Krp:n salaisen operaation jäljet peitettiin

Keskusrikospoliisin KRP:n toimitalo Vantaan Jokiniemessä 1.11.2007.

Keskusrikospoliisi salasi laittomasti tekemänsä peitetoiminta-operaation eduskunnan oikeusasiamieheltä sekä sisäministeriöltä. Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt vaatii asian selvittämistä.

Keskusrikospoliisin toimitaloa Vantaan Jokiniemessä.

Keskusrikospoliisi teki elokuussa 2001 salaisen peitetoimintaoperaation Espoossa. Sen avulla pyrittiin selvittämään törkeää huumausainerikosta. Operaatiossa rikottiin peitetoiminnasta annettuja ohjeita.

Krp lennätti ulkomaalaisen poliisimiehen helikopterilla Suomeen. Hänet solutettiin huumerikoksesta epäillyn virolaisen miehen seuraan Espoon poliisivankilassa, kiinniotettujen tiloissa.

Tarkoituksena oli selvittää virolaisen miehen maastoon kätkemien huumausaineiden sijainti. Poliisimies esiintyi kiinniotettuna ja hänet päästettiin pois rikoksesta epäillyn miehen kanssa samanaikaisesti.

Poliisi onnistui putkassa luomaan kontaktin virolaiseen ja puhumaan hänet mukaansa. Suomen poliisi oli järjestänyt ulkomaiselle poliisimiehelle auton valmiiksi operaatiota varten.

Peitetoimintaoperaation tarkoituksena lienee ollut, että virolaismies paljastaisi kätkön, johon hänen epäiltiin piilottaneen huumeita edellisenä päivänä.

Miehet ajelivat autolla eri puolilla Helsinkiä useita tunteja, mutta rikoksesta epäilty mies ei johdattanut poliisimiestä huumekätkölle. Lopulta poliisi vei hänet laivasatamaan ja mies palasi Viroon.

Operaatiota turvasi lukuisia kenttämiehiä sekä keskusrikospoliisista että Espoon poliisista.

Ei ilmoitusta
oikeuasiamiehelle

Krp:n peitetoimintaoperaatio paljastui vasta nyt Helsingin huumepoliiseihin kohdistuvan rikostutkinnan yhteydessä.

Peitetoiminnalla tarkoitetaan poliisin tiedonhankintaa, jossa paljastumisen estämiseksi voidaan käyttää harhauttavia tietoja ja esiintyä toisena henkilönä. Esimerkiksi soluttautujalle voidaan luoda valehenkilöllisyys.

Elokuussa 2001 Espoossa tehty putkasolutus oli periaatteessa laillinen peitetoimintaoperaatio. Vain muutamaa kuukautta aikaisemmin, saman vuoden maaliskuussa, oli tullut voimaan laki, joka salli niiden tekemisen.

Peitetoiminnan käytöstä ja järjestämisestä on kuitenkin olemassa hyvin tiukat säädökset. Kyseessä on poliisin kaikkein kovin salainen tutkintakeino, joka Suomessa tunnetaan.

Peitetoiminnasta saavat päättää ainoastaan keskusrikospoliisin päällikkö sekä suojelupoliisin päällikkö. Tehtävää suorittamaan voidaan määrätä vain erityiskoulutuksen saanut poliisimies.

Jotta myös riippumaton valvonta toimisi, sisäministeriön on annettava poliisilta saamiensa tietojen pohjalta joka vuosi eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomus peitetoiminnan käytöstä.

Suomen Kuvalehden selvityksen mukaan krp:n tästä peitetoimintaoperaatiosta ei löydy mitään tietoja eduskunnan oikeusasiamieheltä. Vuosikertomuksen mukaan peitetoimintaa ei vuonna 2001 käytetty kertaakaan.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt kuulee asiasta ensimmäisen kerran nyt SK:n tiedustellessa siitä.

”Tämä asia selvitetään ilman muuta. Kyllä meitä alkaa kiinnostaa, kun on tehty tällainen operaatio, eikä meille ole ilmoitettu siitä mitään. Meidän valvontamme kannalta on tärkeää ottaa selville, mistä on kysymys”, Lindstedt sanoo.

”Vaikka asia sinällään on vanha, niin tällainen tapaus on selvitettävä.”

Ulkomaalaisen poliisin käyttäminen vastaavissa operaatiossa ei ollut sallittua vuonna 2001. Myös jutun tämä osuus kiinnostaa apulaisoikeusasiamiestä.

Lue lisää uudesta Suomen Kuvalehdestä (SK 47/2008, ilm. 21.11.2008).

Teksti
Pekka Anttila

Kuva
Timo Jaakonaho / Lehtikuva