Pienituloisin ei hyötyisi 400 euron suojaosasta

edut
Teksti
Annukka Seppävuori

Valtiovarainministeriön työryhmän ehdottama 400 euron suojaosuus jättäisi rannalle kaikkein heikoimmassa asemassa olevat.

Ehdotuksessa työtön saisi ansaita 400 euroa ilman, että se vaikuttaa työttömyysturvaan.

Uudistus itsessään on saanut myönteisen vastaanoton, sillä se korjaisi toteutuessaan lyhytkestoisen ja osa-aikatyön vastaanottamiseen liittyviä ongelmia. Tukien maksut ovat voineet viivästyä jopa kuukausilla, kun asiakas on tehnyt selvityksiä tuloistaan Kelaan ja työttömyyskassaan.

Ongelmat keskittyvät kaupunkeihin ja erityisesti Helsinkiin, missä vuokrat ovat karanneet käsistä. Yksin asuva, työmarkkinatukea ja asumistukea saava joutuu siellä usein hakemaan myös toimeentulotukea.

Pienetkin tulot vaikuttavat kuitenkin asumistuen ja toimeentulotuen määrään, eikä 400 euron lisätienesti välttämättä sittenkään näkyisi minimituilla elävän rahapussissa.

”Kun Helsingissä yksiön vuokra on 700 euroa eivätkä kaupungin asunnot ole paljoa halvempia, olisi tulos plus-miinus nolla pätkätyöntekijän kannalta”, sanoo Helsingin Työttömät ry:n puheenjohtaja Anna-Maija Kantola.

”Valtaosa hyötyisi uudistuksesta”

Sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Esko Salo muistuttaa kuitenkin, ettei uudistuksesta olisi toteutuessaan haittaa.

”Pieni joukko ihmisistä ei hyötyisi päätöksestä, mutta valtaosa kyllä. Jos sillä autetaan 95 prosenttia työttömistä, on tulos hyvä.”

Salo pitää ongelmana sitä, että ihmiset ylipäätään joutuvat nostamaan toimeentulotukea. Se on toimeentulon muotona viimesijainen ja sen tarkoitus on olla tilapäinen.

Salo ei lämpene ajatukselle, että 400 euron suojaosuus ulotettaisiin koskemaan myös toimeentulotukea.

”Jos ihmisen budjetista puuttuu 200 euroa, jonka hän saa toimeentulotukena, niin olisihan se hassua, jos hän tienaisi 400 euroa ja saisi silti 200 euroa toimeentulotukena.”

Salo uskoo, että päätös poistaisi toteutuessaan valtaosan epäsäännöllisiä töitä tekevistä työttömistä toimeentulotukiluukulta. Toisaalta pätkätöillä voi olla myös kauaskantoisempia vaikutuksia, sillä ne poikivat usein pitempiaikaisia työsuhteita.

”Asumistuelle pitempi tarkastelujakso”

Anna-Maija Kantola puolestaan uskoo, että ihmiset saataisiin pois toimeentulotukiluukulta sillä, että asumistuen määrää nostettaisiin pääkaupunkiseudulla ja asumistuen tulojentarkastelujaksoa pidennettäisiin. Se vähentäisi myös virastojen päätöstentekoon menevää aikaa. Akateemisten työttömien määrä kasvaa jatkuvasti, ja he tekevät usein juuri epätyypillisiä töitä.

”Ajattelisin, että voisi olla puolen vuoden tai pidempikin tarkastelujakso, jona aikana ansaitut tulot eivät vaikuttaisi asumistukeen. Mutta siinä tulee vastaan tasavertaisuusperiaate, jos työttömillä olisi pidempi tarkastelujakso kuin muilla”, Kantola pohtii.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukiasioista vastaava ylitarkastaja Jaakko Ellisaari muistuttaa, että toimeentulotuessa on jo nykyisellään 150 euron suojaosuus, jonka kotitalous saa tienata toimeentulotuen pienentymättä.