Kittilä: Levin hissiyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaari syytteeseen luottamusaseman väärinkäytöstä

Kittilän kuntapäättäjät yrittivät estää Palosaarta koskevan tutkinnan maaliskuussa 2014.

Anna Mäkelä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Kittilän kuntapäättäjien urakointi joulukuusta 2013 maaliskuulle 2014 poliisin esitutkinnan lopettamiseksi Levin hissiyhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaren toimista hissikilpailutuksessa on osoittautumassa kalliiksi hukkareissuksi.

Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Sari Anttonen tiedotti keskiviikkona 13. joulukuuta 2017 nostaneensa syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä Palosaarta vastaan.

”Syyte koskee Levin etelärinteen hissihankintaa, johon liittyen toimitusjohtajan on epäilty vuotaneen toisen hissivalmistajan luottamuksellisia tietoja kilpailevalle hissivalmistajalle ja pyrkineen näin suosimaan toista hissivalmistajaa tarjouskilpailussa”, tiedotteessa todetaan.

Palosaarta epäiltiin myös yrityssalaisuuden rikkomisesta. Tältä osin asiassa tehtiin syyttämättäjättämispäätös.

Suurisuuntainen pelastusoperaatio, jonka kuntapäättäjät käynnistivät lähes päivälleen neljä vuotta sitten, ei säästänyt  Palosaarta syytteeltä.

Erikoisesta tapahtumasarjasta kertoi kesäkuussa 2014 Suomen Kuvalehti jutussaan Kittilän laki (SK 24/2014). Jutun perusteella käynnistyi heinäkuussa 2014 Lapin poliisilaitoksen tutkinta kuntapäättäjien toimista hissiyhtiön ympärillä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske avasi uudelleen elokuussa 2014 aiemmin keväällä suljetun tutkinnan Palosaaren toimista.

Kalske määräsi kyseiseen tutkintaan syyttäjäksi kokeneen talousrikossyyttäjän Anttosen. Keskusrikospoliisi siirsi Palosaareen kohdistuvan esitutkinnan syyteharkintaan tammikuussa 2017.

Luottamusaseman väärinkäytöstä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

 

Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen on seurannut Kittilän päätöksenteon käänteitä Suomen Kuvalehden pyynnöstä keväästä 2014 lähtien.

Viljanen ei ylläty Jouni Palosaaren asettamisesta syytteeseen.

”Sen perusteella, mitä tuotiin esille jo Kittilän laki -jutussa kesällä 2014, syytteen nostaminen oli oikeastaan odotettavissakin”, Viljanen sanoo.

”Koska elokuussa 2014 uudelleen avatun esitutkinnan aineisto kuin myöskään syyte eivät ole vielä julkisia, en ryhdy arvailemaan nostetun syytteen perusteita tarkemmin.”

Rikosprofessori toteaa, että luottamusaseman väärinkäyttösäännöksessä puhutaan vahingon aiheuttamisesta, jolla tarkoitetaan nimenomaan tahallista vahingon aiheuttamista.

”Mutta oikeuskäytännössä vahinkoon on vakiintuneesti rinnastettu myös huomioon otettava vaara vahingon aiheuttamisesta.”

Viljanen muistuttaa, että vaikka luottamusaseman väärinkäyttö on asiaomistajarikos, syyttäjä saa nostaa syytteen, jos erittäin tärkeä yleinen etu sitä vaatii. Hänen mukaansa tapaus Kittilässä tärkeä yleinen etu on olemassa.

”Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelä irtisanottiin marraskuussa 2014 keskeisesti juuri sen vuoksi, että hän oli tehnyt tutkintapyynnön Jouni Palosaaren toimista hissihankintakilpailutuksessa”, Viljanen kertaa kunnan tapahtumia.

”Kun lisäksi otetaan huomioon kuntapäättäjien toimet Jouni Palosaarta koskevan tutkinnan estämiseksi, yleinen etu todella vaatii sen selvittämistä, mitä on haluttu salata.”

 

Anna Mäkelä teki Levin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtajan Ari Aspian kanssa joulukuun 2013 alussa tutkintapyynnön Jouni Palosaaren toimista. Tutkintapyynnön he tekivät yhtiön suurimpien omistajien edustajina. Muutamaa viikkoa myöhemmin tutkintapyynnön teki yksimielisesti myös hissiyhtiön silloinen hallitus asianomistajana.

Kuntapäättäjät kuitenkin päättivät palauttaa maaliskuussa 2014 Palosaaren yhtiön johtoon marraskuussa 2013 annettujen potkujen jälkeen. Näin se tapahtui:

Hissiyhtiön yhtiökokous kokoontui 25. maaliskuuta 2014. Kuntaomistajan enemmistövaltaa käytti kunnanvaltuutettu Reijo Kyrö (kesk). Yhtiökokous erotti hallituksen ja nimitti uuden. Samalla se erotti yhtiön pitkäaikaiset tilintarkastajat.

