Piispa Laajasalon rikostuomio koveni: hovioikeus tyrmäsi väitteen kohtuuttomasta julkisuudesta

Teemu Laajasalon sakkorangaistus nousi noin 2 800 euroon. Helsingin poliisilla on edelleen esiselvityksessä toinen Laajasalon yritystoimintaan liittyvä asiakokonaisuus.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Helsingin piispan Teemu Laajasalon tuomio tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta on koventunut hovioikeudessa.

Syyttäjä valitti käräjäoikeuden tuomiosta sakkorangaistuksen määrän osalta. Hovioikeuden tuomiossa 26. maaliskuuta tuomio koveni syyttäjän vaatimaan 35 päiväsakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Laajasalolle 20 päiväsakkoa. Sakko nousi nyt siis 1 620 eurosta noin 2 800 euroon.

Käräjäoikeus perusteli lievempää rangaistustaan Laajasaloon kohdistuneella julkisuudella.

Syyttäjä puolestaan katsoi, että muuhun kuin käräjäoikeudessa ratkaistuun kirjanpitorikosasiaan – esimerkiksi kirkon luottokortin käyttöä koskeviin epäselvyyksiin – liittyvä julkisuus ei voi vaikuttaa määrättävään rangaistukseen.

Rikosasiaan liittyvää julkisuutta taas ei syyttäjän mielestä voinut pitää kohtuuttomana huomioiden Laajasalon asema television viihdeohjelmassa esiintyneenä pappina ja piispana.

”Johtopäätös, jossa julkisuuden henkilön aiheelliseen rikosepäilyyn liittyvä julkisuus johtaisi lähes puolen alennukseen normaalirangaistuksesta, on kestämätön suhteessa lain esitöihin, korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöön sekä yleisiin rangaistuksen mittaamista koskeviin periaatteisiin”, kihlakunnansyyttäjä Mari Mattila kirjoitti valituksessaan hovioikeudelle.

Laajasalon mukaan julkisuus oli ollut kohtuutonta ja rangaistuksen keventäminen oli sen vuoksi perusteltua.

Hovioikeus asettui asiassa syyttäjän kannalle ja katsoi, ettei Laajasalo ollut esittänyt mitään todisteita siitä, miten asian käsittely julkisuudessa olisi ollut tavanomaisesta poikkeavaa tai millaista haittaa se olisi aiheuttanut Laajasalon elämään.

 

Laajasalo tuomittiin tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta siksi, että hän oli laiminlyönyt yhtiönsä TL Opetus Oy:n kirjanpitoa jättämällä kirjaamatta kaikkia tuloja ja kuluja useina vuosina vuosien 2015 ja 2017 välillä.

Tämän seurauksena tilinpäätökset eivät olleet antaneet oikeaa kuvaa raskaasti velkaisen yhtiön taloudesta.

Erikoista asiassa on se, että tekoa ei tutkittu lainkaan veropetoksena, vaikka rikostutkinnassa paljastunut tulojen kirjaamatta jättäminen on todennäköisesti johtanut myös verojen perimättä jättämiseen.

Poliisi jätti tutkimatta myös kirjanpidon virheet aiemmilta vuosilta, vaikka ne olivat huomattavasti suurempia kuin vuosina, joita tuomio koskee.

Suomen Kuvalehti selvitti asiaa syyskuussa 2019. Jutun tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jenni Lehtilä ei tuolloin suostunut kommentoimaan poliisin ratkaisua.

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen oli tehnyt poliisille tutkintapyynnön osin samoista asioista kesäkuussa 2019. Tutkintapyyntö koski muun muassa yhtä TL Opetus Oy:n laskua marraskuulta 2014.

Kallion kirkkoherrana toimineen Laajasalon yhtiö laskutti tuolloin kirkkohallitukselta lähes 10 000 euroa.

Laskun tilinumero ei kuitenkaan ollut sama TL Opetus Oy:n tilinumero, jota muissa laskuissa oli käytetty. Korhonen pyysi tutkintapyynnössään poliisia tutkimaan, mikä tilinumero on kyseessä ja oliko menettelyllä harhautettu esimerkiksi yhtiön velkojia tai verottajaa.

Laskuun ja yhtiön veronmaksuun liittyvä asiakokonaisuus on yhä Helsingin poliisin pöydällä. Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sampsa Marttila ei voi kommentoida henkilöiden nimiä, mutta vahvistaa, että hänellä on vireillä kirkkohallitukselle osoitettua laskua koskeva asia.

Se on kuitenkin muiden kiireiden vuoksi edelleen esiselvityksessä. Vielä ei siis ole tehty päätöstä, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja aloittaa esitutkinta vai lopettaa asian selvittäminen.

Esimerkiksi veropetos vanhenee pääsääntöisesti viidessä vuodessa siitä hetkestä, jolloin verotus on toimitettu virheellisten tietojen varassa. Marttila ei kommentoi kysymystä mahdollisten rikosten vanhenemisajoista muuten kuin sanomalla, että ne huomioidaan, kun juttuja priorisoidaan.

 

Piispa Laajasalo on toistuvasti kieltäytynyt vastaamasta yritystään koskeviin SK:n kysymyksiin.

Tammikuun 8. päivänä häneltä kysyttiin Radio Dein lähetyksessä, miten TL Opetuksen noin 400 000 euron velkataakka hoidettiin, kun yritys ajettiin alas.

”Siinä kohdassa kun yritys on lakkautettu oikeaoppisesti ja tarkasti, niin ne kysymykset jotka eivät ole julkisia tai eivät ole alunperinkään olleet julkisia, minulla on mahdollisuus olla myös niihin vastaamatta”, Laajasalo totesi.