Poikkeuksellista sopimusta kätilöinyt Elina Pylkkänen: Kunta-ala huolehtii, että vientialoilla on terveitä työntekijöitä

Kunta-alan palkkariidan sovittelulautakunnan puheenjohtaja sanoo, että työmarkkinaosapuolilla on nyt vastuu siitä, ettei Suomen inflaation kiihtyminen jatku.

työmarkkinat
Teksti
Samuel Nyroos

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen puolustaa kunta-alan palkkaohjelmaa, jossa seuraavan viiden vuoden aikana palkat nousevat keskimäärin yhteensä 5,1 prosenttia yli vientiteollisuuden määrittämän yleisen linjan. Pylkkänen oli kunta-alan palkkariitaa ratkoneen sovittelulautakunnan puheenjohtaja. 

Sopimus on poikkeuksellinen, sillä yleensä vientiteollisuus on määritellyt palkankorotusten katon. Työnantajapuoli on kritisoinut ratkaisua. Esimerkiksi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies piti sopimusta ”turmiollisena” ja totesi, että ”yksityinen sektori kuitenkin kasvun ja bruttokansantuotteen leimaa”.  

Pylkkäsen muistuttaa, että myös vientisektori on riippuvainen toimivista julkisista palveluista. 

” Kunnilla on vastuu tuottaa yrityksille ja muille työnantajille työvoimaa, joka on osaavaa, työkykyistä ja tervettä, ja joiden lapsista ja vanhuksista huolehditaan.”