Sen jälkeen yhtiökokous myönsi kunnan enemmistövallan turvin – esitutkinnan ollessa kesken – vastuuvapauden toimitusjohtajana aiemmin toimineelle Palosaarelle. Levin Matkailukeskus Oy:n yhtiökokousedustaja vastusti tätä.

Levin Matkailukeskus Oy menetti molemmat hallituspaikkansa. Hallitukseen nimitettiin pelkästään kuntapäättäjiä. Puheenjohtajaksi nousi Tarmo Salonen, joka oli tehnyt irtioton edellisestä hallituksesta.

Hallitus kokoontui saman tien. Se veti asianomistajarikoksia koskevan tutkintapyynnön poliisilta pois ja palautti Jouni Palosaaren yhtiön johtoon.

Hissiyhtiössä juhlat jäivät lyhyiksi. Elokuussa 2014 Palosaari joutui uudelleen esitutkinnan kohteeksi – ja nyt siis tuli syyte.

 

Pekka Viljanen on viime vuosina useita kertoja palauttanut julkisen keskustelun siihen, mistä piti olla kyse.

”Kunpa kuntapäättäjät olisivat sallineet jo joulukuussa 2013 tehtyjen tutkintapyyntöjen perusteella aloitetun tutkinnan edetä loppuun saakka. Kuinka paljolta olisikaan säästytty”, hän sanoo ja pahoittelee, että päättäjien enemmistöltä karkasi tilanne käsistä.

Viljanen painottaa, että hissiyhtiön uusi hallitus toimi maaliskuun 2014 päätöksissään kunnanhallituksen enemmistön ilmaiseman tahdon mukaisesti.

”Tuollaista ’omistajaohjausta’ antaneet silloisen kunnanhallituksen jäsenet ovat nyt syytteessä virka-aseman väärinkäyttämisestä”, professori muistuttaa lokakuussa 2017 nostetuista syytteistä.

Viljanen kertoo odottavansa mielenkiinnolla hissiyhtiön hallituksen reaktiota syytteen nostamiseen Palosaarta vastaan.

”Rohkenisinkohan arvata, että hallitus tulee ilmaisemaan täyden tukensa toimitusjohtajalle”, hän hymähtää.

Rikosoikeuden emeritusprofessorin mukaan Levin hissihankintaepisodi antaa aiheen muistuttaa, että lain pitää olla kaikille sama.

”Se, että joku on tehnyt jotakin hyvää jossakin asiassa, ei ole kuntapäättäjille hyväksyttävä peruste sulkea silmiä mahdolliselta lain rikkomiselta jossakin muussa asiassa.”

Viljanen muistuttaa myös, että nyt on kyse syytteestä.

”Tuomioistuin ratkaisee lopullisesti, onko asiassa syyllistytty rikokseen.”

Suomen Kuvalehti kertoi elokuussa 2017 Jouni Palosaaren erottamisen seurauksista Kittilän kunnan päätöksenteossa ja vaikutuksista koko kuntakenttään laajemminkin.

 

Jouni Palosaarta vastaan nostetun syytteen jälkeen Kittilän kuntakonsernin päätöksentekoon liittyvissä tutkintakokonaisuuksissa syytteisiin on asetettu yhteensä 29 henkilöä.

Kaikkiaan 27 viime valtuustokauden kuntapäättäjää on asetettu syytteeseen muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Heistä 20 on edelleen mukana kunnan päätöksenteossa.

Lisäksi syytteeseen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen on asetettu kunnanjohtaja Mäkelän irtisanomista valmistelleen tilapäisen valiokunnan sihteerinä toiminut henkilö.

Kuntapäättäjät, jotka on asetettu syytteeseen virka-aseman väärinkäyttämisestä päätettyään peruuttaa Palosaaresta tehdyn tutkintapyynnön ja annettuaan omistajaohjausta hissiyhtiölle Palosaaren palauttamiseksi yhtiön johtoon, ovat:

  • Timo Kurula (kesk)
  • Reijo Kyrö (kesk)
  • Vuokko Mäntymaa (kesk)
  • Paula Nevalainen (vas)
  • Milja Nikka (ps)
  • Veikko Siitonen (ps)
  • Eino Holck (kesk)
  • Aki Maunula (vas)

Heitä kaikkia syytetään lisäksi ainakin törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä kunnanjohtajan irtisanomisasiassa.

Kaikki syytteeseen asetetut ja tutkinnassa rikoksista epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä mihinkään rikoksiin.

KRP:llä on yhä useita Kittilän päätöksentekoon liittyviä tutkintakokonaisuuksia tutkittavanaan ja Oulun syyttäjänvirastolla on syyteharkinnassa Eilavaara-asiakirjoihin ja -laskuihin liittyvä tutkinta.

Myös kesäkuussa 2017 alkaneen uuden valtuustokauden aikana poliisille on kertynyt uutta tutkittavaa. Lisäksi Lapin poliisilaitoksella on Kittilän päätöksentekoon liittyviä tutkintapyyntöjä pöydällään.