Kittilä teettää juridisesti raskaimmat päätökset joukolla kokemattomia varavaltuutettuja

Erosopimusta sorvanneen toimikunnan puheenjohtaja, varavaltuutettu Virpi Jesiöjärvi (kesk) eroaa tehtävistään ennen uutta käsittelykierrosta.

Anna Mäkelä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilässä pelataan riskipeliä. Keskellä laajaa rikostutkintaa kunnan juridisesti raskaimmat päätökset ovat kohtuullisen kokemattomien varavaltuutettujen käsissä. Muut ovat rikostutkinnan vuoksi esteellisiä.

Lisäksi kunnanjohtaja Anna Mäkelän erosopimusneuvotteluista vastanneen toimikunnan puheenjohtaja, varavaltuutettu Virpi Jesiöjärvi (kesk) eroaa tehtävistään.

Maanantaina 24. lokakuuta esteettömiä varavaltuutettuja tarvitaan taas kantamaan vastuuta.

Heidän tulee antaa valtuuston nimittämälle kunnan ja Anna Mäkelän sovintosopimusta neuvotelleelle toimikunnalle lisää toimivaltaa, jotta toimikunta voi hoitaa kaikkia Mäkelän irtisanomisasiaan liittyviä jatkotoimia – myös valmistella lausunnot Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle tehdyistä valituksista, jotka koskevat kunnan ja Mäkelän välisen sopimuksen hyväksymistä.

Kun kunnanvaltuusto nimitti toimikunnan viime helmikuussa, valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) esitti toimikunnalle laajempia valtuuksia Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Silloin valtuutettujen enemmistö torppasi Yrityksen esityksen. Nyt palataan siis lähtöruutuun.

 

Toimikunta tarvitsee lisää toimivaltaa myös siksi, että mitä ilmeisimmin kunnanvaltuusto pyrkii vielä uudelleen hyväksymään elokuussa jo kertaalleen hyväksytyn sopimuksen, jolla Mäkelä kuittaa yli 135 000 euroa siitä, että hän irtisanoutuu virastaan.

Kunnanhallitus ei voi asiaa valmistella, koska enemmistö jäsenistä ja varajäsenistä on esteellisiä rikostutkinnan vuoksi.

Mutta miksi sopimus haluttaisiin käsitellä uudelleen?

Siksi, että kunnanvaltuuston kokouksessa 29. elokuuta sopimusta oli käsittelemässä viisi päättäjää, jotka ovat epäiltyinä keskusrikospoliisin tukinnassa Mäkelän lainvastaisesta irtisanomisesta.

Puheenjohtaja Inkeri Yritys sekä Kittilän kunnan asukas Pentti Kangas ovat valittaneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen esteellisten päättäjien osallistumisesta sopimuksen käsittelyyn.

Kummassakin valituksessa hallinto-oikeutta pyydetään kumoamaan valtuuston päätös ”virheellisessä järjestyksessä syntyneenä” – toisin sanoen esteelliset päättäjät ovat osallistuneet asian käsittelyyn.

”Kunnanvaltuuston puheenjohtajana koen velvollisuudekseni huolehtia mahdollisuuksieni mukaan siitä, että johtamani valtuuston päätökset ovat laillisia”, Yritys toteaa valituksessaan.

Lisäksi Inkeri Yritys ja Pentti Kangas kiinnittävät kumpikin huomiota kunnan ja Mäkelän välisen sopimuksen erikoiseen luonteeseen: sopimus on erosopimus, jossa ei tunnusteta sitä, että Mäkelä irtisanottiin lainvastaisesti. Korvaus lainvastaisesta irtisanomisesta on pyritty verhoilemaan normaalin johtajasopimuksen mukaiseksi erokorvaukseksi.

 

Sopimusneuvotteluihin liittyy niin erikoisia piirteitä, että Kangas pyytää hallinto-oikeutta tutkimaan myös sitä, onko valmistelu ollut ”kunnan edun ja kuntalain vastaista”.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan sopimusneuvotteluissa on pyritty ostamaan Anna Mäkelältä rangaistusvaatimuksia pois.

Nyt näyttää siltä, että varavaltuutettu Virpi Jesiöjärven tähän asti johtaman toimikunnan pitäisi ottaa toistamiseen painava vastuu sopimuksen laillisuudesta ja tuoda se syksyn aikana uudelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustoon, jossa ylivoimainen enemmistö päättäjistä olisi jälleen varavaltuutettuja, kuten myös elokuun kokouksessa.

Tuolloin yksi varavaltuutettu saapui kokoukseen kesken sopimuksen käsittelyn ja joutui heti mukaan päätöksentekoon, jotta varmistettaisiin valtuuston päätösvaltaisuus.

Hyvä kysymys on, tiesikö varavaltuutettu etukäteen varautua siihen, että joutuu osallistumaan päätöksentekoon, ja oliko hän riittävästi perehtynyt päätettävään asiaan ottaakseen juridisen vastuun päätöksestään.

Tilanteessa, jossa sopimus ilmeisesti lähtee ”uudelle kierrokselle”, Jesiöjärvi pyytää nyt eroa puheenjohtajan tehtävästä. Näin kunnanvaltuusto joutuu kokouksessaan valitsemaan uuden jäsenen ja puheenjohtajan toimikunnalle.

Samaisessa kokouksessa kunnanvaltuusto valitsee myös uuden kunnanhallituksen puheenjohtajan ja jäsenen eroa pyytäneen Timo Kurulan (kesk) tilalle.