Koulut ja kameravalvonta: Lisääntyykö turvallisuus, väheneekö opettajien vastuu?

kameravalvonta
Teksti
Netta Vuorinen
Valvontakamerat
Kouluisäntä Eero Lankinen seuraa kameroiden avulla Vantaan Simonkylän koulun tiloja. Kuva Jenna Heino / Länsiväylä.

Kameravalvonta on alkanut siirtyä koulujen pihoilta käytäville ja luokkiin. Kameroiden ajatellaan ehkäisevän ilkivaltaa, varkauksia ja koulukiusaamista.

Ongelmiakin on: Miten ottaa huomioon yksityisyyden suoja ja henkilötietojen asiallinen käsittely? Ketä kameravalvonta todellisuudessa palvelee – jos ketään?

Kameravalvontaa perustellaan usein sillä, että se tuo lisäturvaa sekä ihmisille että irtaimistolle. Etenkin Kauhajoen ja Jokelan tapahtumien jälkeen koulut ovat olleet turvallisuusasioissa yhä enemmän varpaillaan.

Tallentava kameravalvonta ei kuitenkaan korvaa ihmistä. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mielestä kuulostaa huolestuttavalta, jos koululaiset olisivat pelkän sähköisen valvonnan varassa inhimillisen sijaan.

”Aikuisen läsnäolo esimerkiksi välitunneilla on hyvin tärkeää”, Aarnio toteaa. ”Kameravalvonta ei poista koulun työntekijöiden vastuuta oppilaistaan.”

Toisaalta Aarnio ymmärtää senkin, miksi kameravalvonnan suosio kasvaa.

”Koulun tehtävänä on varmistaa, että opiskeluympäristö on turvallinen. Laman ja lomautusten aikana rehtorit ja opettajat tuntevat varmasti paineita oppilaiden valvonnasta.”

Jos kameravalvonta korvaisi tulevaisuudessa yhä enemmän esimerkiksi välituntivalvojia, mitä tapahtuisi?

”Voi olla, se hidastaisi niiden ihmisten tapaa reagoida, joiden pitäisi puuttua esimerkiksi kiusaamiseen”, Aarnio arvelee. ”Jos jotakuta pahoinpidellään, aikuisen pitää mennä väliin – ei tyytyä siihen, että kurkataanpa nauhalta, pihalla näytti olleen tappelu.”

Hyvä renki, huono isäntä

Turvakamerat puolustavat paikkaansa ennemmin tilojen kuin ihmisten valvojana. Esimerkiksi tietokoneluokissa kamerat voivat olla käteviä varkauksien tai ilkivallan ehkäisijöitä.

Kamerat ovat ongelmallisia apureita, koska niitä ei voi asentaa mihin tahansa. Haasteita tuottaa yksityisyyden ja henkilötietojen suojan säilyminen. Valvontanauhalle ei saa tallentua esimerkiksi sähköpostiviestien sisältöä.

Hämärän peitossa on se, onko kameravalvonnasta tosiaan apua vai onko sen tuoma turvallisuudentunne pelkästään näennäinen.

”Kameravalvontaa yhteiskunnallisena ilmiönä on tutkittu yllättävän vähän. Mielipidemittauksista tosin on selvinnyt, että ihmiset suorastaan haluavat kameravalvontaa”, Reijo Aarnio sanoo.

Muutamien kansainvälisten tutkimusten mukaan kameravalvonta on suljetussa tilassa melko tehokas. Sen sijaan avoimessa, muuten valvomattomassa tilassa vaikutus on puolestaan hetkellinen: kameroiden tuoma pelote toimii vain vähän aikaa asennuksen jälkeen.