Poliisin pöytäkirja: Piispa Laajasalo vetoaa rajalliseen osaamiseensa, toivoo ikävän julkisuuden pienentävän talousrikostuomiota

Kaupparekisteristä selviää, että Teemu Laajasalo on ryhtynyt ajamaan yritystoimintaansa alas.

piispat
Teksti
Salla Vuorikoski

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Helsingin piispan Teemu Laajasalon yritys TL Opetus antoi verottajalle useana vuonna vääriä tietoja taloudestaan. Laajasalo oli jättänyt toimittamatta kirjanpitäjälleen osan laskuista, jotka hän oli lähettänyt asiakkailleen.

Tiedot käyvät ilmi julkiseksi tulleesta poliisin esitutkintamateriaalista.

Toiminnan seurauksena syntyi vääristynyt kuva yrityksen tuloksesta, liikevaihdosta ja lyhytaikaisten velkojen saldosta. Verottajalle alun perin ilmoitetut liikevaihdot heittivät todellisuudesta kymmenillätuhansilla euroilla.

Esimerkiksi tilikauden 2014–2015 liikevaihdoksi Laajasalo ilmoitti alun perin 14 000 euroa, mutta myöhemmin luku korjattiin noin 51 000 euroa suuremmaksi. Tilikauden voitto korjattiin noin 24 000 euron tappiosta 22 000 euron voitoksi.

Korjausoperaatio sai alkunsa, kun Suomen Kuvalehti uutisoi elokuussa 2017 Laajasalon piispanvalinnan jälkeen hänen yrityksensä jättiveloista, laiminlyönneistä ja ulosotto-ongelmista.

Tuolloin kävi ilmi, että TL Opetuksen tilintarkastukset oli laiminlyöty usealta vuodelta. Patentti- ja rekisterihallitus karhusi yritykseltä puuttuvia asiakirjoja. Lopulta Laajasalon piti laadituttaa aiempien vuosien tilinpäätökset kokonaan uusiksi, koska niiden luvut osoittautuivat vääriksi.

 

toimitus kysyi Laajasalolta tammikuussa 2018 uusien tilinpäätösten toimittamisen jälkeen, miksi luvut olivat muuttuneet niin paljon. Laajasalo selitti asiaa viittaamalla “kirjausten jaksotukseen”.

Myöhemmin hän selitti poliisikuulustelussa, että häneltä oli jäänyt myyntilaskuja ”jostain syystä” toimittamatta kirjanpitäjälle.

”Näitä yhtiön kautta tehtyjä koulutus/luentokeikkoja tehtiin epäsäännöllisesti silloin tällöin ja materiaalit toimitettiin aina yhdessä nipussa silloin tällöin, joten jotain oli jäänyt pois.”

Laajasalo ei omien sanojensa mukaan huomannut mittavaa heittoa liikevaihdossa edes siinä vaiheessa, kun hän sai tilitoimiston alun perin laatiman tilinpäätöksen nähtäväkseen.

”Olen itse sen kyllä katsonut sen ennen lähettämistä, mutta minun osaamiseni kirjanpidosta on hyvin rajallinen, joten en kovin hyvin osaa niitä papereita arvioida”, Laajasalo selitti poliisille.

Laajasalon mukaan kyse on huolimattomuudesta. Hän perustelee sitä sillä, että myyntilaskujen lisäksi kirjanpidosta on puuttunut verovähennyksiin kelpaavia kuluja.

TL Opetuksen lainasaamisia koskevat väärät luvut puolestaan selittyivät Laajasalon mukaan sillä, että hän oli itse maksanut joitain yhtiön veroja, takausmaksuja ja vakuutusmaksuja.

Laajasalolla on pitkä historia liiketoiminnan parissa. Hän pyöritti 1990-luvun lopulta asti yhtiötä, joka tarjosi yliopistoihin pyrkiville nuorille pääsykoevalmennusta. Koulutusliiketoiminta myytiin pois vuonna 2013.

Myös piispan tehtävässä hänen vastuullaan on hiippakunnan hallinnon ja toiminnan johtaminen.

 

Kihlakunnansyyttäjä Mari Mattilan mukaan kirjanpidon laiminlyönnit ovat vaikuttaneet myös verotuksen lopputulokseen.

TL Opetuksen osalta herää kysymys mahdollisten arvonlisäverojen hoitamisesta. 

Mattila kertoo, että verohallinto ei ole tehnyt jutussa tutkintapyyntöä. Verottaja on käynyt asian läpi poliisin kanssa. Tyypillistä on, että jos verottajan näkökulmasta asiassa ei ole isoa taloudellista intressiä, sitä ei viedä poliisille. Asia voidaan sopia verovelvollisen kanssa ja määrätä rangaistusluonteinen veronkorotus. 

Tutkinnanjohtaja Jenni Lehtilä ei halua kommentoida poliisitutkintaa enää sen päätyttyä. Myöskään Laajasalo ei ole toistaiseksi vastannut tiedusteluun siitä, onko verottaja määrännyt hänen yritykselleen veronkorotuksen. 

Laajasalo kuitenkin kertoo loppulausunnossaan poliisille, että hän on tehnyt korjaavat ilmoitukset ja hoitanut ”niistä syntyneet velvoitteet viivästysseuraamuksineen”.

Hiippakunnan viestinnästä arvioidaan, että piispa tulee kommentoimaan yrityksensä asioita jossain muodossa, kun päätös on annettu.

 

Loppulausunnossaan Laajasalo esittää toiveen, että häneen kohdistunut julkisuus vaikuttaisi seuraamuksiin.

”Negatiivisen julkisen uutisoinnin ja mielenkiinnon johdosta vastaajalle on syntynyt merkittäviä muita seuraamuksia, jotka tulee ottaa huomioon seurauksen määrää harkittaessa.”

Laajasalo myös kertoo korjanneensa kaikki puutteet ”omatoimisesti itse” ennen rikostutkinnan aloittamista.

Syyttäjä vaatii Laajasalon tuomitsemista 35 päiväsakkoon tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta. Syytetty on itse myöntänyt kirjanpitorikkomuksen.

Koska Laajasalo on antanut suostumuksen kirjalliseen menettelyyn, häntä ei tulla näkemään oikeussalissa.

Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomio asiassa 4. maaliskuuta.

 

Kaupparekisteristä selviää, että Laajasalo pyrkii ajamaan yrityksensä toiminnan alas.

TL Opetuksen ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt 12. joulukuuta 2018 asettaa yrityksen selvitystilaan.

Siinä selvitetään yhtiön varallisuutta ja velkoja. Tila päättyy joko toiminnan jatkamiseen, konkurssiin tai yhtiön purkamiseen. 

Selvitysmiehenä toimii asianajaja Markus Ingström.

Samalla on kuulutettu julkinen haaste eli TL Opetuksen velkojia kehotetaan ilmoittamaan mahdolliset saatavansa Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään 8. huhtikuuta.