Pertti Porokari ulos Akavan hallituksesta?

Korkeasti koulutettujen keskusjärjestössä on tympäännytty Insinööriliiton puheenjohtajan kaksoisrooliin.

Akava
Teksti
Matti Simula

Insinööriliiton puheenjohtajan Pertti Porokarin kaksoisrooli närkästyttää muita akavalaisia johtajia.

”On kestämätöntä, että Akavan hallituksen jäsen istuu myös uutta palkansaajakeskusjärjestöä valmistelevan hankkeen puheenjohtajistossa”, sanoo Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja ja Akavan ensimmäinen varapuheenjohtaja Olli Luukkainen.

Uutta palkansaajakeskusjärjestöä rakentaa 49 – pääasiassa SAK:laista ja STTK:laista – ammattiliittoa. Insinööriliiton lisäksi valmistelussa on mukana vain yksi toinen akavalainen liitto, KTK Tekniikan Asiantuntijat. KTK on kuitenkin linjannut, ettei sillä ole ”tarvetta eikä halua irtaantua Akavasta”.

Sen sijaan uutta järjestöä valmistelevan ohjausryhmän varapuheenjohtajana toimiva Porokari koetaan Akavan hajottajaksi.

Nimettömänä esiintyvän Akava-johtajan mukaan Porokari laitettiin käytännössä ulos akavalaisesta päätöksenteosta heti, kun hänen aktiivisuutensa uuden järjestön puuhamiehenä tuli julki tammikuussa.