Kuntauudistuksesta kantelu oikeuskanslerille

Asikkala
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Asikkalan kunta kantelee oikeuskanslerille kuntauudistuksen menettelytavoista sekä kuntaministeri Henna Virkkusen (kok) toiminnasta.

Kantelussaan kunta pyytää oikeuskansleria tutkimaan kiireellisesti valtiovarainministeriön kuntaosaston toiminnan laillisuuden. Kunta pyytää maan ylintä laillisuusvalvojaa keskeyttämään käynnissä olevan kuntien kuulemismenettelyn ja palauttamaan uudistuksen valmistelun lailliseksi.

Asikkalan kunnanhallitus käsittelee kantelun kokouksessaan maanantaina 19. maaliskuuta. Kunnanhallituksen enemmistö on kantelun takana ja kantelu edennee ensi viikolla oikeuskanslerin virastoon.

Asikkalan kantelukirjelmä pureutuu menettelytapakysymyksiin, joita useat kunnat, kuntavaikuttajat ja oikeusoppineet ovat nostaneet keskusteluun sen jälkeen, kun valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmä luovutti kuntarakenneselvityksensä hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle 8. helmikuuta.

Työryhmä esitti 66-70 suurkuntaa, tai kuten työryhmä nyt painottaa: ”kuntajakoselvitysaluetta” ja kuntajakoselvittäjien asettamista selvitysalueille. Kuntaliitoksien aikaansaamiseksi virkamiestyöryhmä esitti myös pakkoliitosten mahdollistamista.

Kuntien pitää vastata virallisesti ministeriön esittämiin kysymyksiin 13. huhtikuuta mennessä. Vastauksien pitää olla kunnanvaltuustojen hyväksymiä. Kunnat ovat pitäneet vastausaikataulua kohtuuttomana ja jopa mahdottomana, koska kunnilla ei ole kaikkia olennaisia tietoja ratkaistakseen kantansa kuntajakoselvityksiin.

Asikkalan kantelussa oikeuskansleria pyydetäänkin tutkimaan nyt, onko kyseessä vain näennäiskuuleminen, joka on hallintolain ja hyvän hallintotavan vastaista.

Kuntien joutuvat vastaamaan ministeriölle, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon linjaukset ovat vielä täysin auki. Sosiaali- ja terveydenhuolto vie yli puolet kuntien budjeteista.

Virkamiestyöryhmä ei ottanut kuntarakenneselvityksessään kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen, vaikka juuri näitä palveluja uudistuksella lähdettiin pelastamaan. Sosiaali- ja terveysministeriön odotetaan nimittävän asiantuntijatyöryhmän, jonka pitäisi antaa esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon linjauksista toukokuun loppuun mennessä.

Avoinna ovat myös kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamiseen liittyvät linjaukset sekä kuntien ja valtion tehtäväjakoon liittyvät linjaukset. Nämäkin linjaukset ovat parhaillaan ministeriössä alustavassa valmistelussa, mutta eivät kuntien tiedossa vastausajan mennessä umpeen.

Asikkalan kantelussa painotetaan, että kunnalla ei ole tarvittavia tietoja vastatakseen sillä vakavuudella, jolla ministeriön esittämiin kysymyksiin tulisi vastata.

”Kuvaavaa on, että ministeriön talouslaskelmat annettiin kuntien käyttöön vasta julkisen painostuksen jälkeen ja niin myöhässä, että meillä ei ole mahdollisuutta käyttää asiantuntija-apua”, sanoo kunnanjohtaja Juri Nieminen.

Niemisen mukaan aikataulu on mahdoton asiallisen kuulemisen toteuttamiseksi. ”Katsomme, että kyseessä on näennäiskuuleminen.”

Asikkalan kunta pyytää oikeuskansleria tutkimaan myös, loukkaako menettely Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaa, johon Suomi on sitoutunut.

Kantelussaan kunta katsoo myös, että uudistuksen valmistelulta puuttuu laillinen valtuutus. Toisin kuin aiemmissa kuntarakenneuudistuksissa, nyt käynnissä olevan uudistuksen valmistelusta ei ole säädetty lailla. ”Valmisteluprosessi on käynnistetty vain hallitusohjelman yhden kohdan perusteella, ilman minkäänlaista lain antamaa valtuutusta”, kirjelmässä sanotaan.

Lisäksi kunta pyytää oikeuskansleria tutkimaan, onko kuntaministeri Virkkunen toiminut valtuuksiensa puitteissa kehottaessaan kuntia olemaan noudattamatta lakia.

”Ministeri Virkkunen on ilmoittanut useissa julkisissa tilaisuuksissa, että Paras-lakiin liittyviä väestöpohjavelvoitteita ja määräaikoja ei tarvitse noudattaa viitaten nyt valmisteilla olevaan kuntarakenneuudistukseen. Tämäkään menettely ei ole meidän oikeuskäsityksemme mukaista”, kirjelmässä todetaan.

Asikkalassa kantelua oikeuskanslerille pidetään välttämättömänä.

”Jonkun on nostettava epäkohdat esille ja puututtava valmistelun puutteisiin. Kyseenalaistamme silloin kun on syytä”, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja Tornio (kesk).

Kuva Marjo Tynkkynen.