Leirissä vai ei

Kolumni: Kun ruoditaan julkaisupäätöksiä tai toimittajaopiskelijoiden poliittisia näkemyksiä, taustalla on kysymys: onko journalismi jossain leirissä?

Profiilikuva
media
Teksti
Olli Seuri

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Viime viikolla on puhuttu jälleen journalismin neutraaliudesta. On ruodittu Ylen julkaisemattomia kolumneja (sensuuria vai normaaleja toimituskäytäntöjä) ja pohdittu toimittajaopiskelijoiden poliittisia näkemyksiä. Taustalla piilee kysymys siitä, onko journalismi jossain leirissä.

Vastaus on kyllä ja ei.

Olen pannut merkille, kuinka medialta vaaditaan usein sellaista objektiivisuutta, joka lähentelee arvottomuutta. Samoin tasapuolisuuden periaate vääristyy ajatukseksi valtasuhteiden myötäilystä tai kaikkien näkemysten asettamisesta samalle viivalle.

Silloin unohtuu, että journalismi on historiansa ja yhteiskunnallisen asemansa vuoksi hyvin sitoutunut tiettyihin perusarvoihin, jotka näkyvät journalismin suhteessa tietoon, ihmiseen, yhteisöön ja järjestelmään.

 

Journalismi tunnustaa tieteellisen tiedon parhaana mahdollisena tietojärjestelmänä, mutta se on utelias muutakin yhteiskunnallista tietoa kohtaan. Kokemukset, tunteet, valistuneet arviot ja spekulaatio kuuluvat toimittajien tekemiin juttuihin. Monenlaisten näkemysten pitää mahtua mediaan, mutta niitä kaikkia ei voi esittää samantyyppisinä tai -arvoisina.

Suhteessa yksilöön journalismi tunnustaa laajalti kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet. Median perustehtävänä on tuottaa kansalaisille tietoa, jota he tarvitsevat ollakseen vapaita ja itsenäisiä.

Erityistä painoa perinteinen journalistinen media antaa sanan- ja mielipiteenvapaudelle sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaudelle. Journalismia ei olisi ilman pieniä yhteenliittymiä, jotka vuosisatoja sitten kerääntyivät kahviloihin ja markkinapaikoille ja puolustivat oikeuttaan jakaa tietoa vallanpitäjistä riippumatta.

 

Journalismin ”leiriytyminen” heijastaa sen sidosta länsimaiseen demokratiaan. Vapaa sana kärsii kaikkialla, missä demokratia on uhattuna. Autoritaariset, perusoikeuksia tai oikeusvaltiota uhkaavat poliittiset liikkeet hankaavat väistämättä vastakarvaan perinteistä mediaa.

Median tekemät valinnat kuten julkaisupäätökset eivät siis ole koskaan täydellisen neutraaleja. Arvoista voi lukea enemmän medioiden omista julkilausutuista periaatelinjauksista. Suosittelen tutustumaan.

 

Kirjoittaja on YTT, journalistiikan työelämäprofessori ja Ylen toimittaja.