Kittilän farssi: Kunnanjohtaja Tornberg lobbaa kirjeellä - "Väite rikoksista tuulesta temmattu"

SK:n tietojen mukaan kirjelmää on jaettu valtakunnan politiikan vaikuttajille.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Suomen Kuvalehden hallussa on Kittilän vt. kunnanjohtajan Kyösti Tornbergin laatima kirje, jossa lobataan kovasanaisesti Lex Kittilä –lakiesitystä vastaan.

Lex Kittilä -lakiesitys on parhaillaan kuulemiskierroksella, jotta se voidaan viedä syksyllä valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn.

SK:n tietojen mukaan kirjelmää on jaettu muun muassa valtakunnan politiikan vaikuttajille.

Tornberg vieraili toukokuun alkupuolella eduskunnassa yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajan Timo Kurulan (kesk), valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan Markku Mäkitalon (kesk) ja muutamien muiden keskustalaisten kuntapäättäjien kanssa.

He tapasivat useita politiikan vaikuttajia, myös kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk) sekä oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps).

Kirjelmästä on kantautunut tietoa Kittilään asti. Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) kysyi Helsingin-matkan ja kirjelmän perään toukokuun valtuuston kokouksessa.

Kyösti Tornberg myönsi 8. kesäkuuta Kittilälehdelle olleensa Timo Kurulan kanssa Helsingissä kunnan maksamalla matkalla, mutta ei halunnut kommentoida asiaa enempää.

”Mulla on tämmöinen käsitys, että tämän asian vatvominen ei valista eikä sivistä”, Tornberg totesi lyhyesti paikallislehdelle.

 

Mutta kyllä Kyösti Tornbergin julki tullut kirjelmä vähintäänkin valistaa siitä, miten Kittilän vt. kunnanjohtaja arvioi johtamansa kunnan tilannetta.

Tornberg käy kirjelmässään läpi Kari Prättälän kirjoittaman lakiluonnoksen saatesanoja.

”Prättälä toteaa saatesanoissaan, että asia on tullut vireille yhtä kuntaa (siis Kittilää) koskevasta julkisesta keskustelusta johtuen, mutta myös ao. kuntaa koskevasta rikostukinnasta sekä lukuisista valituksista johtuen”, Tornberg kirjoittaa.

Hänen mukaansa ”lukuisat valitukset” ovat ”täysin vailla pohjaa”.

Tornberg listaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen valittaneet: kunnanjohtaja Anna Mäkelä ja hänen puolisonsa, valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys, kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto (kok), Levin Matkailukeskuksen johtajana aiemmin toiminut Ari Aspia puolisonsa kanssa – ja Suomen Kuvalehti.

”- – – valitukset ovat pienen rajoitetun piirin tekemiä, piirin, joka on päätöksenteossa marginaalivähemmistönä, mutta joka pitää Suomen Kuvalehden avulla suurta metakkaa kaikista niistä asioista, joissa he ovat vähänkään eri mieltä. Valitettavaa on, että laiska media käyttää monesti Kuvalehden uutisointia sellaisenaan lähteenään eikä vaivaudu tarkistamaan”, hän korostaa.

Tornberg kommentoi myös keskusrikospoliisin esitutkintaa, joka liittyy kunnanjohtaja Anna Mäkelän lainvastaiseksi osoittautuneeseen irtisanomiseen ja astuu osin syyttäjän tontille korostaen kompetenssiaan oikeustieteen tohtorina:

”Korkeimman mahdollisen juristikoulutuksen omaavana henkilönä totean arvioinani, että väite rikoksista tässä yhteydessä on täysin tuulesta temmattu. Luotan suomalaiseen syyttäjälaitokseen, että se tekee työnsä ammattitaidolla ja päätyy siihen ettei syytteitä nosteta.”

 

Kun kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen nimitti Kari Prättälän selvittämään lainsäädännön uudistamisen tarpeita Kittilän tilanteen vuoksi, toimeksiannossa korostuivat esteellisyyssäännökset eli huoli siitä, että rikostutkinnan kohteena olevat päättäjät istuvat päättämässä asioista, jotka voivat liittyä poliisin tutkintaan.

Tämänkin Tornberg kiistää.

”Oikeusoppineiden kannat tässä jääviyskysymyksessä hajoavat – moni on perustellusti sitä mieltä ettei tutkintapyyntö ja tutkinta tee esteelliseksi. Tämä esteellisyys on kuitenkin julkisuudessa kerrottu (Suomen Kuvalehti etunenässä) virheellisesti, että se tekisi laajemminkin valtuutetut esteellisiksi ja valtuuston kykenemättömäksi tekemään päätöksiä”.

Ja sitten hän jatkaa:

”Näyttää valitettavasti siltä, että myös valtionvarainministeriön kuntaosaston virkamiehet ja Prättälä ovat langenneet tähän ansaan ja luulevat, että Kittilän valtuusto on kykenemätön tekemään päätöksiä. Näin ei ole vaan valtuusto tekee normaaliin tapaan päätöksiä. Rikostutkinnan merkitys on edellä olevan perusteella hyvin rajallinen ja tulkinnanvarainen.”

Ongelmia vt. kunnanjohtaja ei näe myöskään päätösten laillisuudessa.

”Viimeisen runsaan kahden vuoden ajan on toistuvasti ennen kaikkea Suomen Kuvalehdessä väitetty, että Kittilän kunta tekee toistuvasti lainvastaisia päätöksiä. Myös Prättälän selvitys toteaa saman. Kysyn: mihin näyttöihin tämä rankka väite perustuu? Toistuvasti lainvastaisia. Kunnanjohtajan irtisanomispäätös kaatui hallinto-oikeudessa, mutta siitä valitettiin eteenpäin. Laittomuuksia ei ole tiedossamme.”

