Kittilän uusi sotku: Nyt jäävi jääväsi jäävittömän?

Kunta on päättänyt hakea uutta vt. kunnanjohtajaa. Myös kunnanhallituksen puheenjohtaja vaihtuu.

Kittilän päättäjien jääviyspeli on sotkenut kunnan päätöksenteon vakavasti. Kunnanhallituksen kokouksissa ovet käyvät tuon tuosta, kun ”jäävit” ja ”jäävittömät” vaihtavat paikkaa: osa päättäjistä siirtyy käytävälle ulos, osa sisään.

Nyt jäävättyjä on taas yksi lisää. Kunnanhallitus päätti maanantaina, että vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen on jäävi esittelemään asioita, jotka liittyvät erotettuun kunnanjohtajaan Anna Mäkelään. Se vetosi Kuntaliiton lausuntoon ja jääväsi Mäkisen välittömästi Mäkelän erottamisasioiden käsittelystä.

Mäkisen jääviydestä päätettiin, kun kunnanhallitus käsitteli Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen tehtyjä valituksia Mäkelän erottamisesta. Yhden näistä valituksista on jättänyt kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk).

Eikä tässä kaikki. Kunnanhallitus päätti myös julistaa vt. kunnanjohtajan viran haettavaksi ja torjui kuntaministeri Paula Risikon (kok) avuntarjouksen jättämällä kyseisen asian käsittelemättä.

Timo Kurula kuitenkin esitti kokouksen viimeisenä asiana, että kunnanhallituksen johto lähtee Helsinkiin tapaamaan kuntaministeri Risikkoa ja Kuntaliiton lainoppineita. Esa Mäkisen alkuperäistä esitystä samasta asiasta ei otettu käsittelyyn, vaan se ”poistettiin esityslistalta”, vaikka sellaista käytäntöä kunnallisessa päätöksenteossa ei tunneta.

Timo Kurula jatkoi tänään yllätysten sarjaa, kun hän ilmoitti Lapin Kansan haastattelussa luopuvansa kunnanhallituksen puheenjohtajuudesta kaksi vuotta sitten tehdyn poliittisen sopimuksen perusteella.

Kurula on keskustan kansanedustajaehdokas.

Pian Kittilää johtaa siis uusi vt. kunnanjohtaja ja uusi kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kurula arvioi Lapin Kansan haastattelussa, että Esa Mäkistä ei enää valittaisi vt. kunnanjohtajan tehtävään.

Tilanne Kittilässä on entistä sotkuisempi, sillä Suomen Kuvalehden haastattelemien oikeusoppineiden mukaan Esa Mäkinen ei ole lainkaan jäävi, toisin kuin kunnanhallitus väittää.

 

Esa Mäkisen jääväämisprosessi on pelottava esimerkki siitä, kuinka Kittilässä ”pelataan jääviä”. Näin se tapahtui:

Vt. kunnanjohtajana Mäkinen valmisteli kunnanhallitukselle lausunnot valituksista, jotka liittyivät kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle tehtyjä valituksia on kolme.

Erottamisesta ovat valittaneet Timo Kurulan lisäksi Anna Mäkelä itse sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas). Mäkelä ja Yritys vaativat virheellisessä järjestyksessä syntyneen ja laittoman päätöksen kumoamista.

Kurula sen sijaan katsoo valituksessaan, että Yritys on ollut esteellinen käsittelemään kunnanjohtajan erottamisasiaa, eikä Yrityksen valitusta tulisi käsitellä hallinto-oikeudessa. Kurula äänesti valtuustossa kunnanjohtaja Mäkelän erottamisen puolesta.

Kurula painottaa, että Anna Mäkelän erottamisen pitäisi pysyä voimassa. Kurulan valitus on oikeusoppineidenkin mielestä ”jokseenkin kummallinen”.

Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen esitti, että kunnanhallitus esittäisi hallinto-oikeudelle Kurulan valituksen hylkäämistä. Esityslista oli viety kunnan verkkosivuille jo tiistaina 3. helmikuuta. Tuolloin siis tuli julkiseksi se, mitä mieltä Mäkinen on Kurulan valituksesta.

Lausuntopyyntö Mäkisen jääviydestä lähti Kittilästä Kuntaliiton johtavalle lakimiehelle Heikki Harjulalle 5. helmikuuta.

Esa Mäkisen kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaan merkitsemästä eriävästä mielipiteestä käy ilmi, että Kuntaliiton sähköpostitse 6. helmikuuta toimittama lausunto oli osoitettu kunnanhallituksen puheenjohtajistolle Timo Kurulalle, Aki Maunulalle (vas) ja Tarmo Saloselle (ps) sekä Mäkiselle itselleen.

Kuntaliiton sähköpostin mukana tulleesta viestiketjusta käy myös ilmi, että lausuntopyynnön Harjulalle oli lähettänyt kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula omasta sähköpostistaan 5. helmikuuta. Viestin alla on kuitenkin vain hallituksen varapuheenjohtajien Aki Maunulan ja Tarmo Salosen nimet.

Hallinto-oikeuteen Anna Mäkelän erottamisesta valittanut kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula näyttää siis puuttuneen taustalla erikoisella tavalla valmisteluprosessiin, joka liittyy tästä asiasta lausuntojen antamiseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle siis käytännössä myös hänen oman asiansa käsittelyyn.

 

Mutta mistä Esa Mäkisen jääviyssotku on alun perin lähtöisin?

Kunnan hallintojohtajana Esa Mäkinen jääväsi itsensä viime syksynä kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisasiassa, koska hän oli tuolloin Mäkelän alainen.

