Mauri Pekkarinen esittää: Uraani verolle

energia
Teksti
Matti Simula

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen haluaa leikata ydinvoimayhtiöiden päästökaupasta saamia ”ansiottomia” hyötyjä.

Kuva Jussi Nukari / Lehtikuva.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk) ehdottaa uraaniveron säätämistä. Hän suositti ydinvoimaloiden raaka-aineeseen kohdistuvan veron käyttöönottoa tämänpäiväisessä hallituksen budjettiriihessä. Asia saattaa nousta esiin tulevissa hallitusneuvotteluissa.

Pekkarisen mielestä myös ydinvoimayhtiöiden tulee osallistua puhtaan, uusituvan energian lisäämisestä aiheutuviin kustannuksiin fossiilisia polttoaineita käyttävien yhtiöiden tavoin.

Pekkarisen ehdotuksen taustalla on myös halu leikata ydinvoimayhtiöiden niin kutsuttuja windfall-voittoja.

Näitä voittoja ovat saaneet sellaiset hiilidioksidipäästötöntä sähköä tuottavat ydin- ja vesivoimayhtiöt, joilla oli tuotantoa jo ennen eurooppalaisen päästökauppajärjestelmän käyttöönottoa.

Eurooppalainen päästökauppajärjestelmä määrää muun muassa hiilelle, turpeelle ja öljylle merkittävät päästömaksut. Kun näitä polttoaineita kuitenkin käytetään, kaiken sähkön hinta nousee.

Hinnannoususta pääsevät osallisiksi myös ydin- ja vesivoimayhtiöt ilman että niille koituu vastaavia kustannuksia.

”Vesi- ja ydinvoimayhtiöt hyötyvät windfall-voitoista satoja miljoonia euroja vuodessa”, Pekkarinen korostaa.

Hänen mukaansa hallituksen tuoreet energiaveropäätökset sekä vuonna 2013 alkava EU:n uusi päästökauppakausi nostavat taas fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön hintaa. Samalla ydinvoimayhtiöt saavat taas lisää ”ansiottomia” voittoja.

Pekkarinen ei perustele ydinvoimayhtiölle säädettävää uraaniveroa ainoastaan näillä ”ansiottomilla” voitoilla.

”Veron käyttöönottoa voidaan perustella myös ydinvoiman käyttöön liittyvillä haitoilla ja riskeillä, vaikka uusi ydinvoimalaki lisääkin ydinvoimayhtiöiden vastuita.”

Pekkarisen mukaan uraaniverolla voitaisiin kerätä valtiolle vuodessa kymmeniä miljoonia euroja.

”Täsmällisiä arvioita en halua, enkä osaa esittää.”

Uraanin maailmanmarkkinahinta nousee varsin nopeasti. Suomessa käytetään uraania tällä hetkellä noin 100 miljoonan euron arvosta. Uusien reaktorien valmistumisen jälkeen uraania käytetään nykyhinnoilla yli 200 miljoonan euron edestä.

Pekkarinen suuntaisi uraaniveron tuottoja hiilidioksidipäästöttömien energiamuotojen kehittämiseen.

Hänen mukaansa EU-säännökset eivät estä uraanin verottamista. Esimerkiksi Saksan ympäristöministeriö haluaisi kerätä ydinvoimayhtiöiltä vuodessa kahden – kolmen miljardin euron verotuotot.

Uraaniveron käyttöönotosta Suomessa voidaan sopia aikaisintaan ensi kevään vaaleja seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Pekkarinen aikoo pitää asiaa esillä, mikäli keskusta on mukana tulevissa hallitusneuvotteluissa.

”Keskustan nykyinen ministeriryhmä kannattaa uraaniveron käyttöönottoa”, hän sanoo.