 

Mutta laittomuuksia on jo tiedossa. Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi pikavauhdilla kesäkuun alussa Kittilän kunnanvaltuuston valituksen, joka koski Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä kumota kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanominen lainvastaisena. Myös KHO katsoi irtisanomisen lainvastaiseksi ja piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa.

Väite ”lainvastaisista päätöksistä” ilmeisesti loukkaa Tornbergia, joka runttaa Prättälän selvityksen Lex Kittiläksi kelvottomana:

”Tämä on keskeinen kysymys. Toistuvasti lainvastaisia. Näin keskeisessä kysymyksessä selvitys on paikkansapitämätön. Selvityksen todenperäisyys on näiltä osin kelvoton ja tilanne asettaa suuren kysymysmerkin koko selvityksen päälle. Selvityksen lähtökohdat ja perusteet ovat kestämättömät ja käsittämättömät.”

Ja kirjelmänsä päätteeksi Tornberg toteaa tarpeelliseksi kajota vielä ”Prättälän persoonaan” selvittäjänä:

”(Prättälän ehdotuksen) 10 a §, 17 § ja 35 § on kirjoitettu Kittilän nykyinen tilanne maalitauluna. Mutta valitettavasti kirjoitelmasta paistaa se, että se on kirjoitettu Suomen Kuvalehden ja (rikos- ja prosessioikeuden professori) Pekka Viljasen väritettyjen, liioiteltujen ja vääristeltyjen tietojen pohjalta.”

Ja edelleen hän jatkaa:

”Kari Prättälä on toiminut valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen neuvonantajana, kun Yritys teki kunnanhallituksen pidättämispäätöksen 15.9.2014. Tämän Yritys on todennut Kittilässä useaan otteeseen ja nyt myös tuoreessa valtakunnansyyttäjän päätöksessä kihlakunnansyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen on tämän todennut. Yrityksen ko. päätös jos mikä aiheutti hallinnolle vaikeuksia. Prättälä oli tuolloin marginaalivähemmistön asialla. Prättälä on edellä mainitusta asetelmasta johtuen ollut välillisesti mukana Kittilän kiistoissa. Onkin kysyttävä oliko ja onko hän oikea henkilö selvityksen tekijäksi?”

Loppusanoissaan Kyösti Tornberg korostaa, että Kari Prättälän lainvalmistelu ”ei täytä alkuunkaan hyvälle ja puolueettomalle lainvalmistelulle vaadittavia edellytyksiä. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen tulisikin keskeyttää lainvalmistelu”.

 

Kuntalain asiantuntija, OTL Kari Prättälä ehti Kuntaliiton lakiyksikön johtajana toimiessaan osallistua kaikkiin suuriin kuntia koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin. Tornberg asettaa yli 30 vuotta kuntalain parissa työskennelleen Prättälän pätevyyden rumalla tavalla kyseenalaisesi.

Kari Prättälä ei halua mitenkään kommentoida Suomen Kuvalehdelle Tornbergin kirjelmää. Sen sijaan Turun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen haluaa kommentoida Prättälänkin puolesta.

”Kari Prättälän valmistelutyön vähätteleminen nimittämällä sitä ’kirjoitelmaksi’ on täysin käsittämätöntä. Hurja on myös väite, jonka mukaan se on kirjoitettu ’Suomen Kuvalehden ja Pekka Viljasen väritettyjen, liioiteltujen ja vääristeltyjen tietojen pohjalta’”, Viljanen ihmettelee.

”Ettäkö Suomen Kuvalehti ja minä siis olisimme tahallisesti vääristelleet tietoja? Kova väite. Sellaisen kun esittää, kannattaisi varautua myös osoittamaan väitteensä todeksi”, rikosprofessori sanoo.

Viljasen mukaan kummallinen on myös Tornbergin väite, jonka mukaan Prättälä olisi ”marginaalivähemmistön asialla” ja valmistelijana puolueellinen.

”En ole aiemmin kuullutkaan väitettävän lain valmistelijaa esteelliseksi. Ja miten ihmeessä Prättälä olisi ollut marginaalivähemmistön asialla, jos hän on kuntalain ykkösasiantuntijana kertonut Inkeri Yritykselle, miten kuntalain 40 pykälää tulkitaan ja sovelletaan. Prättälä sen pykälän on ymmärtääkseni aikoinaan kuntalakiin kirjoittanutkin”, virkarikosprofessori sanoo ja jatkaa:

”Eikö kaikkien muidenkin Kittilän päättäjien olisi kannattanut tarkistaa päätöstensä lainmukaisuus oikeusoppineilta? Kunta ei olisi nyt tässä tilanteessa, jos olisivat tehneet niin.”

Ja lopuksi Pekka Viljanen nostaa Kyösti Tornbergin kirjelmästä keskusteluun näkökulman, johon professori on puuttunut julkisuudessa aiemminkin; enemmistön lain.

”Tornberg vähättelee perusteettomasti päätöksenteossa vähemmistöön jääneitä nimittämällä heitä ”marginaalivähemmistöksi”. Asenne ilmentää sitä Kittilässä vallitsevaa harhaista käsitystä, että enemmistön päätös on aina oikea”, hän toteaa.

”Esimerkiksi tuore KHO:n päätös Anna Mäkelän irtisanomisasiassa osoittaa, että oikeassa olikin juuri tuo ’marginaalivähemmistö’ ”, professori kiteyttää.