Lehtitalot kauhuissaan yhdeksän prosentin arvonlisäverosta

Alma Media
Teksti
Kustaa Hulkko

Suomalaisia sanomalehtiä. Kuva Jussi Helttunen / Lehtikuva.

Viestinnän keskusliitto vaatii, että valtiovarainministeriö perustaisi työryhmän selvittämään lehtitilausten yhdeksän prosentin arvonlisäveron vaikutuksia.

Esitys tilattavien lehtien arvonlisäverosta sisältyy valtiovarainministeriön budjettiesitykseen. Ministeriön arvion mukaan veron tuotto on 90 miljoonaa euroa ja lehtien levikit laskevat kolme prosenttia, jos lehtitalot siirtävät veron kokonaan hintoihin.

Lehtitalot tyrmäävät valtiovarainministeriön arvion ylioptimistisena.

Historiallisesti lehtien hinnannostojen vaikutus tilausmääriin on ollut marginaalinen.

Nyt kuluttajat kuitenkin pelkäävät talouskriisin toistumista, ja myös internet on muuttanut kulutustottumuksia.

Niinpä kustantajat ovat kauhuissaan arvonlisäverosta. Heidän mukaansa lehtien levikit laskevat jopa 15 prosenttia, jos vero toteutetaan.

Tieto perustuu Sanomalehtien liiton kyselyyn, jossa 5 000 suomalaista arvioi hinnankorotuksen vaikutusta valintoihinsa.

Viestinnän keskusliiton puheenjohtaja, Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne arvioi, että lukijoiden vähetessä myös ilmoitustulot vähenevät merkittävästi.

Telanteen mielestä ministeriön arvio verotuotoista on epärealistinen. “Muutamassa vuodessa alv:n noston vaikutus valtiontalouteen on negatiivinen.”

Telanne muistuttaa, että arvonlisävero vähentää myös alan yritysten ja työntekijöiden veronmaksukykyä. “30-50 prosenttia lehtitaloista päätyy tappiolle. Arviolta 2 500-3 000 työpaikkaa menetetään.”

Helsingin Sanomien päätoimittaja Mikael Pentikäinen sanoo, että arvonlisävero iskee varsinkin aikakaus- ja paikallislehtiin, joilla on paljon tilaustuottoja.

Aikakauslehtialalla on laskettu, että veron takia moni suuri lehtitalo alkaisi tehdä tappiota.

Telanteen mukaan vaikutukset ovat kielteisiä myös paperinvalmistajiin, painotaloihin ja jakeluyrityksiin.

Lehtijakelun markkinajohtaja Itella on jo nyt tappiollinen. Yritys ilmoitti elokuussa 430 työntekijän vähennystarpeesta, jota perusteltiin osin sillä, että lehtien jakelu on vähentynyt.

Suomen kotitaloudet käyttävät sanomalehtiin ja aikakauslehtiin 0,9 miljardia euroa. Viime vuonna sanomalehtien levikki laski 2,6 prosenttia ja aikakauslehtien 1,2 prosenttia.

Toisin kuin tilauksista, lehtien ilmoitus- ja irtonumeromyynnistä on peritty 23 prosentin arvonlisäveroa.

Aiheesta lisää

Matti Apunen: Lehtien arvonlisävero ideoitiin huterin tiedoin (Suomenkuvalehti.fi 10.9.2011)