettavissa on jälleen merkittävä muutos, kun koko psykiatria organisoidaan uudelleen yhdeksi osaamiskeskukseksi. Lisäksi suunnitteilla on psykiatristen potilaiden sairaanhoitopaikkojen huomattava vähentäminen.

Osasto 7 lakkautuksen myötä helsinkiläisten vaikeahoitoisten potilaiden kolmikantaisesta hoitokuviosta poistuu yksi osa. Jäljelle jäävät Auroran sairaala ja Kellokoski.

Tämä liittyy Hyksin psykiatrisen klinikkaryhmän johtaja Sami Pirkolan mukaan koko Hus psykiatrian uudistamiseen.

HS uutisoi heinäkuussa Husin suunnittelemasta suursairaalasta, johon psykiatrinen sairaalatoiminta keskitettäisiin. Tarkoitus on vähentää Husin seitsemän psykiatrisen sairaalan potilaspaikkoja ja keskittää psykiatrinen päivystys uuteen sairaalaan muun avohoidon vahvistuessa. Tähän pidemmän aikavälin näkymään kannattaa Pirkolan mukaan peilata myös nyt tapahtuvaa muutosta.

”Tällainen toiminnan muutos on osa isoa trendiä, jossa haetaan modernimpaa ja avohoitopainotteisempaa kokonaisjärjestelmää”, hän sanoo.

Vaikka Husissa halutaan yleisesti kehittää Pirkolan mukaan modernimpaa, monipuolisempaa ja joustavampaa avohoitoa, hoidetaan vaikeampia potilaita jatkossakin myös sairaalayksiköissä, koska juuri he tarvitsevat ajoittain erittäin intensiivistä hoitoa.

Osaston lakkautuksesta eriäviä mielipiteitä

Pirkola puhuu osasto 7:n lopettamisesta toiminnan kehittämisenä, mutta nimettömänä pysyttelevä psykiatriakeskuksen henkilökunnan edustaja on eri mieltä.

”Psykiatrian toimiala tuottaa Husille suuria kustannuksia, ja ymmärrettävästi säästöpaineita on. Toimintojen supistaminen kohdistuu nyt kuitenkin kaikkein vaikeimmista sairauksista kärsiviin ja sillä voi olla huomattavaa merkitystä näille potilaille, heidän omaisilleen ja muullekin väestölle. Samassa yhteydessä usein puhutaan avohoidon kehittämisestä, mutta tämän potilasryhmän kohdalla avohoidon saaminen toimivaksi on erityisen haasteellista”, hän huomauttaa.

Muutama viikko sitten Hus irtisanoi Tammisaaressa 13 mielenterveyteen erikoistunutta sairaanhoitajaa ja vahtimestarin tuotannollistaloudellisista syistä.

Johtaja Sami Pirkolan mukaan Kellokosken sairaala on jo pitkään ollut vaikeahoitoisuuden osaamiskeskus, jossa on esimerkiksi osasto 7 potilasryhmään liittyviä oheistoimintoja enemmän kuin Hyksin psykiatriakeskuksen tiloissa.

”Potilaiden näkökulmasta tässä siirrossa voi olla myös paljon voitettavaa. Heille on monessa mielessä parempia resursseja siellä omiin tarpeisiinsa.”

Se, että helsinkiläisten potilaiden hoito keskitetään Kellokoskella Hyvinkäällä, on kuitenkin lähipalvelumielessä huononnus, huomauttaa psykiatriakeskuksen henkilökunnan edustaja.

Hyksin psykiatriakeskuksen luottamusmies Päivi Seila pitää huolestuttavana myös sitä, että vaikeahoitoiset potilaat ripotellaan Kellokoskella sinne tänne. Uutta osastoa heille ei olla perustamassa.

Lisäksi Kellokosken oletetut pitkät potilasjonot ovat huolestuttaneet. Pirkolan mukaan potilaiden siirrosta on neuvoteltu Kellokosken sairaalan ylilääkärin Risto Vatajan kanssa. Hän on vakuuttanut, että Kellokoskella on kapasiteettia ottaa hoidettavakseen juuri vaikeahoitoisia potilaita.

Pirkolalle lähettämässään sähköpostissa Vataja kertoi tarkistaneensa Kellokosken potilasvirran ja paikkatilanteen kuukausien ajalta.

”Hänen mukaansa sairaalassa ei ole ollut minkäänlaista jonotilannetta pitkään aikaan, ja ainakin kuluneen vuoden aikana osastoilla on ollut käytännössä koko ajan tarjota paikkoja”, Pirkola kertoo.

Vatajan mukaan Kellokosken sairaala on pikemminkin ollut alikäytöllä.

”Eihän tällaiseen muutokseen voisi ryhtyä, ellei meillä olisi varmuutta siitä, että potilaat myös saavat hoitoa”, Pirkola huomauttaa.

Suursairaalasta uutisoidessaan HS kertoi osan Kellokosken sairaalan rakennuksista olevan huonossa kunnossa. Sijaintinsa takia sairaalaan on myös vaikea saada psykiatreja.

Psykoosiosaston työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa työskentelyä Hyksin psykiatriakeskuksessa, muissa pääkaupunkiseudun yksiköissä tai Kellokoskella. Osaston lisäksi psykiatrian kentältä häviää siis hyvin yhteen hitsautunut työtiimi.

”Se, että hyvin toimiva, asiantunteva ja hyviä tuloksia saavuttanut tiimi hajotetaan, on mielestäni resurssien tuhlausta. Ehkä Hus psykiatriassa halutaan keskittyä muuntyyppisiin toimintoihin kuin näiden kaikkein sairaimpien potilaiden tutkimiseen ja hoitamiseen”, sanoo henkilökunnan edustaja.

Osaston ylilääkäri Heikki Nikkilä Hyks Psykiatriakeskuksesta näkee hoitoketjun muutoksessa suuria haasteita.

”Hoitoketjut ovat jo nykyiselläkin kapasiteetilla olleet kovilla. Hus Psykiatriassa asiasta on nyt päätetty virkamiestasolla. Jatkossa laajempi yhteiskunnallinen keskustelu ja myös kuntapäättäjien osallistuminen olisi toivottavaa päätettäessä psykiatristen hoitojen resurssoinnista ja priorisoinneista.”

Osasto 7:n lopettamisprosessin vaiheita selvennetty Sami Pirkolan pyynnöstä 26.8. klo 12:45. Aiemmin jutussa kerrottiin, että osasto 7:n potilaat pyritään ohjaamaan jatkohoitoon. Pirkolan mukaan kaikki hoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan jatkohoitoon.