Huumepoliisijuttu: Helsingin poliisikomentaja huolissaan tutkinnan venymisestä

Jukka Riikonen

Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikonen ei tiedä huumepoliisien syyllistyneen laittomuuksiin. Hän puolustaa voimakkaasti huumeyksikkönsä poliiseja meneillään olevassa rikostutkinnassa.

”Huumerikosyksikön poliiseilla on täysi tukeni takanaan. He ovat kovan tason poliisimiehiä sekä etiikaltaan että ammattitaidoltaan. Kannan kovasti huolta siitä, jos tämä mylly vain jatkuu. Tilanne on hyvin kuormittava”, Riikonen sanoo.

Valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto käynnisti joulukuussa 2007 seitsemää Helsingin huumepoliisia ja yksikön johtajaa Jari Aarniota koskevan esitutkinnan. Miesten epäiltiin syyllistyneen törkeisiin virkarikoksiin katsottuaan sormiensa läpi vinkkimiestensä toimintaa.

”Olen nyt huolestunut siitä, että onko tässä sellainen tilanne, jossa on paljon porua ja vähän villoja”, Riikonen sanoo.

Jukka Riikosen johtama Helsingin poliisilaitos ratkaisee suurimman osan suomalaisista huumausainerikoksista sekä järjestäytyneen rikollisuuden tapauksista.

Huumepoliiseja epäiltiin aluksi lukuisista epäkohdista. Nyt esitutkinnassa on keskitytty kolmeen tapaukseen, joista kaksi on peräisin vuodelta 2001 ja yksi vuodelta 2006.

Riikonen oli itse keskeisessä asemassa tuoreimmassa tapauksessa.

Eräs Helsingin huumepoliisin tutkija soitti vuonna 2006 huumerikoksesta epäillyn virolaismiehen puhelinliittymään, joka oli Viron krp:n telekuuntelussa. Pyynnön kuunteluun oli Hämeenlinnan poliisi, joka tutki virolaisen huumeiden salakuljetusorganisaation toimintaa.

Soitosta syntyi epäselvyyksiä. Jukka Riikosen määräyksestä soiton syyt ja taustat selvitettiin kaikkien osapuolten kesken syksyllä 2006.

”Tapahtumat tutkittiin perinpohjaisesti. Asiassa ei ollut mitään huomauttamista”, Riikonen kertoo.

Muutama kuukausi Riikosen ratkaisun jälkeen keskusrikospoliisissa järjestettiin samaa tapausta koskenut uusi palaveri, jossa krp:stä luovutettiin materiaalia sisäministeriölle. Juuri tämän tapahtuman jälkeen ministeriössä käynnistettiin huumepoliisien toimintatapoihin kohdistunut laillisuusvalvonta.

Tästä ei kerrottu poliisikomentaja Riikoselle mitään. Hän sai tietää laillisuusvalvonnan käynnistymisestä vasta syksyllä 2007.

Kadonneet
muistiot

Sisäministeriön kolmihenkinen työryhmä keräsi materiaalia huumepoliisien toimintatavoista neljältä poliisilaitokselta sekä neljästä keskusrikospoliisin yksiköstä. Keskustelut nauhoitettiin.

Sisäministeriön toiminta on noussut erikoiseen valoon, kun heinäkuun lopussa ministeriöstä kerrottiin, että selvitystyötä tehneet virkamiehet ovat tuhonneet kaikki valvonnan yhteydessä tehdyt nauhoitukset. Jäljellä on enää joukko yleisluontoisia muistioita, joita virkamiehet kirjoittivat nauhoitustensa pohjalta.

Muistiot olivat keskeisessä asemassa, kun huumepoliisien esitutkinta käynnistettiin.

SK:n poliisipiireistä ja keskusrikospoliisin yksiköistä saamien tietojen mukaan laillisuusvalvontaa tehtiin epämääräisesti.

Asioista ei esimerkiksi aina kysytty niiltä henkilöiltä, jotka olivat vastuussa toiminnoista. Kaikille ei edes kerrottu heidän yksiköissään meneillään olevasta selvitystyöstä.

Keskusteluja selvitysryhmän miesten kanssa luonnehditaan asiallisiksi, ja niissä käsiteltiin yhteistyötä huumerikosyksikön kanssa. Useat yksiköiden päälliköt kertovat, että mitään rikoksia ei keskusteluissa tullut esille.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkalle on tehty useita kanteluja laillisuusvalvontaan liittyen.

Jukka Riikosen mukaan poliisilaitoksella odotetaan mielenkiinnolla, millaisia ratkaisuja Jonkka asiassa tekee.

”Ratkaisussa tullaan käsittelemään poliisiylijohdon ja poliisiosaston toimenpiteitä ja mihin se antaa aihetta. Itse olisin pitänyt hyvänä menettelynä, että myös poliisimiehiä olisi kuultu”, Riikonen sanoo.

Hän ei halua kommentoida johtamiensa huumepoliisien tapauksia yksityiskohtaisesti, koska jutun käsittely on kesken.

Huumepoliisien jutun esitutkinta on nyt päättynyt. Epäiltyinä olevien huumepoliisien sekä krp:n miesten on annettava loppulausuntonsa syyskuun 15. päivään mennessä.

Teksti
Pekka Anttila

Kuva
Timo Jaakonaho / Lehtikuva

Lue lisää SK:sta 33/2008 (ilm. 15.8.2008)