Levin hissiyhtiön hallitus erotettava, vaatii Kittilän toiseksi suurin valtuustoryhmä

Oikeudenmukainen Kittilä -ryhmä perustelee vaatimustaan sillä, että kunnanhallitus sivuutettiin kunnan edustajia valittaessa.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Levin hissiyhtiön hallituksen jäsenten valinta on käsiteltävä uudelleen, vaatii Oikeudenmukainen Kittilä (OMK) -valtuustoryhmä.

Ryhmä vaatii 11. maaliskuuta päivätyssä kirjelmässään vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampalta ja kunnanhallitukselta perusteellista selvitystä kuntakonserniin kuuluvan hissiyhtiön hallituksen valintamenettelystä, joka OKM:n mukaan rikkoi kuntalakia sekä kunnan omaa hallintosääntöä.

Lisäksi OMK esittää kirjelmässään kunnanhallitukselle, että ”kunnanhallitus vaatii Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallitusta kutsumaan koolle Oy Levi Ski Resort Ltd:n ylimääräisen yhtiökokouksen osakeyhtiölain mukaisesti. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiana on hallituksen erottaminen ja uuden hallituksen valinta.”

Suomen Kuvalehti kertoi torstaina 8. maaliskuuta Levin hissiyhtiön hallituksen valinnasta, jossa kunnanhallitus sivuutettiin. Kuntalaki ja kunnan oma hallintosääntö olisivat vaatineet asian valmistelua kunnanhallituksessa.