Kittilä: Valtuusto jyräsi murskaluvuin puheenjohtajansa

Kunnanhallituksen varajäsen riskeerasi valtuuston päätöksen.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanvaltuusto päätti maanantaina 20. lokakuuta palauttaa kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille oikeuden päätöksentekoon myös poliisin esitutkinnassa olevista asioista.

Valtuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen (vas) pidättämispäätös kumottiin murskaluvuin äänin 223, yksi tyhjä, yksi poissa.

Yritys pidätti kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet 15. syyskuuta päätöksenteosta niissä asiakokonaisuuksissa, jotka liittyvät esitutkintaan.

Kunnanvaltuusto katsoi, että kunnanhallitus voi palata päättämään hissiyhtiöön, konsernivalvontaan ja kunnanjohtajan erottamiseen liittyvistä asioista.

Valtuuston ”vapauttavan päätöksen” riskeerasi kuitenkin omalla toiminnallaan valtuutettu ja kunnanhallituksen varajäsen Torsti Patakangas (kok). Hän kieltäytyi jääväämästä itseään valtuuston äänestyksestä – toisin kuin muut kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Varatuomari Patakangas luonnehti Yrityksen pidättämispäätöstä lainvastaiseksi ja mitättömäksi ja ilmoitti siksi katsovansa itsensä kykeneväksi äänestämään pidättämispäätöksen kumoamisesta.

Patakangas äänesti siis asiasta, joka koski häntä itseään.

 

Kuntaliiton lainoppineet ja Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää ovat lausunnoissaan korostaneet Inkeri Yrityksen toimineen laillisesti ja toimivaltansa mukaisesti suorittaessaan pidättämispäätöksen kuntalain 40 pykälän toisen momentin perusteella.

Kestääkö Kittilän kunnanvaltuuston maanantainen päätös mahdollisen valituksen hallinto-oikeuteen, jos kunnanhallituksen varajäsen on ollut päättämässä asiasta, joka koskee hänen itsensä pidättämistä päätöksenteosta?

”Kunnanhallituksen jäsen tai varajäsen ei mielestäni voi päättää siitä, onko hänet pidätettävä toimestaan tai onko pidättämistä jatkettava. Tällainen asia koskee henkilökohtaisesti kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä”, Olli Mäenpää korostaa.

Jos esteellinen päätöksentekijä on osallistunut päätöksentekoon, päätös saattaa kumoutua hallinto-oikeudessa.

”Jos valtuuston päätös kumotaan esteellisyyden vuoksi, kunnanhallituksen pidättämispäätös jää voimaan.”

 

Inkeri Yritys ei hätkähtänyt valtuuston maanantaisesta päätöksestä.

”Päätös oli odotusten mukainen. Tällainen meno ja henki täällä Kittilässä on parhaillaan. Ennen äänestystä muistutin valtuutettuja henkilökohtaisesta vastuustaan. Muistutukselleni naurettiin”, Yritys kertoo.

Hän sanoo tehneensä syyskuisen pidättämispäätöksen päättäjien oman oikeusturvan vuoksi.

”Olen toistuen sanonut, että mitään sellaista kiirettä valtuustolla ei voi olla, ettemmekö ehtisi odottaa keskusrikospoliisin esitutkinnasta täsmällisempää tietoa. Olen yrittänyt estää uusien laittomien päätöksien tekemisen ja olen yrittänyt muistuttaa, että laittomista päätöksistä päättäjille saattaa syntyä henkilökohtaisia korvausvastuita.”

Torsti Patakankaan äänestyskäyttäytymistä ja sen jatkovaikutuksia kunnan päätöksentekoon Yritys ei halua lähteä laajemmin arvioimaan.

”Hän on varatuomari ja lainoppineena hänen pitää osata arvioida oma jääviytensä päätöksenteossa.”

Kunnanhallitus antanee lausunnon kunnanjohtajan erottamista käsittelevän tilapäisen valiokunnan raportista jo ensi viikolla. Raportista on löytynyt vakavia virheitä ja puutteita, mutta erottaminen näyttää etenevän vauhdilla valtuuston vapautettua kunnanhallituksen päätöksentekoon.