Käänne Kittilässä: Hallinto-oikeus kumosi kunnanjohtajan erottamispäätöksen

Erottaminen kaatui siihen, että kunnanvaltuusto sortui lukuisiin vakaviin muotovirheisiin.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta.

Kunnanvaltuusto erotti Mäkelän 17. marraskuuta 2014 äänin 23-4 luottamuspulan perustella. Mäkelä ja valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) valittivat päätöksestä.

Hallinto-oikeus ei ottanut ratkaisussaan kantaa luottamuspulan väitettyihin perusteisiin vaan kumosi päätöksen sillä perusteella, että Mäkelää ei ollut kuultu asianmukaisesti.

Anna Mäkelää ei kuultu lainkaan erottamista arvioineen tilapäisen valiokunnan lopullisesta raportista, jossa kerrottiin erottamisperusteet. Tähän raporttiin oli tuotu uusia erottamisperusteita, joista Mäkelälle ei siis annettu tilaisuutta lausua.

Hallinto-oikeus puuttui ratkaisussaan myös siihen, että tilapäinen valiokunta oli kuullut luottamuksen menettämisestä useita henkilöitä, mutta ei ollut kirjannut suullisia kuulemisia eikä laatinut niistä muistioita. Inkeri Yritys laati itse oman kuulemismuistionsa.