Levin yrittäjäneuvos Päivikki Palosaarelle tuomio ympäristön turmelemisesta – maastossa jätteitä ja palanutta kirjanpitoa

Syyttäjä valittaa sakkotuomiosta hovioikeuteen.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Lapin käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona 27. helmikuuta ”Levin matkailukuningattarena” tunnetun Hullu Poro Oy:n omistajan ja toimitusjohtajan, yrittäjäneuvos Päivikki Palosaaren ympäristön turmelemisesta 50:een päiväsakkoon.

Palosaari on näkyvä toimija matkailualalla kotikunnassaan Kittilässä, Lapissa ja koko valtakunnassa.

Tuomion mukaan Päivikki Palosaarelle kertyy maksettavaa 6 700 euroa. Lisäksi Palosaaren on korvattava valtiolle todistelukustannukset, yhteensä 747,50 euroa ja todistajaksi nimeämänsä henkilön todistajanpalkkio 150 euroa.

 

Syytteessä ja tuomiossa on kyse vuosien 2003–2015 aikana lainvastaisen kaatopaikan pitämisestä.

Syyttäjän mukaan Levin matkailualueen lähistöllä Könkään kylässä sijaitsevilla Ainolan ja Pyhäkankaan tiloilla säilytettiin, varastoitiin ja käsiteltiin maa-ainesta ja jätteitä ilman laissa edellytettyä lupaa.

Ainolan tila sijaitsee Palosaaren tuoreimman matkailuvaltin Tonttulan elämyskylän läheisyydessä.

Lapin käräjäoikeuden mukaan syyte ympäristön turmelemisesta tuli toteen näytetyksi ja ”menettely on luettavissa vastaaja Palosaarelle syyksi törkeästä huolimattomudesta tehtynä”.

Syytteeseen Päivikki Palosaaren lisäksi oli asetettu myös hänen omistamansa Hullu Poro Oy ja yhtiön kiinteistöpäällikkö Antti Pekkala.

Lapin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Ritva Pelttari vaati vastaajille tuntuvia rangaistuksia ympäristön turmelemisesta: Palosaarelle ja Pekkalalle ehdollista vankeutta ja Hullu Poro Oy:lle vähintään 40 000 euron yhteisösakkoa.

 

Oikeus hylkäsi syyttäjän vaatimukset Hullu Poro Oy:tä ja Antti Pekkalaa vastaan.

Käräjäoikeus hylkäsi kaikkien vastaajien osalta myös syyttäjän vaatimuksen tuomita vastaajat yhteisvastuullisesti menettämään rikoksella saatu taloudellinen hyöty, joka oli syyttäjän mukaan 6 998,66 euroa.

Käräjäoikeus katsoi Päivikki Palosaaren yksin vastuulliseksi ympäristön turmelemisesta.

”Ottaen huomioon toiminnan pitkäkestoisuus ilman tarvittavaa ympäristölupaa, syyttäjän esittämää ehdollista vankeusrangaistusta voitaisiin pitää oikeudenmukaisena seuraamuksena suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen”, käräjäoikeus toteaa tuomiossaan.

Tuomiossa huomioitiin lieventävänä seikkana se, että Palosaaren mukaan hänen omistamalleen Taivaanvalkeat Oy:lle alueen tutkimuksista ja ennallistamisesta on aiheutunut yli 163 000 euron kustannukset.

”Tämä seikka huomioiden tuntuvaa sakkorangaistusta on pidettävä oikeudenmukaisena seuraamuksena vastaajalle syyksi luetusta ympäristön turmelemisesta”, tuomiossa todetaan.

Yhtiölle koituneet kulut lievensivät siis Päivikki Palosaaren omaa tuomiota.

Lapin käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen – ja edessä saattaa olla vielä toinen kierros. Kihlakunnansyyttäjä Pelttari vahvisti Suomen Kuvalehdelle keskiviikkona 27. helmikuuta, että hän valittaa tuomiosta Rovaniemen hovioikeuteen.

 

Palosaari, Antti Pekkala ja Hullu Poro Oy ovat kaiken aikaa kiistäneet syytteen ympäristön turmelemisesta.

Kyseessä on heidän mukaansa ollut puhtaan maa-aineksen läjittäminen ja säilyttäminen Palosaaren omistaman yrityksen rakennushankkeita varten.

Palosaari kuitenkin myönsi esitutkintaan antamassaan loppulausunnossa hänen toimintansa Ainolan alueella täyttäneen ympäristörikkomuksen tunnusmerkistön. Sen syyteoikeus oli kuitenkin vanhentunut syyskuussa 2017.

Lapin käräjäoikeuden tuomiosta on luettavissa pitkä listaus siitä, mitä kaikkea Lapin poliisi kyseiseltä alueelta tutkinnan aikana löysi.

Maastosta löytyi esimerkiksi metalliromua, styroxia, osittain palanutta kirjanpitoaineistoa ja palanut palkkakirjanpito, kovamuovia, betonia, rakennusvillaa, tiiliä, laatan ja muoviputkien palasia, poltettuja sähkömoottoreita, sementtilohkareita, muovia, puuta ja painekyllästettyä puuta, metallia, rautaa, peltiä, rakennusvillaa, jopa sähkökiukaan vastus ja tyynyjen vaahtomuovia.

Lapin ely-keskuksen mukaan alueella on lisäksi poltettu mitä ilmeisimmin huomattava määrä jätettä.

Alueen maaperästä on löydetty PIMA-asetuksen raja- ja kynnysarvoja ylittäviä pitoisuuksia antimonia, arseenia, elohopeaa, kadmiumia, kobolttia, kromia, kuparia, nikkeliä, sinkkiä, vanadiinia sekä hiilivetyjä.

 

Palosaari on korostanut yritystoiminnassaan ympäristöarvoja.

Hänen Hullu Poro –yhtiönsä sai syksyllä 2016 ympäristösertifikaatin. Tuolloin poliisilla oli käynnissä tutkinta ympäristön turmelemisesta Ainolan ja Pyhäkankaan alueilla.

Päivikki Palosaari ei ole Lapin alueella ainoa matkailuyrittäjä, jonka katsotaan rikkoneen jäte- ja ympäristönsuojelulakeja.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Lapin poliisilla on ollut ja on edelleen tutkinnassaan useita ympäristörikoksia, jotka liittyvät joko suoraan tai välillisesti matkailuelinkeinoon.