Ei mielipideasia

Koulut voi pitää suljettuina vain välttämättömistä terveyssyistä, sanoo apulaisprofessori Pauli Rautiainen.

suoraan sanoen
Teksti
Elina Järvinen

Hallitus pohtii vappuviikolla, palaavatko lapset kouluun ennen kesälomaa. Opettajakunta vastustaa, lääkärikunta varovasti kannattaa. Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen, mitä laki sanoo? Millä perusteilla sulkua voitaisiin jatkaa?

”Koulut suljettiin tartuntatautilain nojalla. Kun siis puhumme koulusta rakennuksena. Lain mukaan toimenpiteen on oltava välttämätön yleisvaaralliseksi epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Eli laki kiinnittyy yksinomaan terveysperusteeseen.”

”Oikeudellinen päätöksenteko on nimenomaan sidottu tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseen.”

Miten valmiuslaki liittyy koulujen avaamiseen?

”Oikeudellisesti ei juuri liity. Valmiuslailla on puututtu siihen, miten opetus järjestetään. Käytännössä on supistettu kuntien velvollisuuksia. Jos jotain opetusta ei voi järjestää etänä, sitä ei tarvitse järjestää.”

”Oikeudellisesti on tärkeää erottaa koulun sulkeminen ja opetussisältöihin puuttuminen.”

Kuka tekee päätökset?

 Valmiuslaki kuuluu valtioneuvoston päätösvaltaan, mutta tartuntatautilakiin liittyvät päätökset tekee aluehallintovirasto, itsenäisesti.”

Kukin virasto voi siis päättää koulujen avaamisesta omalta osaltaan?

”Itse asiassa jokainen kunta voi päättää. Aivan kuten epidemian alussa tietyt kunnat päättivät koulujen sulkemisesta.”

”Poikkeusoloissa on hämärtynyt se, että päätöksenteon malli on Suomessa hyvin hajautettu. Olemme hetkellisesti eläneet retoriikassa, jossa valtioneuvosto esittää, että se on keskitetty. Että valtioneuvosto toimii ja tekee ja päättää.”

”Kun epidemian hallinnassa siirrytään alueellisempiin toimiin, suomalainen toimintamalli alkaa varmasti taas näkyä. Se, mikä on perusteltua Helsingissä, ei välttämättä ole perusteltua Suomussalmella.”