Kittilä: Kunnanjohtajan erottamiseksi on ”ajettava ensin valtuuston puheenjohtajan päältä”

Inkeri Yritys: Erottaminen näyttää menevän kunnassa nyt kaiken muun edelle.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanhallitus todennäköisesti jatkaa tänään kokouksessaan klo 15 kunnanjohtajan erottamistoimia poliisin esitutkinnasta piittaamatta. Tavoite on valtuuston kokouksessa 17. marraskuuta.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) varoittaa yhä päättäjiä seuraamuksista. Kunnanhallitus aikonee – mahdollisesta jääviydestään huolimatta – antaa lausuntonsa tilapäisen valiokunnan raportista, jossa listataan kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisperusteet.

Lausuntopohjan on kunnanhallitukselle laatinut varapuheenjohtaja Aki Maunula (vas) Puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) on jäävännyt itsensä erottamisasiassa.

Erottamisperusteet näyttävät ”elävän”. Vielä syyskuun alkupuolella kunnanjohtajan katsottiin kertoneen väärää tietoa Jouni Palosaareen kohdistuneesta viimekeväisestä esitutkinnasta. Tämä loukkasi kuntapäättäjiä.

Poliisin vahvistettua tilapäisen valiokunnan raportin vakavat virheet, jotka koskevat esitutkintaa, on tilalle löytynyt uusia perusteita. Nyt yhdeksi keskeiseksi perusteeksi näyttää nousevan se, että Mäkelä teki tutkintapyynnön yhdessä hissiyhtiön vähemmistöosakkaan edustajan Levin Matkailukeskus Oy:n johdon kanssa.

Aki Maunulan lausuntopohjassa väitetään, että kunnanjohtaja ei olisi kertonut tietoa päättäjille kertoessaan tutkintapyynnön tekemisestä.

Suomen Kuvalehti on saanut useita vahvistuksia sille, että Anna Mäkelä kertoi jo joulukuussa tehneensä tutkintapyynnön Levin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtaja Ari Aspian kanssa, eikä vasta tammikuun lopulla, kuten Maunula väittää.

Myös valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys vahvistaa, että tieto Levin Matkailukeskuksen osuudesta oli päättäjillä jo joulukuussa. ”Ja osassa päättäjiä se herätti selvästi raivoa. En ymmärrä miksi, sillä molemmat tahothan ovat hissiyhtiön pääomistajia.”

Yritys vaatii kunnanhallitusta, kunnanvaltuustoa ja tilapäistä valiokuntaa lopettamaan kunnanjohtajan erottamistoimet.

”Laillisia perusteita kunnanjohtajan erottamiselle ei ole. Eiköhän se ole käynyt jo selväksi tilapäisen valiokunnan ilmeisen virheellisen raportin myötä.”

 

Inkeri Yrityksen pidätettyä 15. syyskuuta kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet päätöksenteosta asioissa, joita esitutkinta koskee, kunnan päätöksenteko on suistunut käytännössä raiteiltaan. Nyt kuntapäättäjien toimenpiteet ovat kohdistuneet voimallisimmin valtuuston puheenjohtajaan.

Inkeri Yrityksestä on tehty tutkintapyyntö keskusrikospoliisille. Yritykselle on myös kerrottu, että hänen toimistaan olisi kanneltu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaiken lisäksi kunnanhallitus velvoitti valtuuston puheenjohtajan kuultavaksi toimistaan. Kuulemispyynnössään kunnanhallitus jätti kuitenkin kertomatta, mistä Inkeri Yritystä itse asiassa kuullaan. Yrityksen kuuleminen umpeutui perjantaina 24. lokakuuta.

Yritys ei siis voinut vastata kuulemispyyntöön kuin kysymällä, mitä asioita kuuleminen koskee ja kertaamalla yleisesti läpi pidättämispäätökseen liittyvää menettelyään.

Kunnanjohtaja esittää tänään maanantaina kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus keskeyttää valtuuston puheenjohtajaan kohdistetun virheellisen kuulemismenettelyn ja luopuu perusteettomasta kuulemisesta.