Nyt Kuntaliitto katsoo antamassaan lausunnossa, että Esa Mäkisen jäävättyä itsensä syksyllä kunnanjohtajan erottamisprosessiin liittyvästä esittelijän tehtävästä, hänen olisi syytä johdonmukaisesti jäävätä itsensä saman asian käsittelyn kaikissa eri vaiheissa.

Esa Mäkinen kertoo eriävässä mielipiteessään lähettäneensä Kuntaliiton lausunnon takia sähköpostiviestin liiton lakiasiain johtajalle Arto Suloselle. Viestissään Mäkinen pyysi liiton lainoppineita täsmentämään lausuntoa, koska hänen kohdallaan esimiesalaissuhde päättyi 17. marraskuuta, jolloin kunnanvaltuusto päätti irtisanoa Anna Mäkelän.

Kuntaliitto ei antanut Mäkiselle kirjallisesti täsmentävää lausuntoa. Sen sijaan liiton lausunnon kirjoittanut johtava lakimies Heikki Harjula soitti Mäkiselle ja sanoi, että Mäkisen esimiesalaissuhde on päättynyt ja Mäkinen voi itse ratkaista esteellisyytensä.

Harjulan mukaan muodollista esteellisyyttä ei ollut alun perinkään ja liiton lausunnossa on noudatettu varovaisuusperiaatetta ja annettu tulkintasuosituksia.

Esa Mäkinen ei jäävännyt itseään maanantain kunnanhallituksen kokouksessa, sillä hänen mukaansa jääväämisen perusteita ei ole. Anna Mäkelä erotettiin marraskuussa, ja Mäkisen asema esittelijänä on vt. kunnanjohtajana täysin toinen kuin Mäkelän alaisena toimiessaan.

Näin katsovat myös Suomen Kuvalehden haastattelemat hallinto- ja kuntalainoppineet: jääväämisperustetta ei ole  ja tuskin oli alun perinkään.

Syksyllä Esa Mäkinen vetäytyi itse esittelijän tehtävästä varovaisuussyistä, ja siksi myös jatkon tulisi olla hänen omassa harkinnassaan, katsovat lainoppineet. He korostavat, että alaisuussuhteesta syntyy esteellisyys vain harvoin.

 

Mistä Kuntaliiton lausunnossa oli oikein kyse?

Kuntaliiton lakiasiain johtaja Arto Sulonen korostaa täysin poikkeuksellisesti antavansa haastattelun liiton antamasta yksittäistä kuntaa koskevasta lausunnosta.

”Lähtökohta lausunnossamme on se, että esimiesalaissuhde ei aiheuta yleensä jääviyttä, mutta käytännössä on hyväksytty se, että henkilöt, jotka ovat tunteneet tällaisen tilanteen vaikeaksi, ovat voineet jäävät itsensä”, Sulonen sanoo.

Liiton suositus on, että jos itsensä jäävää, jääviysperustetta sovellettaisiin loppuun saakka johdonmukaisesti kyseessä olevassa asiassa. ”Näin lausuimme Esa Mäkisenkin kohdalla.”

Sulosen mukaan erityispiirre Kittilän tapauksessa on se, että vaikka Anna Mäkelä on jo valtuuston päätöksen perusteella irtisanottu ja tällä hetkellä Mäkisellä ja Mäkelällä ei ole esimies-alaissuhdetta, tilanne on yhä auki hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten vuoksi.

”Emme ole sanoneet, että Esa Mäkinen on jäävi. Lähtökohtaisesti hän ei ollut jäävi. Olemme vain suosittaneet, että jääväämisessä oltaisiin johdonmukaisia. Siksi olemme suosittaneet, että edelleenkin jäävääminen olisi paikallaan.”

 

Kittilän kunnan pöytäkirjojen mukaan jääväämisen perusteet ovat toisinaan vähintään kummallisia. Näin on asia myös Timo Kurulan kohdalla.

Kurula jääväsi itsensä kunnanjohtajan erottamisasiassa jo viime vuoden toukokuussa Suomen Kuvalehden uutisen perusteella. Kurula ilmoitti olevansa esteellinen ”Suomen Kuvalehdessä olleen, hänen persoonaansa käsitelleen jutun vuoksi”.

SK ei kuitenkaan käsitellyt jutussaan Kurulan persoonaa vaan kertoi hänen olevan ”biologian lehtori ja pitkäaikainen kuntapäättäjä, joka haki Kittilän kunnanjohtajan virkaa vuonna 2009 toimiessaan tuolloin kunnanvaltuuston puheenjohtajana”. Samanaikaisesti kunnanjohtajan virkaa haki Anna Mäkelä.

Nyt siis vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen on kunnanhallituksen päätöksellä todettu jääviksi käsittelemään Mäkelän erottamisasiaa. Valtaosa kunnanhallituksesta kuitenkin osallistuu päätöksentekoon asiasta, vaikka keskusrikospoliisi tiedotti jo marraskuun lopulla liittäneensä erottamisen osaksi Kittilän kuntakonsernia koskevaa esitutkintaa.

Lisäksi vt. kunnanjohtajan paikka laitetaan hakuun. Kuka ”jäävitön” voitaisiin siihen tehtävään valita? Tai pikemmin: keitä kiinnostaa mahdollisesti lyhyt pätkäpesti tilanteessa, jossa hallinto-oikeus puntaroi kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisen lainmukaisuutta ja kuntapäättäjien toimia tutkii keskusrikospoliisi?