”Kenellä tahansa oikeus pöyhiä” – Oikeus kaatoi poliitikon paritustutkintaa penkoneen poliisin kaikki syytteet

Oikeuden mukaan rikoskomisario ei ollut suorittanut mitään varsinaisia esitutkintatoimenpiteitä selvitellessään vanhan paritustutkinnan epäselvyyksiä.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet kahta Helsingin poliisilaitoksen poliisia vastaan jutussa, joka kytkeytyy kokoomuksen entisen puoluesihteerin Harri Jaskarin paritustutkintaan vuonna 2006.

Oikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä, että henkilöt olisivat syyllistyneet siihen, mistä heille vaadittiin rangaistusta.

Rikoskomisario Kari Lintilää syytettiin virkasalaisuuden rikkomisesta, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kokoomuksen kansanedustajan, entisen rikosylikomisarion Kari Tolvasen kunnian loukkaamisesta. Toista poliisia, vanhempaa konstaapelia syytettiin perättömästä lausumasta esitutkinnassa ja Tolvasen kunnian loukkaamisesta.

Syytteet liittyivät vuosien 2017 ja 2018 tapahtumiin. Tuolloin Lintilä oli kuullut toiselta syytetyltä paritustutkinnan epäselvyyksistä ja ryhtynyt selvittämään niitä.

Jaskari-jutun tutkijana aikanaan toiminut kollega oli kertonut Lintilälle muun muassa poliittisesta painostuksesta ja poliitikkojen esiintymisestä prostituoidun puhelinliikenteessä.

Tolvanen työskenteli tuolloin Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön johtajana ja toimi jonkin aikaa myös Jaskari-jutun tutkinnanjohtajana.  Jaskariin kohdistunut paritusepäily ei johtanut aikanaan rikossyytteeseen.

Suomen Kuvalehti kertoi tapauksen taustoista 5. toukokuuta ja uutisoi 9. toukokuuta, että Lintilään tammikuussa 2018 kohdistetun poikkeuksellisen kovan operaation taustalla oli poliisilaitoksella herännyt huoli presidentti Sauli Niinistön vaalikampanjasta.

 

Käräjäoikeus hylkäsi Lintilään ja toiseen poliisiin kohdistetut syytteet 29. toukokuuta antamassaan tuomiossa.  

Syyttäjän mukaan Lintilän olisi suorittanut omatoimista ja laitonta poliisirikostutkintaa perehtyessään vanhan paritusjutun pöytäkirjoihin ja keskustellessaan tapahtuneista vanhan jutun tutkijoiden kanssa.

Oikeus katsoo, ettei Lintilä suorittanut mitään poliisi-, esitutkinta- tai pakkokeinolain tuntemia varsinaisia esitutkintatoimenpiteitä. Tuomiossa painotetaan sitä, että samanlaisia selvitystoimia voi tehdä kuka tahansa.

Kenellä tahansa on oikeus asiassa mainitusti ’pöyhiä’ eli tutkia ja selvitellä esimerkiksi menneisiin tapahtumiin liittyvää poliisin toiminnan lainmukaisuutta tai sen eettisyyttä tai muuta asianmukaisuutta tutustumalla esimerkiksi esitutkinta-asiakirjoihin, ja lisäksi esimerkiksi keskustelemalla poliisihenkilöiden ja muiden asiaan liittyvien kanssa, eli haastattelemalla tai niin sanotusti ’puhuttamalla’ heitä.”

Toinen syytekohta koski virkasalaisuuden rikkomista. Syyttäjän mukaan Lintilä olisi luovuttanut salassapidettävää materiaalia toimittajille. Kyse oli vuoden 2006 tutkinnan pöytäkirjaan liitetystä lääkärintodistuksesta.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että todistus ei ollut salassapidettävä eikä mitään näyttöä ylipäätään esitetty siitä, että Lintilä olisi sellaista luovuttanut toimittajalle.

Oikeudenkäynnin aikana kävi myös selväksi, että Lintilään kohdistettu operaatio ennen vuoden 2018 presidentinvaaleja sai alkunsa väärien tietojen perusteella. 

Syyttäjä Jukka Haaviston johtamassa tutkinnassa rikosepäilyä ja muun muassa Lintilän työhuoneen ratsaamista oli perusteltu sillä, että Lintilään yhteydessä olleella toimittajalla olisi nähty kyseinen lääkärintodistus. Todellisuudessa asiakirja oli nähty toisella toimittajalla.

Oikeudenkäyntiaineistosta käy ilmi, että toimittajien henkilöllisyyttä koskeva sekaannus oli selvinnyt jo ennen kuin Lintilän työhuone ratsattiin ja hänet pidätettiin virasta.

 

Lintilää syytettiin myös siitä, että hän olisi esittänyt poliisikuulustelussa kansanedustaja Kari Tolvasen kunniaa loukkaavia lausuntoja kertoessaan vanhan tutkinnan epäselvyyksistä.

Oikeus kaatoi tämänkin syytteen.

Käräjäoikeus totesi Lintilän tuoneen kuulusteluissa selkeästi esiin, että hänen kertomansa perusteena olivat hänen muilta kuulemansa seikat. Lisäksi oikeus katsoi, että Lintilällä on ollut oikeus esittää oma subjektiivinen mielipiteensä siitä, miten tutkinta oli vuonna 2006 hoidettu.

Toista poliisia syytettiin perättömästä lausumasta ja kunnianloukkauksesta hänen kerrottua Lintilää koskevan tutkinnan kuulusteluissa vanhan Jaskari-jutun tapahtumista.

Oikeus huomauttaa, että poliisi oli ”johdonmukaisesti todennut kertoneensa menneistä tapahtumista omien muistikuviensa mukaisesti”.

Tuomiossa todetaan, että sekä esitutkinnassa että oikeudenkäynnissä on esitetty vaihtelevia kertomuksia vanhan Jaskari-jutun televalvonnoista ja poliitikkoja sisältävistä valokuvista.

”On sangen uskottavaa, etteivät henkilöiden muistikuvat asiasta voikaan enää ajan kulumisen johdosta olla tarkkoja.”

Jaskari-juttua koskeviin epäselvyyksiin liittyi myös väite siitä, että Tolvanen olisi ilmoittanut tutkijoille käyneensä tuolloisen pääministerin Matti Vanhasen (kesk) kanssa kävelyllä ja kertonut paritustutkinnan päättyvän.

Oikeus katsoo todistelun perusteella, että tällaista tapaamista tai keskustelua ei ole tapahtunut. Tapaamisesta on kuitenkin liikkunut huhuja poliisilaitoksella.

Syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen oli vaatinut Lintilälle sakkorangaistusta ja toiselle syytetylle vankeusrangaistusta, joka voidaan tuomita ehdollisena. Syytteiden kaaduttua tapauksesta kertyy laskua valtiolle.

Käräjäoikeus määräsi, että Lintilän 26 991 euron oikeudenkäyntikulut  ja toisen poliisin 20 931 euron kulut  korvataan valtion varoista. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.