Lapin Kansa uutisoi Yrityksen oudosta kuulemisesta lauantaina 25. lokakuuta ja kysyi kuulemispyynnön allekirjoittaneilta kunnanhallituksen puheenjohtaja Kurulalta ja ensimmäiseltä varapuheenjohtaja Maunulalta, minkä asian ratkaisemiseksi Yritystä on haluttu kuulla.

Kurulaa Lapin Kansa ei tavoittanut vastaamaan. Maunula sen sijaan vastasi, ettei hän pysty kysymykseen vastaamaan. ”Hän ei tunne asiaa, ei ole siihen perehtynyt, eikä sitä miettinyt”, Lapin Kansa kirjoitti Maunulan kommenteista.

 

Inkeri Yritys sanoo, ettei ole koko kuntapäättäjän urallaan nähnyt mitään yhtä asiatonta kuin kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisprosessi on ollut.

”Julmaa ja tavatonta menettelyä, jossa perusteluja erottamiselle on keksitty pitkin matkaa.”

”Erottaminen näyttää menevän nyt kaiken muun edelle ja ilmapiiri kunnan päätöksenteossa on kauhistuttava. Kaikki asiakysymykset saavat väistyä, ja kunta on ajettu syvään laittomuuden tilaan.”

Kunnanhallituksen erikoislaatuiset toimet selittyvät Inkeri Yrityksen mukaan sillä, että Yritys on asettunut seisomaan kunnanjohtaja Mäkelän eteen estääkseen ilmeisen laittoman erottamisen.

Jotta Mäkelän erottaminen onnistuisi, kunnanhallituksen, valtuuston ja tilapäisen valiokunnan on ”ajettava ensin valtuuston puheenjohtajan päältä”.

”Sehän tässä on ollut käynnissä koko syksyn ajan. Olen seurannut erottamisprosessia aivan syntysanoista lähtien ja voin vakuuttaa, että yhtään asiallista perustetta kunnanjohtajan erottamiselle ei ole.”

Yrityksen mukaan erottamisprosessi käynnistyi kunnanjohtaja Mäkelän tekemästä tutkintapyynnöstä, joka kohdistui Jouni Palosaaren toimiin hissiyhtiössä.

”Tutkintapyynnön tekemiseen kunnanjohtajalla oli täysi oikeus kuntakonsernin johtavana viranhaltijana”, Yritys sanoo.

Kunnanvaltuusto vapautti viikko sitten kunnanhallituksen päätöksentekoon poliisin esitutkinnassa olevista asiakokonaisuuksista, vaikka Kuntaliiton lainoppineet ja valtakunnan johtavat oikeusoppineet ovat katsoneet, että Kittilän kunnanhallituksen olisi syytä luovuttaa päätöksenteko esitutkinnassa olevista asioista valtuuston asettamalle tilapäiselle toimikunnalle.

Inkeri Yritys on pidättämispäätöksestään lähtien vaatinut tilapäisen toimikunnan perustamista käsittelemään hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:n asioita.

 

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista perustellaan lisäksi hänen lausunnoillaan, joita hän on antanut julkisuuteen erottamisprosessin edettyä jo pitkälle.

Aivan erikseen erottamisperusteluissa nousee haastattelu, jonka Mäkelä antoi syyskuussa ilmestyneelle Long Play -verkkojulkaisulle Kittilän tapahtumista.

”Kunnanjohtaja Anna Mäkelä osoittaa niin luottamushenkilöihin kuin Kittilän kuntalaisiinkin kohdistuvaa ala-arvoista vertailua. Hän vertaa paikallista yhteisöä Pohjois-Koreaan (Long play julkaisu 7.9.2014: Kittilä ’s.29 Täällähän on toimittu kuin jossain Pohjois-Koreassa ja yritetty poliittisilla päätöksillä ohjata poliisin toimintaa’). Menettelyä ei voida pitää kunnanjohtajan asemaan sopivana. Kohtuullisia sosiaalisia taitoja ja asiallista asennoitumista voidaan pitää osana johtamistaitoa”, Aki Maunulan lausuntopohjassa sanotaan.