Maakuntamalli: Kuka sen haluaa? Keskustassa kannattajia vain puolet – Hallituskumppaneissa vielä vähemmän

Erityisesti oppositiopuolueiden ehdokkaat uskovat kunnan järjestävän terveyspalvelut maakuntaa paremmin, kertoo SK:n vaalikone.

kuntavaalit 2017
Teksti
Heikki Vento

Ainoastaan päähallituspuolue keskustan kuntaehdokkaiden enemmistön mielestä maakunta pysyy järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut paremmin kuin ehdokkaan kotikunta.

Suomen Kuvalehden vaalikoneessa esitettiin kuntavaalien ehdokkaille väite, että ”sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntalaisille onnistuu paremmin maakuntahallinnolta kuin kunnaltani itsenäisesti”. Kysymykseen on vastannut yhteensä noin 16 200 ehdokasta.

Keskustalaisista niukka enemmistö eli 52,5 prosenttia on väitteen kanssa joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Vaikka maakuntauudistus on puolueen innokkaasti ajama hanke, 33,2 prosenttia ehdokkaista on jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteen kanssa.

Kokoomuksen ehdokasjoukko jakautuu kahteen suureen ryhmään. Maakuntavetoiseen soteen uskoo 45,9 prosenttia kokoomuslaisista, mutta 38,8 prosenttia vastanneista on täysin tai osittain eri mieltä väitteen kanssa.

 

Hallituspuolue kokoomuksen ehdokkaiden mielipiteiden hajoamista voi selittäää se, uudistuksessa on kaksi keskeistä osaa, joista toinen ei miellytä kaikkia kokoomuslaisia. Valinnanvapauden edistäminen on puolueen tärkeä tavoite, mutta moni kokoomuslainen vierastaa keskustan hellimää maakuntauudistusta.

Kolmannessa hallituspuolueesa perussuomalaisissa epäillään kokoomustakin enemmän maakuntauudistuksen järkevyyttä. Väitteen kanssa eri mieltä on 62,8 prosenttia puolueen ehdokkaista. Vain 23,5 prosenttia perussuomalaisista arvelee maakunnan toimivan kuntaa paremmin.

Oppositiopuolueissa sote- ja maakuntauudistusta epäillään vahvasti. Enemmistö sosiaalidemokraattien, vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaista on eri mieltä vaalikoneen väitteen kanssa.

Sdp:n ehdokkaista vain 18,2 prosenttia hyväksyy arvion, että maakunta hoitaisi sosiaali- ja tervveyspalvelut kuntaa paremmin. Vihreistä 30 prosenttia on vastannut kysymykseen myötäsukaisesti.

Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Mahdollisena on pidetty sitä, että uudistuksen aloitus siirtyy tai se toteutetaan vaiheittain.

YLEN JA SUOMEN KUVALEHDEN vaalikone löytyy osoitteesta vaalikone.suomenkuvalehti.fi.

Vaalikone on myös Maaseudun Tulevaisuuden, Uuden Suomen ja Hufvudstadsbladetin verkkosivuilla. Yle on vastannut vaalikoneen toteutuksesta.

Vaalikoneessa on 31 väitettä kuudesta eri teemasta. Suomen Kuvalehden väitteet ovat seuraavat:

Muut väitteiden teemat liittyvät muun muassa koulutukseen, talouteen ja palveluihin.