Kittilä: 16 kuntapäättäjää tehnyt aloitteen kunnanhallituksen ja lautakuntien erottamisesta – voimasuhteet halutaan ennalleen

Osa aloitteen tekijöistä on valtiovarainministeriön hyllytyksestä äskettäin palautettuja päättäjiä.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Kittilässä tapahtuu taas. Kaikkiaan 14 kunnanvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua on 24. huhtikuuta kuntaan jättämällään kirjeellä pyytänyt, että ”valtuusto kutsutaan pikaisesti koolle mahdollisen tilapäisen valiokunnan asettamista varten kunnanhallituksen ja kaikkien toimielinten luottamuksen mittaamiseksi ja mahdollista erottamista varten”.

Erittäin poikkeuksellinen esitys pohjautuu KHO:n päätökseen palauttaa valtiovarainministeriön hyllyttämät päättäjät takaisin valtaan. Kyse on KHO:n 21. huhtikuuta antamasta päätöksestä, jolla KHO keskeytti ministeriön kesäkuussa 2018 suorittaman 20 luottamushenkilön pidättämisen luottamustehtävien hoitamisesta.

Vaikka ministeriön päätös oli KHO:n mukaan perusteltu ja lainmukainen, KHO:n mukaan laajan kuntaoikeudenkäynnin pitkän keston vuoksi pidättämisen jatkuminen olisi pidätettyjen luottamushenkilöiden kannalta kohtuutonta.

 

Kittilän kunnanvaltuuston piti jo kesäkuussa 2019 valita kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet kahdeksi vuodeksi eli kuluvan valtuustokauden loppuun asti. Päätöksentekoa viivytettiin KHO:n ratkaisua odoteltaessa. Vasta 11. marraskuuta 2019 valtuusto valitsi jäsenet eri toimielimiin. Tuolloin kunnanhallitukseen ja lautakuntiin valittiin myös hyllytettynä olevia luottamushenkilöitä, vaikka he eivät saaneetkaan osallistua päätöksentekoon.