Kittilä: Jouni Palosaari uhannut tehdä kunnanjohtajasta tutkintapyynnön

Poliisissa tutkintapyyntöä ei ole kirjattu. Palosaaren asiamies ilmoitti siitä hissiyhtiön hallitukselle jo 3,5 viikkoa sitten.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Peli Kittilän kunnallispäätännän ja hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:n ympärillä kovenee.

Vaikka valtakunnansyyttäjänvirasto avasi uudelleen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissiyhtiön esitutkinnan 13. elokuuta ja poliisi on aloittamassa tutkintaa toimitusjohtaja Jouni Palosaaren toimista hissihankinnassa, Palosaari on ilmoittanut hissiyhtiön hallitukselle tekevänsä poliisille tutkintapyynnön Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän ja Levin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtajan Ari Aspian toimista.

Palosaaren asiamiehen Jari Korhosen laatima ilmoitus on annettu hissiyhtiön hallituksen johdolle 18. elokuuta. Ilmoituksessa kerrotaan:

”Jouni Palosaari ryhtyy oikeudellisiin toimenpiteisiin liittyen Kittilän kunnan ja Levin Matkailukeskus Oy:n 5.12.2013 tehtyyn tutkintapyyntöön liittyen. Kyseisen tutkintapyynnön ovat allekirjoittaneet Anna Mäkelä ja Ari Aspia asianomistajien edustajina. Lisäksi eri tahot ovat tutkintapyyntöön liittyen  esittäneet julkisuudessa perättömiä ja loukkaavia väitteitä Jouni Palosaaresta. Tulemme pyytämään poliisia tutkimaan asiaan liittyvät tapahtumakulut syyskuusta 2013 lukien.”

Vaikka Palosaaren ilmoitus on luovutettu hissiyhtiön hallitukselle 18. elokuuta, Lapin poliisilaitokselta saadun tiedon mukaan ainakaan 11. syyskuuta mennessä tällaista ilmoitusta ei ole kirjattu.

Palosaaren ilmoitus Mäkelään kohdentuvasta tutkintapyynnöstä ajoittuu samoille viikoille, jolloin Mäkelän erottamisasiaa on puitu kunnanvaltuuston asettamassa tilapäisessä valiokunnassa.

Hissiyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tarmo Salonen (ps) luovutti Palosaaren ilmoituksen tutkintapyynnöstä kunnanjohtaja Anna Mäkelälle 25. elokuuta – samana päivänä, jolloin Mäkelän erottamista arvioiva tilapäinen valiokunta oli luovuttanut oman raporttinsa.

Valiokunnan raportissa kunnanjohtajan tekemä tutkintapyyntö nousee merkittävään osaan.  Raportti antaa kuitenkin Palosaareen kohdentuvasta esitutkinnasta virheellistä tietoa. Raportin mukaan:

”Kunnanjohtajan selvityksistä tilapäinen valiokunta saa sellaisen kuvan, että asian tutkiminen olisi jätetty kesken ja Palosaaren toimien oikeellisuus olisi jäänyt selvittämättä. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaan esitutkinta on suoritettu loppuun ja sen lopputuloksena virallinen syyttäjä on todennut, ettei Palosaari ollut syyllistynyt rikolliseen menettelyyn. – Sillä seikalla, että apulaisvaltakunnansyyttäjä on 13.8.2014 tehnyt päätöksen ottaa asia Levin Matkailukeskus Oy:n kantelun johdosta uudelleen tutkittavakseen, ei valiokunnan mielestä ole merkitystä kunnanjohtajan menettelyn asianmukaisuutta arvioitaessa. Kunnanjohtajan käyttäytyminen Oy Levi Ski Resort Ltd asiassa on horjuttanut luottamusta kunnanjohtajaan.”

Tosiasiassa Kittilän kunnanhallituksen käynnistämien toimien takia 25. maaliskuuta hissiyhtiön uusi hallitus veti asianomistajana tutkintapyynnön poliisilta pois. Asianomistajarikoksista poliisi ja syyttäjä eivät voineet vetää minkäänlaisia päätelmiä.

 

Suomen Kuvalehti (SK 24/2014) kertoi kesäkuussa hissiyhtiöön ja kunnan päätöksentekoon liittyvästä erikoisesta tapahtumasarjasta, joka on omaa luokkaansa kunnallishallinnon historiassa.

Vaikka SK:n jutun perusteella poliisille tehtiin tutkintapyyntö Kittilän kunnanhallituksen toimista ja poliisi on käynnistänyt esitutkinnan, kuntapäättäjien toimia tieto esitutkinnasta ei ole näyttänyt haittaavan.

Kunnanjohtaja Anna Mäkelä aiotaan ilmeisesti erottaa kunnanvaltuuston kokouksessa 29. syyskuuta. Yhdeksi erottamisen syyksi on kerrottu se, että Mäkelä oli yksi Jouni Palosaaren toimista tutkintapyynnön tehneistä.

Hissiyhtiön nykyisessä hallituksessa istuvat Kittilän kuntapäättäjät. Yhtiön hallitusta johtaa kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Tarmo Salonen, joka on ainakin tähän asti ajanut kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista.

 

Kuntapäättäjille tieto Anna Mäkelään kohdistettavaksi aiotusta tutkintapyynnöstä on kantautunut kesken tämän erottamisprosessin.

Tällainen menettely poliisin suorittaman tutkinnan yhteydessä ei ole mitenkään tavatonta, vahvistavat sekä poliisin kokeneet tutkinnanjohtajat että oikeusoppineet.

”En ota kantaa nyt tähän kyseiseen tapaukseen, enkä ryhdy arvailemaan tämän yksittäistapauksen taustalla olevia motiiveja. Riippuu paljon siitä, millainen olisi tehtäväksi aiotun tutkintapyynnön sisältö”, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen Turun yliopistosta.

”Kun tarkemmasta sisällöstä ei ole tietoa, luonnollinen oletus on, että tutkintapyynnön tekemistä aikova katsoo jonkun syyllistyneen rikokseen.”

Professori Viljasen mukaan etukäteen tehty ilmoitus mahdollisesta tutkintapyynnöstä voidaan ymmärtää myös painostuskeinoksi.

”Kun ilmoitetaan etukäteen, että tutkintapyyntö tullaan tekemään, se ymmärretään yleensä jonkinlaiseksi pelotukseksi tai uhkaukseksi, jolla pyritään saamaan tehtäväksi aiotussa tutkintapyynnössä tarkoitettu henkilö muuttamaan käyttäytymistään.”

”Tutkintapyynnöllä tai sitä koskevalla etukäteisilmoituksella voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan siihen, miten toiset henkilöt suhtautuvat tutkintapyynnössä tarkoitettuun henkilöön.”

 

Lapin poliisilaitos siirsi hissiyhtiötä ja kuntapäättäjien toimia koskevan esitutkinnan Keskusrikospoliisille syyskuun ensimmäisellä viikolla.

Valtakunnansyyttäjänvirasto nimesi syyttäjäksi jo elokuussa esitutkinnan uudelleen avatessaan Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän Sari Törmin.

Tutkinnanjohtajana toimii keskusrikospoliisin Oulun yksiköstä rikostarkastaja Maria Vuorivirta-Heikkinen.

 

Juttu julkaistu 11.9. klo 21.05, juttua muokattu 11.9. klo 21.46 ja 12.9. klo 9.27: kirjoitusvirheitä ja vääriä muotoiluja korjattu.