Kittilän entiselle kuntapomolle tuomio papereiden salaamisesta

Rikostutkinta sai alkunsa Suomen Kuvalehden tekemästä tutkintapyynnöstä.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Lapin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 28. syyskuuta Kittilän entisen vt. kunnanjohtajan Kyösti Tornbergin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkorangaistukseen.

Tuomio tuli Tornbergin päätöksestä salata niin sanotut Eilavaara-asiakirjat vastoin julkisuuslakia.

Teko tapahtui huhtikuussa 2015 sen jälkeen, kun oli paljastunut, että Kittilän keskeiset kuntapäättäjät olivat kaikessa hiljaisuudessa tilanneet lainopillista apua oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaaralta.

Tilaus oli erikoinen, sillä kunnan virkamiehillä ei ollut siitä mitään tietoa eikä asiantuntijan maksusta laatimia asiakirjoja ollut toimitettu kunnan haltuun.

Tutkintapyynnön Tornbergin salaamispäätöksestä teki Suomen Kuvalehti toukokuussa 2015. Lehti painotti tutkintapyynnössään asiakirjajulkisuuden merkitystä median jokapäiväisessä työskentelyssä.